ผลงานนักเรียน

Contact Us: admin@ektra.ac.th

   ปีการศึกษา 2565

ด.ญ.ฌานิสา ชลไมตรี Y.9C

ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
(IDO THAILAND 2023)

ด.ช.นิธิธรรม แดงสวัสดิ์ Y.1C

ได้รับรางวัลเหรียญทอง
ACT International Music Competition 2023

นักเรียนสารสาสน์เอกตรา 4 คน

ได้รับรางวัล
งาน “อัครศิลปิน” ครั้งที่ 3

ด.ญ.ภัทรปภา สุทธิโพธิ์ Y.6C

ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงความสามารถ
ศิลปะการแสดงและเสียง

ด.ญ.พิมพ์ญาดา สิทธิกิจโยธิน Y.5F

ที่ได้รับคัดเลือกให้ร่วมแสดง
โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยลาว

ด.ช.กวิน เนหะมีย์ Y.9C

ที่ได้รับเชิญเข้าร่วมงาน
งานแถลงข่าวมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภา) 2566

ด.ญ.มิรา รัตนโภคาสถิต Y.3D

ได้รับรางวัล Bronze Award
( GELOSEA )

น.ส.ต้นรัก แซ่เฮ้ง Y.10A

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
YONEX-SINGHA-QINGDAO JINYUAN-BTY Championships 2023

ด.ช.ธนวิชย์ บุญมาลีตระกูล Y.6E

ที่ได้รับโอกาสให้ร่วมร้องเพลง
KTK Taekwondo Championship

ด.ช.วิริยะรักษ์ เฉลิมโยธิน Y.4B

ที่ได้รับโอกาสให้ร่วมร้องเพลง
โครงการ “ต้นกล้าของอนาคต เพลงเพื่อเด็ก”

ด.ช.ณกรณ์ ลิ้มดวงเด่น Y.5C

ได้รางวัล Bronze prize
TMFYA

ด.ช. นวิน ศรีขจร Y.5F

ได้รางวัลเหรียญเงิน
KTK Taekwondo Championship

ด.ญ.วริศรา ปกาสปสุต Y.3A

ได้รางวัลเหรียญเงิน
การแข่งขันว่ายน้ำ

ด.ญ.ปริญ ธนบดีธรรมจารี Y.9C

ได้รับรางวัล
ให้สัมภาษณ์ ต่อ สำนักข่าว Bodhi Television ประเทศเนปาล

นักเรียนสารสาสน์เอกตรา 21 คน

ได้รับรางวัล
การแข่งขัน ASMO THAI ครั้งที่ 10

นักเรียนสารสาสน์เอกตรา 2 คน

ได้รับรางวัล
การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบสอง ระดับประเทศ)

Miss Pimyada Sitthikijyothin

...
...

Miss Patara Chokpattaramontri

...
...

Mstr. Nattakawee Thitirungrojkul

...
...

Mstr. Phuree Kawinpariyapat

...
...

students who received awards

...
...

Miss Mira Rattanaphokasathit

...
...

the 13 outstanding students

...
...

Mstr. Supakorn Phensiri Y.6A

...
...

SWIM FANCLUB SWIMMING CUP 2023

...
...

Miss Pattaraprapa Suttipoe

...
...

นักเรียนสารสาสน์เอกตรา 7 คน

...
...

Miss Darunrat Arunpanu

...
...

Miss Supichaya Deelua, KG.2B,

...
...

Master Navin Srikachorn, Y.5F,

...
...

Master Navin Srikachorn, Y.5F,

...
...

Miss Pattaraprapa Suttipoe, Y.6C

...
...

ด.ช.ธนวิชย์ บุญมาลีตระกูล Y.6E

...
...

ด.ช.ณัฏฐกวี ฐิติรุ่งโรจน์กุล Y.8B

...
...

Mstr. Nuttakom Tangwiwatwong

...
...

Mstr. Watthikorn Wutthithakoon Y.5B

...
...

Miss Anya Methajittanon Y.5E

...
...

Mstr. Zaeem Sheikbabu y.3A

...
...

2 Sarasas Ektra students

...
...

ด.ช.จีรภัทร วราภรณ์ Y.6A และ ด.ช.ณัฐชนนป์ อัครวิริยะกิจ Y.3D

...
...

นักเรียนสารสาสน์เอกตรา ทั้ง 6 คน

...
...

ด.ญ.คีรยา จันทะเรือง Y.4E

...
...

Mstr. Nattakawee Thitirungrojkul Y.8B

...
...

Mstr. Nattakawee Thitirungrojkul Y.8B

...
...

Mstr. Nattakawee Thitirungrojkul Y.8B

...
...

ด.ญ.พิมพ์ญาดา สิทธิกิจโยธิน Y.5F

...
...

ด.ญ.กัญจน์อมล สำราญชลารักษ์ KG.3A

...
...

ด.ญ. อัญชสา เลิศปัญญาอาวุธ Y.5D

...
...

ด.ญ.สุพิชญา ดีเหลือ KG.2B

...
...

ด.ญ.ดรัลรัตน์ อารัญภาณุ Y.9A

...
...

