ข่าวประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน ปีการศึกษา 2562

Filter Display:
ขอเชิญประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2562: นร. Yr. 1 และ นร. ใหม่ชั้น NC – Yr. 6
ด้วยโรงเรียนสารสาสน์เอกตราจะจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับ Yr. 1 และผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ชั้น NC- Yr.6 เพื่อให้ผู้ปกครองมีกรอบทิศทางเดียวกับโรงเรียนในการร่วมสร้างความสำเร็จให้แก่บุตรหลานไปพร้อมๆ กัน ในเรื่องต่างๆ ได้แก่ แนวทางการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการ รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

รวมข่าวประชาสัมพันธ์: ปีการศึกษา


"We make the Choices ; You make the difference"
----------