ผลงานนักเรียน

Contact Us: admin@ektra.ac.th

   ปีการศึกษา 2565

นักเรียนสารสาสน์เอกตรา 8 คน

เยาวชนดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565

ด.ญ.สุพิชญา ดีเหลือ KG.1A

ได้รับรางวัล
จากการเเข่งขันบาลานซ์ไบท์

นักเรียนสารสาสน์เอกตรา 5 คน

ได้รับรางวัล
โครงการทูตสันติภาพ

ด.ญ.จิดาภา แซ่เอี้ยว Yr.6A

รางวัลชนะเลิศ
การประกวดวาดภาพระบายสีและเล่าเรื่อง

ด.ญ.พัทธนันท์ มงคลโชติพัฒน์ Yr.8C

รางวัลชนะเลิศ
B2S Club VDO Content Creator 2022

นายพนา หลิวอำพัน Yr.12E

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง
WAMSB World Championships 2022

นายซูยี่ หลี่ Yr.11A

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์

นักเรียน 3 คน

ที่ได้รับรางวัลชมเชย ประเภททีม
การประกวดผลงานศิลปะ

Ektra Drama Club

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทภาพยนตร์สั้น
การประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์

ด.ญ.ณัชชา ธนลาภอนันต์ Yr.9D

ได้รับรางวัล
จากการแข่งขันทางวิชาการ

นักเรียนสารสาสน์เอกตรา 4 คน

ได้รับรางวัล
การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ

ด.ช.ธีรดนย์ ธนลาภอนันต์ Yr.6E

ได้รับรางวัล
จากการสอบแข่งขันภาษาอังกฤษออนไลน์ดังนี้

ด.ช.ต้นคิด แซ่เฮ้ง Yr.8C

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
Terminal 21 Badminton Championships 2022

ด.ช.นวิน ศรีขจร Yr.4F

ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเทควันโด
ในรายการต่างๆ

ด.ช.ธนวิชย์ บุญมาลีตระกูล Yr.5E

ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเทควันโด
ในรายการต่างๆ

น.ส.กิริณี วรรณวาทกุล Yr.12A

ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ในเยาวชนที่มีผลงานดีเด่น
โครงการเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร)

นักเรียน 2 คน

ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ
พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ด.ญ.เมเรียน เกรซ มอนโกเมอรี่ Yr.9D

ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภททีม
Thailand Optimist Team Racing 2022

ด.ญ.ต้นรัก แซ่เฮ้ง Yr.9D

ได้รับรางวัลจากการแข่งขันแบดมินตัน
ในรายการต่างๆ

นักเรียน Year 6 ,Year 9 จำนวน 14 คน

ได้คะแนนสอบ O-Net 100 คะแนนเต็ม
การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน