ข่าวประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน ปีการศึกษา 2561

Filter Display:
เชิญเข้าร่วมประชุมแนะแนวการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา
          ตามที่ผู้ปกครองทุกท่านได้มอบความไว้วางใจ เชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนและการดูแลนักเรียนในระดับประถมศึกษามาโดยตลอดจนถึงปัจจุบันนักเรียนกำลังจะเข้าสู่ระดับมัธยมศึกษาในปีการศึกษา2560 นั้น ทางโรงเรียนขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง รายละเอียดเพิ่มเติม
ขออนุญาตฉีดวัคซีนเอชพีวี ป้องกันมะเร็งปากมดลูก
          ด้วยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันมะเร็งปากมดลูก จึงได้จัดบริการฉีดวัคซีนเอชพีวีให้กับ นักเรียนหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งเป็นระดับที่เหมาะสม รายละเอียดเพิ่มเติม
เชิญเข้าร่วมประชุมแนะแนวการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
          ด้วยฝ่ายวิชาการของโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้ตระหนักถึงความสำคัญสำหรับการเตรียมพร้อมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการวางแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตามแผนการเรียนต่างๆ รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 / 2561: ระดับชั้นอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 5


                        ระดับชั้นอนุบาล :         KG.1         KG.2         KG.3
                        ระดับชั้นประถม :         Year 1 - 3         Year 4 - 6
                          ระดับชั้นมัธยม :         Year 7 - 9         Year 10 - 11
โครงการ “Insight Music : The Conception ”
เนื่องในโอกาสครบรอบ 23 ปี ขอเชิญ ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วม Cover เพลง Insight Music ในรูปแบบ Chamber หรือ Solo เปิดรับผลงานคลิปวีดีโอบันทึกการแสดงตั้งแต่บัดนี้ - 31 ตุลาคม 2561

ระเบียบการ              ใบสมัคร

รายชื่อเพลง Insight Music Note
Let Us Sing Together
Scraping Up Sand in the Bottom of the Sea
Red River Valley
Must I Then
Spring Picnic in the Hills
. . .
รายชื่อเพลง Insight Music Note
Home on the Range
If I Were a Witch
He is Born, The Holy Child
Old Folk at Home
Praise to Joy
     
หมายเหตุ Download ไฟล์เพลง .mp3      Download โน๊ตเพลง .pdf
     
Download ไฟล์เพลง .mp3 และ โน๊ตเพลง .pdf ทั้งหมด คลิกที่นี่
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 / 2561: ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
การจัดสอบ O-NET : ประจำปีการศึกษา 2561
Year 6              Year 9              Year 12
ขออนุญาตฉีดวัคซีนป้องกัน หัด คางทูม หัดเยอรมัน
          ด้วยศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์ จะเข้ามาให้บริการฉีควัคซีนป้องกัน หัด คางทูม หัดเยอรมัน ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อเป็นการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค รายละเอียดเพิ่มเติม
ที่ทำการชมรมรถโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
          เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ชมรมรถโรงเรียนสารสาสน์เอกตราได้เรียนเชิญนางสาวบุษรารัตน์ เกิดเพิ่มพูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ มาเป็นประธานในพิธีเปิด "ที่ทำการชมรมรถโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา" ณ บริเวณโถงล่างอาคาร 6 แผนกประถม เพื่อใช้เป็นสถานที่ต้อนรับ รายละเอียดเพิ่มเติม
การทดสอบประเมินทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
          ตามที่โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา จะจัดการทดสอบประเมินทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น Year 4 – 12 เพื่อนำข้อมูลผลการทดสอบมาพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นนั้น ทางโรงเรียนมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบดังกล่าว ดังนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอความร่วมมือผู้ปกครองในการรับ - ส่งนักเรียน
          เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและช่วยจัดระเบียบการจราจรทั้งภายในโรงเรียนและบริเวณรอบโรงเรียนให้สะดวกและคล่องตัวยิ่งขึ้น ทางโรงเรียนขอความร่วมมือผู้ปกครองในเรื่องการรับส่งนักเรียน รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2561
          เนื่องด้วยทางโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา (แผนกประถม) จะจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 14.30 น. สำหรับผู้ปกครองและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นอกจากเพื่อเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถแล้ว รายละเอียดเพิ่มเติม
การเข้าร่วมทดสอบเพื่อประเมินศักยภาพทางคณิตศาสตร์
          ตามที่ สมาชิกสหภาพ IMC ประจำประเทศไทย เจ้าของและผู้ดำเนินงาน โครงการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Mathematics Contest - TMC) เพื่อประเมินศักยภาพทางด้านการเรียนคณิตศาสตร์ และพัฒนาศักยภาพเด็กไทยสู่เวทีแข่งขันระดับนานาชาติ รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Open Morning
          ด้วยโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา จะจัดกิจกรรม Open Morning ของนักเรียนชั้น NC - KG.3 ระหว่างวันที่ 1 - 8 สิงหาคม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ร่วมชมกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนและการนำเสนอการเรียนรู้ผ่านโครงงานของนักเรียน รวมถึงพบปะพูดคุยกับครูประจำชั้น
ตารางกิจกรรม Open Morning
การบริการตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน
          เนื่องด้วย คลินิกทันตแพทย์อังกูร ตั้งตรงสุนทร จะเข้ามาให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน ตามโครงการบริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกันเชิงรุกในโรงเรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในวันที่ 17 – 18 กรกฎาคม 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Ektra Star Kids ปีที่ 10
          ด้วยโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา กำหนดจะจัดกิจกรรม Ektra Star Kids ปีที่ 10 สำหรับเป็นเวทีให้นักเรียนระดับชั้น KG.1 - KG.3 ได้แสดงออกตามความสามารถของตนเอง เช่น ร้องเพลง เต้นรำ เล่านิทาน เล่นดนตรี หรือ ความสามารถทางด้านกีฬาต่างๆ รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Open Morning
          ด้วยโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา จะจัดกิจกรรม Open Morning ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันอังคารที่ 26 มิถุนายน - วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 07.00 - 12.00 น. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ร่วมชมกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน ชมการแสดงของนักเรียน รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศ ระดับอนุบาล-ประถมศึกษา
          ด้วยโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา จะจัดให้มีงานประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนเก่าและใหม่ชั้น Year 1 และนักเรียนใหม่ชั้น Nursery - Year 6 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน ในการร่วมกันสร้างความสำเร็จให้กับนักเรียนในทุกๆ ด้าน รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศ ระดับมัธยมศึกษา
          ด้วยโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา จะจัดให้มีงานประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนเก่าและใหม่ชั้น Year 7, Year 10 และนักเรียนใหม่ชั้น Year 8, 9 และ 11 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน ในการร่วมกันสร้างความสำเร็จให้กับนักเรียนในทุกๆ ด้าน รายละเอียดเพิ่มเติม
รวมข่าวประชาสัมพันธ์: ปีการศึกษา
"We make the Choices ; You make the difference"
----------