รับสมัครครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ตำแหน่งว่าง ประจำปีการศึกษา 2561

(Update ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2561)
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สัมภาษณ์ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00 – 16.00 น.
.
ตำแหน่ง ครูผู้สอน  
      1. ครูสอนคอมพิวเตอร์ - มัธยม
     คุณสมบัติ
           - ปริญญาตรี-โท ครุศาสตร์,ศึกษาศาสตร์,วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
           - มีความสามารถในการส่งเสริมให้นักเรียนประดิษฐ์-สร้างสรรค์ผลงานทางการเรียนคอมพิวเตอร์ได้
           - หากมีประสบการณ์การสอนคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
           - มีความยืดหยุ่นในการทำงาน และเข้าใจในระบบการทำงานโรงเรียน
      2. ครูสังคมศึกษา (สาระวิชากฎหมาย) - มัธยม
     คุณสมบัติ
           - ปริญญาตรี-โท ครุศาสตร์,ศึกษาศาสตร์,ศิลปศาสตร์, อักษรศาสตร์, นิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
           - มีความสามารถในการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้วิชาทางสาระกฎหมายได้เป็นอย่างดี
           - มีความสามารถเป็นครูประจำชั้นได้
      3. ครูวิทยาศาสตร์ทั่วไป - มัธยม
     คุณสมบัติ
           - ปริญญาตรี-โท ครุศาสตร์,ศึกษาศาสตร์,วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
           - มีความสามารถในการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้/ ค้นคว้าทดลองทางวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดี
           - หากสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อการสอนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
           - มีความรับผิดชอบสูง และสามารถติวนักเรียนเพื่อการสอบแข่งขันได้
           - มีความสามารถเป็นครูประจำชั้นได้
      4. ครูภาษาอังกฤษ Grammar /การแปลภาษา - ประถม/มัธยม
     คุณสมบัติ
           - ปริญญาตรี-โท ครุศาสตร์,ศึกษาศาสตร์,อักษรศาสตร์,ศิลปศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ หรือจบการศึกษาจากต่างประเทศ
           - มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ ได้เป็นอย่างดี
           - มีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นภาษาอังกฤษได้
           - มีความสามารถในการแปลงานภาษาไทย- อังกฤษ / อังกฤษ-ไทย ได้เป็นอย่างดี
           - มีความยืดหยุ่นในการทำงาน และมีความรับผิดชอบสูง
.


ตำแหน่งครูผู้สอนต่างชาติ  
Positions: Positions in Infants, Primary and Secondary
Work place: Sarasas Ektra School
Location: Soi 20 Sathupradit Road, Bangpongpang, Yannawa, Bangkok 10120
Rate: to be discussed
We are currently seeking teachers for an immediate start. We are looking for energetic and flexible teachers. Our positions include;
          - KG2 - Kindergarten Homeroom teacher(s)- Native English Speaker
          - Primary English and Social Studies (Year 5)
          - Phonics and Health Teacher – Native preferred
All positions needs to be filled for immediately. All applicants would be joining a wonderful team, where you would be able to develop yourself professionally as a teacher. More details on request.

Qualifications:
          • Native English speaker
          • Male or Female with a Bachelor’s Degree or compatible fields (teachers without Bachelors degrees can still apply)
          • Good command of English speaking/writing with computer skills
and
          • Non-native English speaker
          • Male or Female with a Bachelor’s Degree in Education or compatible fields
          • Age not over 35 years old
          • TOEIC (minimum scores of 750) / IELTS certificate
          • Good command of English speaking/writing with computer skills


To apply contact: hrsarasasektra@hotmail.com with the following:
           1. Resume with current reference
           2. Recent photo
           3. Scan of your passport (photo page)
           4. Scan copy of your Diploma and Official Transcript
           5. Other certificates

.


ตำแหน่งครูพิเศษ /สนับสนุน  
      1. ครูธุรการ การเงิน/บัญชี (ช./ ญ. วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ อายุ 27 ปีขึ้นไป หากมีประสบการณ์ทางสายงานบัญชี- การเงินโรงเรียนมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
      2. ครูงานวิจัยและประเมินผล (ช./ญ. วุฒิปริญญาตรี-โท ศึกษาศาสตร์, ครุศาสตร์ สาขาหลักสูตรและการสอน หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง หากสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
      3. ช่างซ่อมงานด้านอิเล็กทรอนิคส์ (ชาย : สามารถมาปฏิบัติงาน วันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ได้)
      4. ฝ่ายซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ ( ชาย : สามารถมาปฏิบัติงาน วันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ได้)
      5. พนักงานขับรถ (ชาย : ขับรถประจำให้ผู้บริหาร และรับส่งครู-นักเรียนไปปฏิบัติ ภารกิจระหว่างวัน)
      6. เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานต่างๆ ซึ่งเป็นผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนคนพิการแล้ว อายุ 18 ปีขึ้นไป พร้อมเริ่มปฏิบัติงานได้ทันที พิจารณาตำแหน่งตามความสามารถของแต่ละบุคคล เช่น งานเอกสาร, งานห้องเครื่องเขียน, งานห้องสมุด, และงานช่างทั่วไป-รปภ.-ผู้ครัว- คนสวน เป็นต้น
.

.
ฝ่ายบุคคล โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา (แผนกประถม)
336/7 ซอยสาธุประดิษฐ์ 20 เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
กรุณากรอกใบสมัครล่วงหน้า ส่งใบสมัครและประวัติย่อ พร้อมรูปถ่ายปัจจุบัน มาที่ hrses@ektra.ac.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2212-9930-1 ต่อ 125