ประมวลภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2561

Filter Display:

23rd Anniversary 2018

ทุกแผนก

October Camp 2018

ทุกแผนก

กิจกรรมวันฮาโลวีน 2561

แผนกอนุบาลและประถม

ประชุมผู้ปกครอง Yr.6 2561

แผนกประถมและมัธยม

กิจกรรม Day Camp 2561

แผนกอนุบาล

Educational Exhibition 2018

แผนกมัธยม

Ektra Singing Contest 2018

แผนกประถม-มัธยม

Open Morning 2018

แผนกอนุบาล

Ektra Star Kids ปีที่ 10 2561

แผนกอนุบาล

JA Cha-Ching 2018

แผนกประถม

Open Morning Yr.1 2018

แผนกประถม

HKU Summer Immersion 2018

ทุกแผนก

CLIL Workshop 2018

ทุกแผนก

Young Designer Club 2018

แผนกมัธยม

Summer Camp 2018

ทุกแผนก

UK Academic Trip 2 2018

แผนกประถมและมัธยม

รวมกิจกรรม: ปีการศึกษา
"We make the Choices ; You make the difference"
----------