Ektra's Pride

นายกิตติ ชูคงรัศมี (นามสกุลเดิม อำนวยโสภณ)
สารสาสน์เอกตรารุ่นที่ 5 (ชั้นอนุบาล 3 – มัธยมศึกษาปีที่ 6)


การศึกษา : - ปริญญาตรี สาขาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                   - ปริญญาโท สาขาการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประวัติการทำงาน :
      ปัจจุบันทำงานที่ Magnolia Quality Development Corporation Limited ในตำแหน่ง Business Development Senior Manager


ลักษณะของงานที่ทำในปัจจุบัน :
      ทำงานในบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รับผิดชอบในการเจรจาต่อรองซื้อขายที่ดิน วิเคราะห์ศักยภาพที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการ ในด้านต่าง ๆ เช่น ที่ตั้งของที่ดิน, ราคา, ต้นทุน, การออกแบบ, การตลาด, คู่แข่ง ตลอดจนกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอให้คณะผู้บริหารได้พิจารณาและลงทุนพัฒนาโครงการ


ความรู้สึกที่มีต่อเอกตรา :
      1. เพื่อนที่สนิทมากที่สุด คือเพื่อนจากโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา บางคนเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ชั้นอนุบาล หรือประถมศึกษา ทุกวันนี้ก็ยังคุยกันอยู่ รวมแล้วก็ผ่านมากว่า 30 ปี
      2. คุณครูบางท่านสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ทุกวันนี้กลับมาโรงเรียนก็ยังเจอท่านอยู่ เข้าไปกราบสวัสดีทักทาย เหมือนเป็นญาติผู้ใหญ่ในครอบครัว
      3. มีพี่น้อง 5 คน และได้ศึกษาที่โรงเรียนสารสาสน์เอกตราทุกคน จนจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 จึงค่อนข้างสนิทกับคุณครูภายในโรงเรียน โดยที่คุณครูบางท่านได้สอนพี่น้องครบทุกคน


ความภาคภูมิใจระหว่างเรียนที่เอกตรา :
      1. รองประธานนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
      2. พิธีกรในวันกิจกรรมของโรงเรียน เช่น วันครู, วันพ่อ, วันแม่, พิธีจบการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
      3. ตัวแทนคัดลายมือ ภาษาไทย – อังกฤษ
      4. ได้รับใบประกาศนียบัตร เป็นนักเรียนดีเด่นในด้านความสุภาพอ่อนน้อม


ความประทับใจในระหว่างการเรียนที่เอกตรา :
           เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในด้านที่ตนเองถนัด ทั้งด้านวิชาการ และกิจกรรม ทำให้นักเรียนสามารถค้นพบตัวเองได้เร็ว อีกทั้งยังสนับสนุนให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ ตามโอกาสที่เหมาะสม


สิ่งที่ได้รับจากการเรียนเอกตราและสามารถนำไปใช้ได้จริง :
      1.สอบ Entrance เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 ของภาควิชา
      2.สอนให้รู้จักกล้าตัดสินใจ, กล้าแสดงออก, พูดคุยสื่อสารเจรจา, เข้าหาผู้ใหญ่ และรู้จักถ่อมตัว


ข้อคิดที่อยากฝากถึงน้อง ๆ :
      1. ทุกคนมีเส้นทางเป็นของตัวเอง อย่าพยายามเอาตนเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่น
      2. พยายามหาจุดแข็งจุดเด่นของตนเอง แล้วพัฒนาด้านนั้นให้เต็มที่
      3. Teamwork เป็นสิ่งสำคัญในทุก ๆ เรื่อง เราไม่สามารถทำงานใหญ่ให้สำเร็จด้วยตัวคนเดียวได้ เราไม่ได้เก่งไปทุกด้าน การมีทีมงานที่เก่งและสามัคคีเป็นสิ่งสำคัญ
      4. เลือกทำในทุกสิ่งที่ตนเองชอบ และมีความสุขเมื่อได้ทำ ทั้งในด้านวิชาการ หรือด้านกิจกรรม

.
Ektra's Pride ทั้งหมด