ผลงานนักเรียน ปีการศึกษา 2561

Filter Display:
การแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2561
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล การแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดโดย มูลนิธิร่มฉัตร
Asia Pacific Arts Festival 2018
ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.อรไพลิน วณิชย์ธนโอฬาร Yr.10A ได้เป็นตัวแทนเยาวชนไทย เข้าร่วมแข่งขันร้องเพลงในงาน Asia Pacific Arts Festival 2018 รุ่นอายุ 15 ปีขึ้นไป โดยได้รับรางวัล ดังนี้ 1. Distinction Gold Award 2. 1st Music Runner Up Category U15
การแข่งขันแชมป์การคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ครั้งที่ 19 / 2561
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล การแข่งขันแชมป์การคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ครั้งที่ 19 / 2561 วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.พระนคร และมูลนิธิ ดร.สมวงษ์ และ พญ.เพ็ญนภา
การแข่งขัน Math-Eng Contest (MEC) ครั้งที่ 4 / 2561
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล การแข่งขัน Math-Eng Contest (MEC) ครั้งที่ 4 / 2561 วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.พระนคร และมูลนิธิ ดร.สมวงษ์ และ พญ.เพ็ญนภา
การแข่งขัน Asian Science and Mathematics Olympiad (รอบระดับประเทศ)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการแข่งขัน Asian Science and Mathematics Olympiad (รอบระดับประเทศ) ประเภท Thai ASMO English เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561
การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2561
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ. เปมิกา เสนะวีณิน Y. 8D ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 20 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
Yamaha Thailand Music Festival 2019
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.จิตบุญ อรุณเวชกุล Y.6E ได้รับรางวัล Yamaha Gold Prize ประเภท Electone Solo รุ่นอายุ 12 -15 ปี รอบคัดเลือกกรุงเทพฯ จากการประกวดดนตรี ในรายการ Yamaha Thailand Music Festival 2019 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม ดร.ถาวร พรประภา ชั้น 5 อาคารสยามกลการ
การแข่งขันเปียโน รายการ Churairat Piano Competiton 2018
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.สรัญนพัทธ์ ลิ้มพิริยะภาณิน KG.3G ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันเปียโน รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี ในรายการ Churairat Piano Competiton 2018 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
การแข่งขัน Asia-Pacific Electone Festival 2018
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ธนทัต ธีรวิจารณญาณกุล ชั้น Y. 8D ได้รับรางวัล GOLD PRIZE ประเภท Electone Solo รุ่น JUNIOR SECTION 3 จากการแข่งขัน Asia-Pacific Electone Festival 2018 ประเภท Electone Solo รุ่น JUNIOR SECTION 3 จากการแข่งขัน Asia-Pacific Electone Festival 2018
การประกวดวาดภาพระบายสี ในกิจกรรม คิเรอิคิเรอิ ครอบครัวมือสะอาด
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ. ธนสิริกาญจน์ เมธีกุลเจริญ KG.3D ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดวาดภาพระบายสี ในกิจกรรม คิเรอิคิเรอิ ครอบครัวมือสะอาด เมื่อช่วงเดือนตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา
การแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล การแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13 ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เมื่อวันที่ 29 – 30 กันยายน พ.ศ. 2561
การแข่งขัน Asian Science and Mathematics Olympiad (รอบระดับประเทศ)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการแข่งขัน Asian Science and Mathematics Olympiad (รอบระดับประเทศ) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561
การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ไรวินทร์ อังกุรสวัสดิ์ Y.5D ได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ และได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในระดับประถมศึกษา จัดโดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร
การแข่งขัน Ice Skate Asia2018 รุ่น Alpha อายุ 7 ขวบ
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.รมิดา ภักดีแสงรัตน์ Y.2B ได้รับ 2 รางวัล จากการแข่งขัน Ice Skate Asia2018 รุ่น Alpha อายุ 7 ขวบ เมื่อวันที่ 5-12 สิงหาคม 2561 ณ The Rink Ice Arena, เซ็นทรัลพระราม 9
การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ในรัชกาลที่ 9
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ไรวินทร์ อังกุรสวัสดิ์ Y.5D ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ในรัชกาลที่ 9 ในงาน S.G. Music Festival2018 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุม ตึกเดอ มงฟอร์ต โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
การสอบแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2561
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล การสอบแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 เมื่อวันที่ 25-26 สิงหาคม 2561
การสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2561
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล การสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561
The 13th European Union in Thailand National Intervarsity Debate Championship 2018
ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ณิชากร คูร์พิพัฒน์ Yr.12B ได้รับรางวัล The 3rd High School Rookie Best Speaker จากการแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ “The 13th European Union in Thailand National Intervarsity Debate Championship 2018” ระหว่างวันที่ 31 กรกฏาคม – 4 สิงหาคม 2561


โครงการลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 13
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.พสิษฐ์ ธรรมวิจิตร์ KG.2B ได้รับรางวัลขวัญใจหนูน้อยนักเล่านิทาน ประเภทเดี่ยว ระดับอายุ 4-6 ปี และ ด.ญ.พรนรินทน์ บรรจงประเสริฐ Yr.2E ได้รับรางวัลชมเชยยอดเยี่ยม ประเภทเดี่ยว ระดับอายุ 6-9 ปี จากโครงการลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 13 รอบชิงชนะเลิศ


Music Learning FEST#5 Bangkok 2018
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ไอริณรักษ์ ลิ้มพิริยะภาณิน Y.2C ได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันเปียโน ในรายการ Music Learning FEST#5 Bangkok 2018 รุ่น Junior Category (อายุไม่เกิน 8 ปี) เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2561 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15 (นานาชาติ) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15 (นานาชาติ) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดโดยมูลนิธิร่มฉัตร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร
โครงการ แข่งขันพูดภาษาอังกฤษนานาชาติ (Eye Level English Speech Competition 2018 for MUN CAMP)
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.เจสสิก้า เคท มิลล์ Y.6B , ด.ญ.แพรวาทอง เดชอธิการ Y.2A และ ด.ญ. ซิยาน่า Y.1F ที่ได้รับรางวัลจากโครงการ แข่งขันพูดภาษาอังกฤษนานาชาติ (Eye Level English Speech Competition 2018 for MUN CAMP)
รายการ​ RSL & Kadekaew​ Junior Championship 2018​
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ต้นรัก แซ่เฮ้ง Y.5E และ ด.ช.ต้นคิด แซ่เฮ้ง Y.4B ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันแบดมินตัน รายการ​ RSL & Kadekaew​ Junior Championship 2018​ เมื่อวันที่ 7-8​ กรกฏาคม​ 2561 ณ​ ศูนย์กีฬาราชดำเนิน​ สปอร์ตคอมเพล็กซ์​ พุทธมณฑลสาย​ 3​
International Trade Challenge (ITC) 2018
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.มาริลิน เคท การ์ดเนอร์ Y.10A (GAC) ที่ได้ผ่านเข้ารอบเป็น 1 ใน 6 คนที่ชนะเลิศ การแข่งขัน International Trade Challenge (ITC) 2018 จัดโดย Junior Achievement (JA) Thailand และ FedEx Express
ได้รับคัดเลือกเป็นนักดนตรีวงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ
ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายศุภบุตร โสตถิปรีดาวงศ์ ชั้น Yr. 9D ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักดนตรีวงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประเภทเครื่องดนตรี บาสซูน (Bassoon)
การแข่งขัน Aeon English Speech Contest 2018
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรินรดา เภกะนันทน์ Year 11B ที่ได้ผ่านเข้ารอบเป็น 1 ใน 9 คนที่ชนะเลิศ จากการแข่งขัน Aeon English Speech Contest 2018 ณ มูลนิธิอิออนประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2561
การประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ ประจำปี 2561
ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนสารสาสน์เอกตรา ที่ผ่านเข้ารอบ 7 ทีมสุดท้าย (รอบชิงชนะเลิศ) ในการประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ ประจำปี 2561 (Thailand Science Drama Competition 2018) หัวข้อ “วิทยาศาสตร์การกีฬา”
Yamaha Thailand Music Festival 2018
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ธนทัต ธีรวิจารณญาณกุล ชั้น Yr. 8D ชนะเลิศการแข่งขัน Yamaha Thailand Music Festival 2018 ประเภท Electone Solo รุ่นอายุ 12 - 15 ปี ถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ณ อาคารสยามกลการ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561
Moose Game Invitational Meet 2018 [Level 6]
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ. ลิลลี่ ประทีป นักเรียนชั้น Yr.4A ได้รับรางวัลจากการแข่งขันยิมนาสติก รายการ Moose Game Invitational Meet 2018 [Level 6] ณ Thai Canadian Community Sports เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561ผลงานนักเรียน: ปีการศึกษา
"We make the Choices ; You make the difference"
----------