กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2560


           เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560  โรงเรียนสารสาสน์เอกตราได้จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยและดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้

           - แผนกอนุบาล  ตัวแทนคณะครูและนักเรียน ได้นำเครื่องสังฆทาน เทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนและปัจจัยจำนวน 4,139 บาท   ไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์  ณ วัดโพธิ์แมนคุณาราม โดยได้นิมนต์พระมาให้ความรู้แก่นักเรียนและพาเดินชมภายในบริเวณวัด พร้อมทั้งอธิบายเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมต่างๆบนกำแพง ให้นักเรียนได้เรียนรู้ ซึ่งสร้างความประทับใจแก่นักเรียนเป็นอย่างมาก

           - แผนกประถม ตัวแทนคณะครูและนักเรียน ได้นำเครื่องสังฆทาน เทียนพรรษา หลอดไฟ จตุปัจจัยต่างๆและปัจจัยจำนวน 8,000 บาท ไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์  ณ วัดไทร พระราม 3 พร้อมกับรับฟังเทศนาและรับพรเพื่อเป็นสิริมงคล

           - แผนกมัธยม ตัวแทนคณะครูและนักเรียน ได้เดินทางไปที่วัดไผ่เงินโชตนาราม เพื่อจัดขบวนแห่เทียนพรรษา  โดยมีครูดนตรีบรรเลงเพลงให้จังหวะสนุกสนาน   หลังจากนั้นจึงร่วมกันถวายเทียนพรรษา   ผ้าอาบน้ำฝน เครื่องสังฆทาน และปัจจัยจำนวน 8,607.50 บาท


   

 
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม
 
 
 
 


แผนกอนุบาล


แผนกประถม


แผนกมัธยม

 
         
         

 
.