เพลงประจำโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน | วิสัยทัศน์ | พันธกิจ | อัตลักษณ์ | เอกลักษณ์ | ปรัชญา | คติพจน์ | นโยบาย | เป้าหมาย | โลโก้โรงเรียน | เพลงประจำโรงเรียน


เพลงมาร์ชสารสาสน์

สารสาสน์เอกตราสถาบันรักยิ่ง
ซื่อสัตย์จริงยิ่งกิจจาชนศรัทธาผลงาน
น้ำเงิน เหลือง เรืองรองไม่เป็นรองใครทุกด้าน
ตระการผลงานให้ชนชื่นชม
คุณธรรมนำวิชาพัฒนาตน ฝึกอดทนมีมานะสังคมรับนิยม
ยึดมั่นในความดีเรืองศักดิ์ศรีมิให้ใครข่ม
เกลียวกลมรักใคร่ซึ้งในความสามัคคี
เอกตรามีคุณธรรมนำรัฐดำรงคงอยู่คู่ไทย
ศาสน์มั่นไว้น้อมทำดี
ภูมิพลราชันย์ดุจมิ่งขวัญดวงใจน้องพี่
ยอมพลีชีพป้องกัน
มุ่งวิชาศาสตร์ภาษาเราไม่เคยหวั่น
ร่วมผสานประสบการณ์อุดมการณ์มากมี
วัฒนธรรมไทยสืบสานไว้รุ่งเรืองรวี
เอกตราเรานี้รักมั่นไม่มีวันลืม

 
 
เพลง WE ARE EKTRA

เอกตราที่แห่งนี้ มีน้องพี่ ที่รู้ใจ
กอดคอ เดินก้าวไป มิให้ใครมาล้มได้

เอกตรามีความรัก ความซื่อสัตย์ มิตรไมตรี
พวกเรา นำชีวี ผองน้องพี่ มารวมใจ

เรา...คือ...เอก...ตรา เรายืนหยัด และมั่นคง ด้วยพลังที่ยิ่งใหญ่
We are EKTRA. We stand steadily and firmly with all our strength.

เราจะจงรัก และภักดี ชั่วนิรันดร์
กอดคอ ไปด้วยกัน เพราะเราคือ...เอกตรา

.