กิจกรรมบริจาคโลหิต

             โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 ณ ห้องสัมมนา  อาคาร 7  ชั้น 7 โดยได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาล สมเด็จพระปิ่นเกล้า ในการจัดหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่มาให้บริการ มีคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรในโรงเรียนเข้าร่วมบริจาค

 

 


ประมวลภาพกิจกรรม
 
 


กิจกรรมบริจาคโลหิต

 
 
.