ข่าวประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน ปีการศึกษา 2562

Filter Display:
ตารางสอบ : ภาคเรียนที่ 1/2562
Year 1-3      Year 4-6      Year 7-9      Year 10-12
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Open Morning: สำหรับบุคคลทั่วไป
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Open Morning: นักเรียน Year 1
ด้วยโรงเรียนสารสาสน์เอกตราจะจัดกิจกรรม Open Morning ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระหว่าง วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน – วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 07.00 – 12.00 น. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ร่วมชมกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน และพบปะพูดคุยกับครูประจำชั้น ฯลฯ ตามกำหนดตารางการเข้าชมดังนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม
การรักษาสุขภาพช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง
เนื่องด้วยช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างเฉียบพลันทำให้หลายพื้นที่มีอากาศหนาวเย็นร่วมกับฝนตก ส่งผลให้เด็กเล็ก และผู้มีโรคประจำตัว เสี่ยงเจ็บป่วยด้วยโรคที่พบบ่อย เช่น โรคไข้หวัด โรคมือ เท้า ปาก โรคปอดบวม โรคท้องร่วง ฯลฯ โดยโรงเรียนร่วมมือกับศูนย์บริการสาธารณสุข 7 รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอเชิญประชุมผู้ปกครอง : นร. Yr. 7 และ นร. ใหม่ชั้น Yr. 8 - 9 ปีการศึกษา 2562
ด้วยโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา จะจัดให้มีงานประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนเก่าและใหม่ชั้น Yr. 7 และ นักเรียนใหม่ชั้น Yr. 8-9 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน ในการร่วมกันสร้างความสำเร็จให้กับนักเรียนในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาวินัย การดูแลอภิบาลนักเรียน รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอเชิญประชุมผู้ปกครอง : นร. Yr. 10 และ นร. ใหม่ชั้น Yr. 11 ปีการศึกษา 2562
ด้วยโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา จะจัดให้มีงานประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนเก่าและใหม่ชั้น Yr. 10 และ นักเรียนใหม่ชั้น Yr. 11 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน ในการร่วมกันสร้างความสำเร็จให้กับนักเรียนในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาวินัย การดูแลอภิบาลนักเรียน รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอเชิญประชุมผู้ปกครอง : นร. Yr. 1 และ นร. ใหม่ชั้น NC – Yr. 6ปีการศึกษา 2562
ด้วยโรงเรียนสารสาสน์เอกตราจะจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับ Yr. 1 และผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ชั้น NC- Yr.6 เพื่อให้ผู้ปกครองมีกรอบทิศทางเดียวกับโรงเรียนในการร่วมสร้างความสำเร็จให้แก่บุตรหลานไปพร้อมๆ กัน ในเรื่องต่างๆ ได้แก่ แนวทางการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการ รายละเอียดเพิ่มเติม
เตรียมความพร้อม เข้าสู่การเรียนในระดับชั้น KG.3 ปีการศึกษา 2562
เรียน ผู้ปกครองนักเรียนชั้น KG.3 เพื่อทราบ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับชั้น KG.3 ปีการศึกษา 2562 นี้ คุณครูมีรายละเอียด ที่จะเรียนให้ผู้ปกครองทราบ ดังนี้ 1. สมุดรายงานประจำตัว (แฟ้มสีฟ้า) กรุณานำส่งครูประจำชั้นภายในวันอังคารที่ 21 พ.ค. 62 (สำหรับนักเรียนเก่า) รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

รวมข่าวประชาสัมพันธ์: ปีการศึกษา


"We make the Choices ; You make the difference"
----------