กิจกรรม AFR Day (Apology, Forgiveness, Reconciliation)


             วันที่ 22 ธันวาคม 2560 โรงเรียนสารสาสน์เอกตราได้จัดกิจกรรม AFR Day (Apology, Forgiveness, Reconciliation) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้เราทุกคน รู้จักขอโทษ ให้อภัย และคืนดี โดยมีรายละเอียดกิจกรรมในช่วงเช้าหลังจากพิธีแห่ องค์พระกุมารและการแสดงชุดกำเนิดพระเยซู เพื่อให้นักเรียนทราบถึงที่มาของวันคริสต์มาส ดังนี้

            
แผนกอนุบาล

             ได้จัดกิจกรรมบริเวณสนามด้านหน้าอาคาร 1 มีการแสดงและมอบเกียรติบัตรของนักร้องประสานเสียง จากนั้น พิธีกรครูไทยและครูต่างชาติได้กล่าวคำขอโทษ และให้อภัยกัน เพื่อเป็นแบบอย่างให้นักเรียนปฏิบัติตาม ต่อด้วยการจับรางวัลของขวัญ ปีใหม่ให้นักเรียน ในช่วงท้ายกิจกรรมประธานในพิธีให้โอวาทและทุกคนร่วมกันร้องเพลง “We are Ektra”

            
แผนกประถม

             ได้จัดกิจกรรมบริเวณอาคาร 6 ห้องออดิทอเรียม โดยตัวแทนครูอ่านบทความการให้อภัย การคืนดี และการขอโทษ จากนั้นคณะผู้บริหารได้จับฉลากของขวัญให้กับนักเรียนผู้โชคดี รับชมการแสดงแฟชั่นโชว์ชุด Merry Christmas จากครูไทยและต่างชาติ ท่านผู้อำนวยการ พิสุทธิ์ ยงค์กมล ได้ให้โอวาท ส่วนกิจกรรมสุดท้ายคณะครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง “Joy to the world” และเพลง "We wish you a merry christmas" อย่างสนุกสนาน

            
แผนกมัธยม

            ได้จัดกิจกรรมบริเวณสนามอาคาร Baptist ทุกคนร่วมกันร้องเพลง “Joy to the world” ลำดับถัดมา ผู้อำนวยการมอบรางวัล X'Mas show awards จากนั้น ผู้อำนวยการ พิสุทธิ์ ยงค์กมล ได้ให้โอวาท ลำดับต่อมาผู้บริหารดำเนินการเข้าสู่กิจกรรม ขอโทษ คืนดี และให้อภัย จากนั้นประธานนักเรียนเข้าสู่พิธีกล่าวคำขอโทษแก่ครู บุคลากรและสถานที่ โดยสภานักเรียน หลังจากเสร็จสิ้นพิธีการในช่วงเช้านักเรียนแยกย้ายเข้าชั้นเรียนเพื่อดำเนินกิจกรรม ขอโทษ คืนดี และให้อภัย และร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน ระหว่างรับประทานอาหารผู้บริหารและขบวนครูดนตรีไปส่งมอบความสุขตามห้องเรียนต่างๆของนักเรียน ช่วงบ่ายนักเรียนทุกระดับชั้นรวมกันที่บริเวณสนามอาคาร Baptist ร่วมชมการแสดงดนตรี หลังจากนั้นคณะผู้บริหาร ได้จับฉลากของขวัญให้กับนักเรียนผู้โชคดี ลำดับสุดท้าย ท่านผู้อำนวยการ พิสุทธิ์ ยงค์กมล ให้โอวาทและกล่าวปิดไฟต้นคริสต์มาส กิจกรรมสุดท้ายครูไทย ครูต่างชาติ ทุกคนร่วมกันร้องเพลง We wish you a Merry Christmas เพลงพรปีใหม่ สวดภาวนาและ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี


             ในช่วงบ่าย แต่ละแผนกได้จัดช่วงเวลาให้นักเรียนร่วมกันจัดปาร์ตี้เล็กๆ ในห้องเรียน โดยนักเรียนสามารถนำขนมมาร่วม รับประทานกับเพื่อนๆ และครูได้ โดยในระหว่างนั้น คุณครูได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ส่งความรักความปรารถนาดี รวมถึงกล่าว คำขอโทษกับเพี่อนๆ ในห้องที่เราอาจเคยรังแกหรือแกล้งเพื่อนทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ และขอให้นักเรียนทุกคนได้ให้อภัยซึ่งกันและกันประมวลภาพกิจกรรม
 
 


แผนกอนุบาล


แผนกประถม


แผนกมัธยม
.