กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ NC.-Yr.6 2560


         โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติขึ้น เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสำนึกในพระคุณของคุณพ่อและผู้มีพระคุณ ซึ่งแผนกประถมจัดในวันที่  30 พฤศจิกายน ส่วนแผนกอนุบาลจัดในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 สถานที่จัดกิจกรรมคืออาคาร 6 ชั้น 4 ห้องออดิทอเรียม       ภายในงานเริ่มด้วย ประธานจุดเทียน วางพวงมาลัยแด่แม่พระ นักบุญ พระบรมฉายาลักษณ์ จากนั้นอ่านบทสดุดีในหลวงรัชกาลที่ 9 ต่อด้วยการแสดงโขนเรื่อง “รามเกียรติ์” ตอน “ยกรบ”, การแสดงวงดนตรีครูประถมและมัธยม , การแสดงจินตลีลาชุด “รักพ่อ...ไม่มีวันพอเพียง”, การพูด Speech ของนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ, ตัวแทนคุณแม่กล่าวถึงคุณพ่อ  ได้แก่ คุณแม่จารุวรรณ  กิตติอัครสกุล ซึ่งเป็นคุณแม่ของ ด.ญ.สิตานัน นพกัณฑ์ KG.2G และ ด.ช.สิปปกร นพกัณฑ์  Y.1A และคุณแม่อินทิรา ปิยะจรรยาศิริ ซึ่งเป็นคุณแม่ของ ด.ญ.รฐา เทพวัฒนปิยกุล Y.1D และด.ญ. ณิชชาเทพวัฒนปิยกุล Y.2A และคุณพ่อของนักเรียนคือ คุณพ่อวัชระ เทพวัฒนปิยกุล ยังได้รับเกียรติบัตรในฐานะคุณพ่อดีเด่น ส่วนกิจกรรมสุดท้ายนักเรียนทุกคนร่วมกันร้องเพลง “พระราชาในนิทาน” และ “สรรเสริญพระบารมี 4 เสียง” ฯลฯ

         นอกจากนี้ ได้เปิดโอกาสให้คุณพ่อของนักเรียนระดับชั้น KG.2 และ Yr.3 ทำกิจกรรมสายพันธ์พ่อกับลูก โดยมีรายละเอียด ดังนี้

          กิจกรรมของ KG.2  มีทั้งเกมทายภาพปริศนา การบอกรักกันระหว่างพ่อกับลูก การแสดงความรักผ่านการ์ดวันพ่อ โดยให้คุณพ่อและนักเรียนมากล่าวความรู้สึกที่มีต่อกัน โดยตลอดงานอบอวลไปด้วยภาพแห่งความรักและความประทับใจเป็นอย่างยิ่ง 

         - กิจกรรมของ Yr.3 ในปีนี้จัดในรูปแบบกีฬาสี โดยคุณพ่อต้องสวมเสื้อตามสีของนักเรียน จากนั้นจึงแบ่งทีมตามสี มีคุณแม่และพี่ๆมัธยมมาร่วมตีกลองร้องเพลงเชียร์อย่างสนุกสนาน จากนั้นร่วมเล่นเกมเก็บคะแนน และสีที่ชนะคือ Sapphire

               

โอวาท ผอ.พิสุทธิ์ ยงค์กมล

 เนื่องในกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

                            มาสเซอร์เคยมีโอกาสดูสารคดีของต่างประเทศ มีการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านดนตรีของในหลวง รัชกาลที่ 9 ทำให้นึกถึงคุณครูดนตรีของเราว่าคุณครูที่เอกตรา ก็มีความสามารถไม่ด้อยไปกว่าใคร สามารถฝึกนักเรียนวงคอรัสให้ร้องเพลงประสานเสียงได้ไพเราะจับใจ   และคุณครูก็บรรเลงดนตรีได้อย่างดีเยี่ยม   มาสเซอร์จึงอยากฝากข้อคิดไว้ว่า คนเราเป็นธาตุคาร์บอน เมื่อคาร์บอนที่ผ่านกระบวนการทางเคมี  ก็จะกลายเป็นเพชรที่มีคุณค่า เหมือนกับคนที่ผ่านความยากลำบาก มักจะมีความเจริญในสติมากขึ้น แต่คนที่มีความสบายตลอดเวลา จะไม่มีความเจริญในด้านความคิด ยกตัวอย่างเช่น ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับปวงชนชาวไทย ทรง ทุ่มเท พระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อ ประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยอย่างมิได้ทรงคำนึงถึงความสุขส่วนพระองค์
            ในวันนี้ คุณแม่ที่ป่วยเป็นมะเร็งได้มาพูดบนเวที โดยได้รับกำลังใจจากคุณพ่อและลูกน้อย 2 คนอย่างมาก  มาสเซอร์จึงขอฝากคุณครูดูแลลูกของคุณพ่อและคุณแม่ให้ดี เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง และการทำความดีนั้นถึงแม้ไม่มีใครเห็นแต่ผลของการทำความดีก็อยู่กับเรา   สุดท้ายนี้ อยากให้คุณครูทุกคนรักษาสุขภาพ งดเค็ม งดหวาน เพื่อสุขภาพตนเอง และมาสเซอร์อยากให้กำลังใจคุณพ่อและคุณแม่ที่ขึ้นพูดบนเวทีวันนี้ว่าอยากให้ต่อสู้กับความลำบาก อดทน สู้ๆนะ เราก็ผ่านประสบการณ์คล้ายๆกัน ขอให้ทุกคนโชคดีครับ

