ผลงานนักเรียน

Contact Us: admin@ektra.ac.th

Ektra Symphonic Band

ได้รับรางวัล
BSRU Music Competition 2024

Ektra Symphonic Wind Ensemble

รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน
6th Valaya Alongkorn Music Competition 2023

วง Ektra Percussion Ensemble

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
6th Valaya Alongkorn Music Competition 2023

นักเรียนดนตรีสารสาสน์เอกตรา

ได้รับรางวัลจากการแข่งขันดนตรี
6th Valaya Alongkorn Music Competition 2023

นักเรียนดนตรีสารสาสน์เอกตรา

ได้รับรางวัลจากการแข่งขันดนตรี
Thailand International Marching Competition 2023

นักเรียนดนตรีสารสาสน์เอกตรา

ได้รับรางวัลจากการแข่งขันดนตรี
Thailand International Marching Competition 2023

นักเรียนดนตรีสารสาสน์เอกตรา

ได้รับรางวัลจากการแข่งขันดนตรี
Bangkok Christian College Music Competition 2023

วงดนตรีของโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา

ได้รับรางวัลจากการแข่งขันดนตรี
Rangsit Music Competition 2023

นักเรียนวง Ektra Symphonic Band

ได้รับรางวัลจากการแข่งขันดนตรี
Young Artist Music Contest 2023

นักเรียนสารสาสน์เอกตรา 8 คน

ได้รับรางวัลจากการแข่งขันดนตรี
Thailand String Competition 2023

วง Ektra Percussion Ensemble

Third Prize ระดับความสามารถเหรียญทอง
2nd Thailand International Percussion Festival

วง Ektra Symphonic Band

ได้รับรางวัล
VALAYA ALONGKORN MUSIC COMPETITION 2022

วงดนตรีของโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา

ชนะเลิศ : วง Ektra Sax Quartet
TIWS 2019 (Class D)

วง Acumen ของโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา

รางวัลชนะเลิศ
KPIS Music Challenge 2019

วงดนตรีของโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา

รางวัลชนะเลิศ
Valaya Alongkorn Music Competition 2018

วงดนตรีของโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา

รางวัลชนะเลิศ, รางวัลชมเชย
ACT Music Festival 2018

Sarasas Ektra Symphonic Band

รองชนะเลิศอันดับ 1 : Class B
Thailand International Wind Ensemble

EKTRA '09 & EKTRA '11 BAND

รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน
the 6th Rangsit Music Competition 2011

คณะนักร้องประสานเสียงมัธยม

เหรียญทองแดง ระดับ Youth Choir
The 4th Grand Prix Pattaya 2011

EKTRA ZERO NINE BAND

รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน
Rangsit Music Competition 2010

EKTRA ZERO NINE BAND

รางวัลขวัญใจกรรมการ และรางวัลที่ 6
Coke Music Awards 2010 Contest

Sarasas Ektra Symphonic Band

ชนะเลิศ Class A - Wind Band
Thailand International Wind Ensemble