ร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์สืบสานวัฒนธรรมไทย


               เมื่อช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา ด.ญ.ปาลิน ลี้รัตนพานิชย์ KG.1A ร่วมกับนักเรียนจากห้อง KG.3B จำนวน 3 คน ได้แก่ ด.ญ.ชมพูแพร สิชาธร, ด.ช.ภูรินท์ ลี้รัตนพานิชย์ และด.ช.ภูริภัทร์ ต่อกุลเจริญ ได้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย สวมใส่ชุดไทยถ่ายแบบ ณ บ้านบางเขน
เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความสวยงามของชุดไทย อีกทั้งรณรงค์ให้เด็กยุคใหม่ตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมไทย โดยผลงานของนักเรียนได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์สยามกีฬา คอลัมน์สยาม-ดารา ปีที่14 ฉบับที่ 5098 ประจำวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562

               จัดโดย ต้นกล้าชุดไทยเด็กและคุณตอง-ภัทรายุ วงศ์สามารถ หนึ่งในผู้จัดงานประกวดเด็กชั้นนำ

   
   
   
 
 
 
 
 

     
     
     
     
     
 
     
ด.ญ.ปาลิน ลี้รัตนพานิชย์   ด.ญ.ชมพูแพร สิชาธร
KG.1A   KG.3B
     
     
     
     
     
     
 
     
ด.ช.ภูรินท์ ลี้รัตนพานิชย์   ด.ช.ภูริภัทร์ ต่อกุลเจริญ
KG.3B   KG.3B
     
     
     
     
     

 

 
.
Sarasas Ektra has talent ทั้งหมด