รับสมัครครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ตำแหน่งว่าง ประจำปีการศึกษา 2560

(Update ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2560)
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สัมภาษณ์ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00 – 16.00 น.
.
ตำแหน่ง ครูผู้สอน  
      1. ครูสอนคณิตศาสตร์ - มัธยม ด่วน!!
     คุณสมบัติ
          - ปริญญาตรี-โท ครุศาสตร์,ศึกษาศาสตร์,วิทยาศาสตร์ สาขาการสอนคณิตศาสตร์ / คณิตศาสตร์ประยุกต์
          - มีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ได้เป็นอย่างดี
          - สามารถติวคณิตศาสตร์ เพื่อการแข่งขันในรายการต่างๆ ได้
          - มีความยืดหยุ่นในการทำงาน และมีความรับผิดชอบสูง
      2. ครูพลศึกษา - ประถม
     คุณสมบัติ
          - ปริญญาตรี ครุศาสตร์,ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา
          - มีความสามารถในการสอนพลศึกษา ทั้งกีฬาทางบก ว่ายน้ำ กิจกรรมสันทนาการ
          -สามารถสนับสนุนงานเวรจราจรของโรงเรียนได้
          - มีความยืดหยุ่นในการทำงาน และมีความรับผิดชอบสูง
      3. ครูภาษาอังกฤษ การแปลภาษา - มัธยม
     คุณสมบัติ
          - ปริญญาตรี-โท ครุศาสตร์,ศึกษาศาสตร์,อักษรศาสตร์,ศิลปศาสตร์ สาขาเกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ หรือจบการศึกษาจากต่างประเทศ
          - มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ ได้เป็นอย่างดี
          - มีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นภาษาอังกฤษได้
          - มีความสามารถในการแปลงานภาษาไทย-อังกฤษ / อังกฤษ-ไทย ได้เป็นอย่างดี
          - มีความยืดหยุ่นในการทำงาน และมีความรับผิดชอบสูง
      4. ครูภาษาญี่ปุ่น - มัธยม
     คุณสมบัติ
          - ปริญญาตรี-โท ครุศาสตร์,ศึกษาศาสตร์,อักษรศาสตร์,ศิลปศาสตร์ สาขาเกี่ยวข้องกับภาษาญี่ปุ่น หรือจบการศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น
           - มีความสามารถในการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี และมีผลสอบอยู่ในระดับ N3-N1
          - หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
      5. ครูสังคมศึกษา (เศรษฐศาสตร์ / นิติศาสตร์) - มัธยม
     คุณสมบัติ
          - ปริญญาตรี-โท ครุศาสตร์,ศึกษาศาสตร์, สังคมศาสตร์, อักษรศาสตร์, เศรษฐศาสตร์, นิติศาสตร์
          - มีความสามารถในการสอนเศรษฐศาตร์ หรือ นิติศาสตร์ สามารถติวเสริมนักเรียนเพื่อสอบแข่งขันได้
          - มีความรอบรู้ และทันต่อเหตุการณ์
          - หากมีประสบการณ์สอนมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
      6. ครูฟิสิกส์ - มัธยม
     คุณสมบัติ
          - ปริญญาตรี-โท ครุศาสตร์,ศึกษาศาสตร์,วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์
          - มีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ได้เป็นอย่างดี
          - สามารถติววิชาฟิสิกส์ เพื่อการแข่งขันในรายการต่างๆ ได้
          - มีความยืดหยุ่นในการทำงาน และมีความรับผิดชอบสูง
.


ตำแหน่งครูผู้สอนต่างชาติ  
Foreign Teacher : Non-native English speaker
Position : Kindergarten Homeroom teacher
          We are currently searching for an energetic and professional Kindergarten Homeroom teacher. The position needs to be filled for Mid July 2017. The applicant would be joining a wonderful team, where you would be able to develop yourself professionally as a teacher. More details on request.
Qualifications:
          • Non-native English speaker
          • Male or Female with a Bachelor’s Degree in Education or compatible fields
          • Age not over 35 years old
          • TOEIC (minimum scores of 750) / IELTS certificate
          • Good command of English speaking/writing with computer skills

Position : Science Teacher (Secondary Department)
          We are currently searching for an energetic and professional Science teacher at Secondary Department. The position needs to be filled in August. The applicant would be joining a wonderful team, where you would be able to develop yourself professionally as a teacher. More details on request.
Qualifications:
          • Non-native English speaker
          • Male or Female with a Bachelor’s Degree in Education or compatible fields
          • Age not over 35 years old
          • TOEIC (minimum scores of 750) / IELTS certificate
          • Good command of English speaking/writing with computer skills
Benefits
          • Competitive salary
          • Monthly accommodation allowance (after passing probation)
          • Non-Immigrant B visa processing
          • Work Permit
          • Paid Holidays
          • Medical insurance (after passing probation)
.


ตำแหน่งครูพิเศษ /สนับสนุน  
      1. ครูธุรการ / เลขานุการ (ช./ ญ. วุฒิปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา อายุ 27 ปีขึ้นไป ประสบการณ์ทำงานด้านเลขานุการ หรือผู้ประสานงานฝ่าย 3-5 ปี มีความรู้ทางภาษาอังกฤษระดับดี)
      2. ครูบรรณารักษ์ - Librarian 4.0 (ช./ญ. วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง มีใจรักบริการ, รอบรู้งานด้านหนังสือทั้งไทยและต่างประเทศ, สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี)
      3. ช่างซ่อมงานด้านอิเล็กทรอนิคส์ (ชาย : สามารถมาปฏิบัติงาน วันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ได้)
      4. ฝ่ายซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ (ชาย : สามารถมาปฏิบัติงาน วันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ได้)
      5. พนักงานขับรถ (ชาย : ขับรถประจำให้ผู้บริหาร และรับส่งครู-นักเรียนไปปฏิบัติภารกิจระหว่างวัน)
      6. เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานต่างๆ ซึ่งเป็นผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนคนพิการแล้ว อายุ 18 ปีขึ้นไป พร้อมเริ่มปฏิบัติงานได้ทันที พิจารณาตำแหน่งตามความสามารถของแต่ละบุคคล เช่น งานเอกสาร, งานห้องเครื่องเขียน, งานห้องสมุด, และงานช่างทั่วไป-รปภ.-ผู้ครัว-คนสวน เป็นต้น
.

.
ฝ่ายบุคคล โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา (แผนกประถม)
336/7 ซอยสาธุประดิษฐ์ 20 เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
กรุณากรอกใบสมัครล่วงหน้า ส่งใบสมัครและประวัติย่อ พร้อมรูปถ่ายปัจจุบัน มาที่ hr@ektra.ac.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2212-9930-1 ต่อ 125