Ektra Kids in the Community

เด็กชายธรรมมาวิทย์ เจียรธราวานิช

นักเรียนระดับชั้น KG.2Dบริจาคสิ่งของเครื่องใช้และเลี้ยงอาหารกลางวัน
      เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2562 เด็กชายธรรมมาวิทย์ เจียรธราวานิช KG.2D และครอบครัว ได้บริจาคสิ่งของเครื่องใช้และเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้กับพี่ๆน้องๆ ที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนนครนายก อ.บ้านนา จ.นครนายก กิจกรรมดังกล่าวได้สอนให้นักเรียนรู้จักการแบ่งปันและมีจิตสาธารณะ


ขอขอบคุณข้อมูลจาก
ผู้ปกครอง เด็กชายธรรมมาวิทย์ เจียรธราวานิช KG.2D.
Sarasas Ektra has talent ทั้งหมด