โลโก้โรงเรียน

ประวัติโรงเรียน | วิสัยทัศน์ | พันธกิจ | อัตลักษณ์ | เอกลักษณ์ | ปรัชญา | คติพจน์ | นโยบาย | เป้าหมาย | โลโก้โรงเรียน | เพลงประจำโรงเรียน


ไม้กางเขน
หมายถึง เครื่องหมายของความอดทนต่อสู้กับความยากลำบากและยินดีรับใช้ผู้อื่น ด้วยใจที่เสียสละ

นกพิราบคาบกิ่งมะกอก
หมายถึง การศึกษาเพื่อนำชีวิตให้ประสบความสำเร็จ

หนังสือ
หมายถึง การแสวงหาความรู้และวิทยาการเพื่อสร้างความคิด สติปัญญา

กลุ่มครูและนักเรียน
หมายถึง ครูที่อยู่หลังเด็กคอยอภิบาลเด็ก ส่วนที่แตะศีรษะเด็กคือคอยอบรมสั่งสอนเด็ก

เปลวไฟและดาวหกดวง
หมายถึง คุณธรรมความดีและความร้อนรนที่จะใฝ่ศึกษา หาความรู้ทั้งหก คือ รู้จรรยา รู้วิชา รู้เจรจารู้พัฒนา รู้รักษา และรู้เวลา

สีประจำโรงเรียน

สีเหลือง
สีแห่งแสงตะวัน อันหมายถึง ความสุข สดใส ความฉลาดและพละกำลัง

สีน้ำเงิน
สีแห่งท้องฟ้าและท้องทะเล อันหมายถึง ความสุขุมมั่นคง มีศรัทธา และจงรักภักดี

.