พิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


            คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนสารสาสน์เอกตราได้จัดพิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยรับชมวีดิทัศน์ที่คณะครูและนักเรียนได้ร่วมใจถวายอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้  จากนั้นคณะครูและนักเรียนรับมอบพระราชดำรัสเพื่อเป็นการปฏิบัติตนในฐานะครูและนักเรียนจากผู้บริหาร ส่วนพิธีสุดท้ายนักเรียนได้ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณ Stop Bullying  ร้องเพลง “We Are Ektra” และเพลงสรรเสริญพระบารมี 4 เสียง 

    Photo Gallery
   
   


แผนกประถม


แผนกมัธยม

   
   
   

 
.