ด.ญ.เบญญาภา ธรรมารักษ์ Y.7C

...
...

ด.ญ.เบญญาภา ธรรมารักษ์ Y.7C

...
...

ด.ญ.ญาณิษา ศศานนท์ Y.2C และ ด.ญ.แวว ธนสินโสภณ Y.5B

...
...

ด.ญ. มิรา รัตนโภคาสถิต Y.3D

...
...

ด.ช.ณัฏฐกวี ฐิติรุ่งโรจน์กุล Y.8B และ ด.ช.ฐิติวัชร์ ฐิติรุ่งโรจน์กุล Y.6C

...
...

ด.ญ.ฌานิสา ชลไมตรี Y.9C และด.ญ.นรัมภา ชลไมตรี Y.7A

...
...

Mstr. Pichaphak Jiaranaiphan, Y.5A

...
...

Mstr. Thanawit Bunmaleetrakul, Y.6E

...
...

Mstr. Thanawit Bunmaleetrakul, Y.6E

...
...

Miss Pryn Thanabodithammachari Y.9C

...
...

นางสาวปุณชรัสมิ์ ประกายอนุรัตน์

ผ่านรอบคัดเลือก (1 ใน 50)
BEM Art Contest" ครั้งที่ 1

นางสาวภิงค์กันย์ ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์

รางวัลชนะเลิศ เป็น 1 ใน 7 คน
AEON English Speech Contest 2023

นายเมธาวินน์ ธรรมสุจริตกุล

ได้รับรางวัล
จากการประกวดภาพถ่าย

นายจิตบุญ อรุณเวชกุล

ได้รับรางวัล
จากการแข่งขันดนตรี

นักเรียนสารสาสน์เอกตรา 2 คน

ได้รับรางวัล
การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบสอง ระดับประเทศ)

นักเรียนสารสาสน์เอกตรา 2 คน

ได้รับรางวัล
การแข่งขันยิมนาสติก ในโครงการประเมินทักษะด้านกีฬายิมนาสติก ครั้งที่ 2

นักเรียนสารสาสน์เอกตรา 3 คน

ได้รับรางวัล
การแข่งขันว่ายน้ำ ครั้งที่ 20 ของสมาคมพัฒนาการเรียนการสอนว่ายน้ำ (ประเทศไทย)

นักเรียนสารสาสน์เอกตรา 3 คน

ได้รับรางวัล
การแข่งขันทักษะดนตรีนักเรียนโรงเรียนนอกระบบ

ด.ช.ต้นคิด แซ่เฮ้ง Y.9C

ได้รับรางวัล
การแข่งขันแบดมินตัน

ด.ช.ภูรี กวินปริยาภัทร Y.1B

ได้รับรางวัลอันดับที่ 2 ของประเทศไทย
Fashion Island Cubing Battle 2023

ด.ช.ภูรี กวินปริยาภัทร Y.1B

ได้รับรางวัล
การแข่งขันจักรยาน BMX

นักเรียนสารสาสน์เอกตรา 20 คน

สอบได้ 100 คะแนนเต็ม
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

น.ส.ต้นรัก แซ่เฮ้ง Y.10A

ได้รับรางวัล
การแข่งขันแบดมินตัน

ด.ช. รวิชญ์ สุทธิขันเงิน Y.1D

ได้รับรางวัล
การแข่งขันว่ายน้ำ

ด.ช.วริศ สุทธิขันเงิน Y.5A

ได้รับรางวัล
การแข่งขันว่ายน้ำ

นักเรียนสารสาสน์เอกตรา 2 คน

ได้รับรางวัล
UTCC EPIC Open House and English Contest Venture 2023

ด.ญ.พิมพ์เพชร หงษ์ทอง Y.5A

ได้รับรางวัล
A.T.O.D. International Dance Competition Thailand 2023

ด.ช.พีรวิชญ์ เกตุสวัสดิ์ Y.4E

ได้รับรางวัล
การแข่งขันกีฬายืนพาย (SUP)

นักเรียนสารสาสน์เอกตรา 5 คน

ได้รับรางวัล
(LPMC)

นักเรียนสารสาสน์เอกตรา 2 คน

ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบตัดสิน
Thailand Junior Water Prize (TJWP) 2023

ด.ญ.ฌานิสา ชลไมตรี Y.9C

ได้รับรางวัล
การประกวดเต้นและร้องเพลง

ด.ช.ณธรรศ กิตติสาร Y.9C

ได้รับรางวัล
Point Avenue Public Speaking Competition 2023

นายอุกกฤศฏ์ เดวกาตาร์ Y.11A

ได้รับรางวัล
การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษา

ด.ญ.สุพิชญา ดีเหลือ KG.2B

ได้รับรางวัล
การแข่งขัน Balance Bike

ด.ช.นวิน ศรีขจร Y.5F

ได้รับรางวัล
การแข่งขันเทควันโด

ด.ช.จิรพิพัฒน์ ปัญญาบารมี Y.6E (2565)

ที่ได้รับรางวัลที่ 2 ( Silver )
Eye Level Math Olympiad 2022!