                               


 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2560
 
การประกวดระบายสี ระดับชั้น KG.1
   
  ชนะเลิศ ด.ญ. ชลญดา     สารวงษ์ KG.1C  
  รองชนะเลิศอันดับ 1           ด.ญ. ปัญญาสิริย์          อิทธิสกุลชัย KG.1B  
  รองชนะเลิศอันดับ 2             ด.ญ. แซอา          คู KG.1E  
         
         
การประกวดสุนทรพจน์ ระดับชั้น KG.3
   
  ชนะเลิศ ด.ญ.ธนกชภรณ์     สุทธิธนาคม KG.3C  
 
 
การประกวดคัดลายมือ ระดับชั้น KG.3
   
  ชนะเลิศ ด.ช. พินิจพงศ์       ทวีวรารักษ์ KG.3A  
  รองชนะเลิศอันดับ 1           ด.ช.พิชญ์พงศ์     ทวีวรารักษ์ KG.3B  
  รองชนะเลิศอันดับ 2             ด.ญ. สุมารีย์      หอเกรียงไกร KG.3C  
   
   
การประกวดสุนทรพจน์ ระดับชั้น KG.3
   
  ชนะเลิศ ด.ญ.รฐา     เทพวัฒนปิยกุล Yr.1D  
   
   
การวาดภาพระบายสี ระดับชั้น Yr.1
  ชนะเลิศ ด.ญ.ศุภิชชา      ชมภูนุช Yr.1C  
 
 
การประกวดคัดลายมือ ระดับชั้น Yr.1
   
  ชนะเลิศ ด.ญ.จิรัชญา     อัศวเลิศโชติกุล Yr.1A  
  รองชนะเลิศอันดับ 1           ด.ญ.พิชา     ยุวประกร Yr.1A  
  รองชนะเลิศอันดับ 2             ด.ช.ซือโบ     เฮา Yr.1B  
 
 
การแข่งขันทำการ์ด Pop Up หัวข้อ “ฉันรักพ่อ”
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
   
  ชนะเลิศ ด.ญ.ชนเนษฎ์     ตั้งจิตปิยะนนท์ Yr.4B  
  รองชนะเลิศอันดับ 1           ด.ญ.อัยยธิดา      ตรรกธาดา Yr.4B  
  รองชนะเลิศอันดับ 2             ด.ญ.นันทิชา      ชมภูนุช Yr.4D  
 
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
   
  ชมเชย ด.ช.สิรธีร์      กิตติเธียร Yr.5A  
 
 
การแข่งขันระบายสี หัวข้อ “I love you dad”
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
   
  ชนะเลิศ ด.ญ.ศุภิชชา      ชมภูนุช Yr.1C  
  รองชนะเลิศอันดับ 1           ด.ญ.ปภาดา     กิตตินันทปัญญา Yr.1E  
  รองชนะเลิศอันดับ 2             ด.ญ.รฐา      เทพวัฒนปิยกุล Yr.1D  
  ชมเชย ด.ช.ภัทรวรรธน์     ชวนะสุนทรพจน์ Yr.1D  
  ชมเชย ด.ญ.วรากานต์     อัคราสรณีย์ Yr.1B  
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
   
  ชนะเลิศ ด.ญ.อธิชากุล      กุลวโรภาส Yr.2B  
  รองชนะเลิศอันดับ 1           ด.ญ.ชลิตา      แดงวิไลเลิศ Yr.2B  
  รองชนะเลิศอันดับ 2             ด.ญ.เพลงพิณ     สุประดิษฐอาภรณ์ Yr.2F  
  ชมเชย ด.ญ.พัชร์ณัฐ      กาญจนธำรงค์กุล Yr.2C  
  ชมเชย ด.ช.วริทธ์นันท์      ธรรมส่องหล้า Yr.2B  
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
   
