ข่าวสารงานปกครอง

การดูแลนักเรียน

ด้วยความห่วงใย เพื่อสร้างเกราะป้องกัน และลดความเสี่ยงในการสูญเสียคุณค่าทางด้าน ร่างกายและจิตใจ และปัญหาการรังแก ข่มขู่ ทางโรงเรียน จึงขอความร่วมมือผู้ปกครองดูแลนักเรียน ในแนวทางต่างๆ ดังนี้ ใช้เวลาร่วมกันอย่างมีคุณภาพ, ให้อิสระแต่ไม่ละเลย, พี่เลี้ยง แม่บ้าน คนรถ ถึงแม้ดีแค่ไหนก็ไม่เท่าพ่อแม่ ผู้ปกครอง...

"We make the Choices ; You make the difference"
----------