Sarasas Ektra has talent

เด็กหญิงรัฐพร บำรุงกิจการ

นักเรียนระดับชั้น KG. 2Eกิจกรรม จิตสาธารณะ บริจาคเส้นผมเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง
      เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา เด็กหญิงรัฐพร บำรุงกิจการ หรือ น้องนาขวัญ นักเรียนระดับชั้น KG. 2E เป็นนักเรียนที่มีจิตสาธารณะ ตั้งใจทำความดี มีความเสียสละเพื่อผู้อื่น เพราะได้บริจาคเส้นผมของตนเองให้แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยมีครอบครัวสนับสนุนในการทำกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นแบบอย่างให้แก่ผู้อื่น ในการทำความดีต่อไป


ขอขอบคุณข้อมูลจาก คุณทิพย์วรรณี อริยวุฒิพงษ์
ผู้ปกครอง ด.ญ.รัฐพร บำรุงกิจการ KG.2E.
Sarasas Ektra has talent ทั้งหมด