  ชนะเลิศ ด.ช.วัชรพงศ์      วณิชย์ธนโอฬาร Yr.3D  
  รองชนะเลิศอันดับ 1           ด.ญ.ฌานิสา      ชลไมตรี Yr.3D  
  รองชนะเลิศอันดับ 2             ด.ญ.สิริกันย์      มานัสสถิตย์ Yr.3D  
  ชมเชย ด.ญ.มิกิ      คาวามูระ Yr.3C  
  ชมเชย ด.ช.อภิชัย      จันทร์ชูสกุล Yr.3B  
 
 
การแข่งขันเขียน R.C.W. Year 2 หัวข้อ “พ่อของแผ่นดิน”
   
  ชนะเลิศ ด.ช.ภูริ      โชติวรรณพร Yr.2A  
  รองชนะเลิศอันดับ 1           ด.ช.ปองคุณ      นาสุรินทร์ Yr.2D  
  รองชนะเลิศอันดับ 2             ด.ช.ณัทกร      ไกรทุกข์ร้าง Yr.2B  
 
 
การแข่งขันเขียนเรียงความ หัวข้อ “พ่อของแผ่นดิน”
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
   
  ชนะเลิศ ด.ญ.นริสรา      เตชะวัชรเทพ Yr.6B  
  รองชนะเลิศอันดับ 1           ด.ญ.สลิล      เอกะวิภาต Yr.6C  
  รองชนะเลิศอันดับ 2             ด.ญ.วลัยากรณ์      สุริยเสนีย์ Yr.6E  
 
 
การแข่งขันแต่งกลอนแปด หัวข้อ “รัชกาลที่ 9 พ่อหลวงของแผ่นดิน”
   
  ชนะเลิศ ด.ญ.ปุณิกา      เอื้อจิตร์ Yr.4C  
  รองชนะเลิศอันดับ 1           ด.ญ.ศุภานัน      ศุภมิตตานนท์ Yr.4D  
  รองชนะเลิศอันดับ 2             ด.ญ.ลภัสรดา      วงษ์วิบูลย์สิน Yr.4B  
 
 
การแข่งขันวาดภาพ หัวข้อ “พ่อคือความรักของฉัน”
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
   
  ชนะเลิศ ด.ญ.ชนกนันท์      นันทไพบูลย์ Yr.6B  
  รองชนะเลิศอันดับ 1           ด.ญ.ศลิษา      อุบลธานี Yr.5B  
  รองชนะเลิศอันดับ 2             ด.ญ.พัทธ์ธีรา      จรุงโภคากร Yr.5C  
 
 
การแข่งขัน Thai Speech
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หัวข้อ “My King ๙”
   
  ชนะเลิศ ด.ญ.ปัณณรัตน์      ลาสุทธิ Yr.3E  
 
 
การแข่งขัน English Speech
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หัวข้อ “My King ๙”
   
  ชนะเลิศ ด.ช.ณธรรศ     กิตติสาร Yr.3D  
 
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หัวข้อ “My Dad”
   
  ชนะเลิศ ด.ญ.เมเรียน    เกรซ    มอนโกเมอรี่ Yr.4A  
  รองชนะเลิศอันดับ 1           ด.ช.จรัส      พึ่งรัศมี Yr.4E  
  รองชนะเลิศอันดับ 2             ด.ญ.ลภัสรดา      วงษ์วิบูลย์สิน Yr.4B  
 
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หัวข้อ “My dad, My hero”
   
  ชนะเลิศ ด.ญ. เจสสิก้า     เคท     มิลล์ Yr.5B  
  รองชนะเลิศอันดับ 1           ด.ญ.นาตาลี      เชอร์ชแมน Yr.5A  
  รองชนะเลิศอันดับ 2             ด.ช.อุกกฤศฏ์      เดวกาดาร์ Yr.5B  
 
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หัวข้อ “My Beloved Late King: Father of the Nation”
   
  ชนะเลิศ ด.ญ.ธัญสุภัค      วรรณฤดี Yr.6C  
  รองชนะเลิศอันดับ 1           ด.ญ.ปัณฑิตา      ถาวรเกษม Yr.6C  
  รองชนะเลิศอันดับ 2             2 ด.ช.ปนิธิ      พุฒพันธ์ Yr.6A  
 
 
การแข่งขันแต่งกาพย์ยานี 11 หัวข้อ “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์”
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
   
  ชนะเลิศ ด.ช.อภิชา      ศุภพัฒน์ Yr.5E  
  รองชนะเลิศอันดับ 1           ด.ช.อรรถวัฒน์      สิริโพธินันท์ Yr.5C  
  รองชนะเลิศอันดับ 2             ด.ญ.ปุญชรัสมิ์      ประกายอนุรัตน์ Yr.5B  

   
   
   
   
   
ประมวลภาพกิจกรรม
 
 
 


แผนกอนุบาล


แผนกประถม
.