โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา

336/7 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
แผนกประถมและมัธยม
Phone: 0-2213-0117, 0-2212-0157
             0-2212-9930-1, 0-2674-0900
Fax: 0-2674-0499, 0-2212-0152

แผนกอนุบาล (ซ.สาธุประดิษฐ์ 19)
Phone: 0-2674-2450-2
Fax: 0-2674-2663

Website: www.ektra.ac.th
Email: admission@ektra.ac.th

 

สอบถามการสมัครเรียน