ผลงานนักเรียน

Contact Us: admin@ektra.ac.th

   ปีการศึกษา 2567

ด.ญ.กมลพร วงศ์วิทวัส Y.6A

ได้รับรางวัลชนะเลิศ
MTL Inlineskate Championship 2024

ด.ช.ณัฏฐกวี ฐิติรุ่งโรจน์กุล Y.9A

ที่ได้รับรางวัล
2nd Blitz Anniversary Swimming Championship

ด.ญ.ดรัลรัตน์ อารัญภาณุ Y.10

ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
Thailand Young Musicians Award 2024

นักเรียนสารสาสน์เอกตรา x คน

ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
GH BANK TAEKWONDO THAILAND CHAMPIONSHIPS 2024

น.ส.ฌานิสา ชลไมตรี Y.10

ที่ได้รับรางวัล
การแข่งขันดนตรีนานาชาติ

นายเมธาวินน์ ธรรมสุจริตกุล Y.11A

ที่ได้ร่วมส่งต่อความสุข
กิจกรรมจิตอาสา

นักเรียนสารสาสน์เอกตรา 2 คน

ได้รับเชิญเป็นตัวแทน Peace Leader
“International Friends for Peace (IFP) 2024” ครั้งที่ 3

น.ส.ต้นรัก แซ่เฮ้ง Y.11A

ได้โควต้าหญิงเดี่ยว
การแข่งขันแบดมินตัน

ด.ญ.นันทิยา บุญกังวาน Y.6D

ได้เข้าร่วมประกวดร้องเพลง
ICS Songkran Celebration

น.ส.ต้นรัก แซ่เฮ้ง Y.11A

ได้รับรางวัล
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 "ราชบุรีเกมส์"

ด.ญ.เฌอลิณญ์ อู่สกุลทอง Y.2E

ได้รับรางวัลเกียรติบัตรวาดภาพ
การประกวดวาดภาพ

ด.ญ.อิงค์กันย์ ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ Y.7

ที่ได้รับรางวัล
การประกวดร้องเพลง

นักเรียนสารสาสน์เอกตรา 4 คน

ที่สอบได้ 100 คะแนนเต็ม
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

นักเรียนสารสาสน์เอกตรา 9 คน

ที่ได้รับรางวัล
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ

ด.ช.ภูรี กวินปริยาภัทร Y.2B

ได้รับรางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ชิงแชมป์ประเทศไทย

ด.ช.ณัฏฐกวี ฐิติรุ่งโรจน์กุล Y.9A

ได้เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ
Swimming Championship: XX Martin's Cup 2024

ด.ช.ไกรภพ ศรีทอง Y.6C

ได้เข้าร่วมการแสดงระนาดเอก
ในงาน ๘ รอบชาตกาล