ข่าวประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน ปีการศึกษา 2561

Filter Display:
การบริการตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน
          เนื่องด้วย คลินิกทันตแพทย์อังกูร ตั้งตรงสุนทร จะเข้ามาให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน ตามโครงการบริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกันเชิงรุกในโรงเรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในวันที่ 17 – 18 กรกฎาคม 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Ektra Star Kids ปีที่ 10
          ด้วยโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา กำหนดจะจัดกิจกรรม Ektra Star Kids ปีที่ 10 สำหรับเป็นเวทีให้นักเรียนระดับชั้น KG.1 - KG.3 ได้แสดงออกตามความสามารถของตนเอง เช่น ร้องเพลง เต้นรำ เล่านิทาน เล่นดนตรี หรือ ความสามารถทางด้านกีฬาต่างๆ รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Open Morning
          ด้วยโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา จะจัดกิจกรรม Open Morning ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันอังคารที่ 26 มิถุนายน - วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 07.00 - 12.00 น. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ร่วมชมกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน ชมการแสดงของนักเรียน รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศ ระดับอนุบาล-ประถมศึกษา
          ด้วยโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา จะจัดให้มีงานประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนเก่าและใหม่ชั้น Year 1 และนักเรียนใหม่ชั้น Nursery - Year 6 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน ในการร่วมกันสร้างความสำเร็จให้กับนักเรียนในทุกๆ ด้าน รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศ ระดับมัธยมศึกษา
          ด้วยโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา จะจัดให้มีงานประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนเก่าและใหม่ชั้น Year 7, Year 10 และนักเรียนใหม่ชั้น Year 8, 9 และ 11 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน ในการร่วมกันสร้างความสำเร็จให้กับนักเรียนในทุกๆ ด้าน รายละเอียดเพิ่มเติม
รวมข่าวประชาสัมพันธ์: ปีการศึกษา
"We make the Choices ; You make the difference"
----------