ผลงานนักเรียน

Contact Us: admin@ektra.ac.th

   ปีการศึกษา 2565

ด.ช.จิรพิพัฒน์ ปัญญาบารมี Y.6E (2565)

ที่ได้รับรางวัลที่ 2 ( Silver )
Eye Level Math Olympiad 2022!