พิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร


         โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติขึ้น เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสำนึกในพระคุณของคุณพ่อและผู้มีพระคุณ ซึ่งแผนกประถมจัดในวันที่  30 พฤศจิกายน ส่วนแผนกอนุบาลจัดในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 สถานที่จัดกิจกรรมคืออาคาร 6 ชั้น 4 ห้องออดิทอเรียม       ภายในงานเริ่มด้วย ประธานจุดเทียน วางพวงมาลัยแด่แม่พระ นักบุญ พระบรมฉายาลักษณ์ จากนั้นอ่านบทสดุดีในหลวงรัชกาลที่ 9 ต่อด้วยการแสดงโขนเรื่อง “รามเกียรติ์” ตอน “ยกรบ”, การแสดงวงดนตรีครูประถมและมัธยม , การแสดงจินตลีลาชุด “รักพ่อ...ไม่มีวันพอเพียง”, การพูด Speech ของนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ, ตัวแทนคุณแม่กล่าวถึงคุณพ่อ  ได้แก่ คุณแม่จารุวรรณ  กิตติอัครสกุล ซึ่งเป็นคุณแม่ของ ด.ญ.สิตานัน นพกัณฑ์ KG.2G และ ด.ช.สิปปกร นพกัณฑ์  Y.1A และคุณแม่อินทิรา ปิยะจรรยาศิริ ซึ่งเป็นคุณแม่ของ ด.ญ.รฐา เทพวัฒนปิยกุล Y.1D และด.ญ. ณิชชาเทพวัฒนปิยกุล Y.2A และคุณพ่อของนักเรียนคือ คุณพ่อวัชระ เทพวัฒนปิยกุล ยังได้รับเกียรติบัตรในฐานะคุณพ่อดีเด่น ส่วนกิจกรรมสุดท้ายนักเรียนทุกคนร่วมกันร้องเพลง “พระราชาในนิทาน” และ “สรรเสริญพระบารมี 4 เสียง” ฯลฯ

            1. การแสดงของนักร้องประสานเสียง แผนกมัธยม เพลงพระราชนิพนธ์แสงเดือน และเพลง Cantate domino
            2. การแสดงโขน  เรื่องรามเกียรติ์ ฉากหนึ่งในตอน ยกรบ
            3. พิธีกรพูดบทความเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่ 9 นำเข้าสู่สไลด์ “ A Year : Full of Memories”
            4. การพูด speech ของตัวแทนนักเรียนระดับชั้น Y.12 หัวข้อ “ Sufficient  Living ”
            5. การพูด สุนทรพจน์ ของตัวแทนนักเรียนระดับชั้น Y.12  หัวข้อ “ พระผู้เป็นพลังแผ่นดิน ”
            6. การแสดงดนตรีบทเพลงพระราชนิพนธ์(วงครู) 2 บทเพลง ได้แก่ เพลงแว่ว และเพลง Still on my mind
            7. การพูดความรู้สึกของคุณแม่ที่มีต่อคุณพ่อของนักเรียน ( นายวิชยุตม์ คนึงโชติ Y.12D ) ในการดูลูก
นายวิชยุตม์ คนึงโชติ นำพวงมาลัยขึ้นไปกราบพ่อ
            8. คณะผู้บริหารเข้าสู่พิธีการ ขอโทษ คืนดี ให้อภัย ทุกคนร่วมกันร้องเพลง We are Ektra เพลงสรรเสริญพระบารมี
 
กิจกรรมวันพ่อในครั้งนี้ ประธานในพิธีได้มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดของกลุ่มสาระต่างๆ และตัวแทนนักแสดง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้นักเรียน ให้มีความมุ่งมั่น พัฒนาศักยภาพของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

                               


 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 
1. การแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12
 
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
         
    ด.ช.ฮิโรกิ นาริตะ นักเรียนชั้น Yr.8E  
ได้รับถ้วยเกียรติยศ เหรียญทองคำแท้ เกียรติบัตรชนะเลิศเหรียญทอง และทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์
 
 
รางวัลชนะเลิศเหรียญเงิน
 
ระดับประถมศึกษา
         
    ด.ญ.นริศา ซาโต้ นักเรียนชั้น Yr.5E  
ได้รับโล่เกียรติยศของมูลนิธิร่มฉัตร เหรีญรางวัลเกียรติบัตรรองชนะเลิศเหรียญเงิน และทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์
 
 
2. การแข่งขัน Debate ในรายการ AICHR Youth Debate on Human Rights 2017
 
รางวัล Best speaker award
         
    น.ส.ไปรยา วังปีติ นักเรียนชั้น Yr.12A  
 
รางวัล Second Best Speaker award
         
    น.ส.ญาณิสรา กอวัฒนา นักเรียนชั้น Yr.12E  
 
รางวัล Honourable Speaker award
         
    น.ส.ณัชชา ขันธะชวนะ นักเรียนชั้น Yr.10A  
   
   

 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรี
 
1. รางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันรายการ ACT Music Festival 2017 ประเภทวง String Combo และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน SILAPAKORN YOUTH MUSIC AWARD ครั้งที่ 9 ได้แก่วง Fortissimo รายชื่อนักเรียนวง Fortissimo มีดังต่อไปนี้
   
   
  1. ด.ญ ญานินท์ พรหมชาติ นักเรียนชั้น Yr.8A Voice  
  2. ด.ญ สุพิชชา เเวววรวิทย์ นักเรียนชั้น Yr.8A Piano  
  3. ด.ช ธิติพงศ์ เสถียรสัมฤทธิ์ นักเรียนชั้น Yr.8A Drum  
  4. นาย พงศกร สถิรเมธากร นักเรียนชั้น Yr.10C Guitar  
  5. นาย ธีรัตม์ เกียรติถาวรชัย นักเรียนชั้น Yr.10C Bass  
  6. นาย ปัณณ์ ปริญญานุสรณ์ นักเรียนชั้น Yr.10F Sax  
  7. นายปิยวัฒน์ หาญธรรมรักษ์ นักเรียนชั้น Yr.12D Drum  
         
         
         
         
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันรายการ ACT Music Festival 2017 ได้แก่วง Graziozo รายชื่อนักเรียนวง Graziozo มีดังต่อไปนี้
   
  1. ด.ญ.ภัทรจารีย์ วณิชย์วงศ์วาน นักเรียนชั้น Yr.8B Vocal  
  2. ด.ช.พชรพงษ์ อิงค์ปัญญา นักเรียนชั้น Yr.9B Guitar  
  3. ด.ช.ทศทัญ วรรณฤดี นักเรียนชั้น Yr.9C Piano  
  4. ด.ช.วงศธร สุวรรณขจิต นักเรียนชั้น Yr.9C Bass  
  5. ด.ช.กฤติน สุทธิจิตร์ นักเรียนชั้น Yr.9D Drum Set  
  6. นายภัควัฒน์ ธีรนันทเวช นักเรียนชั้น Yr.11B Guitar  
 
 
 
3. การแข่งขันดนตรี รายการ ACT Music Festival 2017 ครั้งที่ 5
 
การประกวดเดี่ยว เครื่องสายสากล Violin ระดับม.1-3 รางวัลเหรียญทอง
   
  ด.ช.ฐปนนท์ บวรวนิชพงษ์ นักเรียนชั้น Yr.9B

 

 

ได้รับเกียรติบัตร และทุนการศึกษา

 
 
การประกวดเดี่ยว เครื่องสายสากล Violin ระดับม.1-3 รางวัลเหรียญทอง
   
  ด.ญ.สุรภา อุปริพุฒิพงศ์ นักเรียนชั้น Yr.9B

 

 

ได้รับเกียรติบัตร และทุนการศึกษา

 

ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ที่ผ่านมา กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ได้สร้างผลงานได้รับรางวัลต่างๆมาดังนี้

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานและเทคโนโลยี
 
1. รางวัลระดับเหรียญทอง จากการแข่งขันการสร้างการ์ตูนเอนิเมชั่น (2D Animation) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่
   
    ด.ช.ศรุชณพล ชั้นเสวิกุล นักเรียนชั้น Yr.9A  
    ด.ช.ชิติพัทธ์ ตันติเมธ นักเรียนชั้น Yr.9B  
         
 
2. รางวัลระดับเหรียญเงิน จากการแข่งขันสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่
   
    ด.ญ.พิชญา เดชวงศ์ชัยกุล นักเรียนชั้น Yr.9A  
    ด.ญ.เอมภา โรจน์ฤทธากร นักเรียนชั้น Yr.9A  
         
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
1. รางวัลระดับเหรียญเงิน จากการประกวดมารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่
   
    ด.ช.กฤตภาส ทัตธนสมบัติ นักเรียนชั้น Yr.8D  
    ด.ญ.อเล็กซิส ศิริสมบูรณ์วงศ์ นักเรียนชั้น Yr.8D  
         
 
2. รางวัลระดับเหรียญเงิน จากการประกวดมารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่
   
    นายธนพัต วณิชชานัย นักเรียนชั้น Yr.10E  
    นางสาวรินรดา เกสมาส นักเรียนชั้น Yr.10E  
 
         
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 
1. รางวัลระดับเหรียญทอง (รองชนะเลิศอันดับ 2) จากการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
         
    ด.ญ. ปารย์ ทรงทรัพย์กุล นักเรียนชั้น Yr.8A  
 
2. รางวัลระดับเหรียญทอง (ชนะเลิศอันดับที่ 1) จากการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
   
    นางสาวรินรดา เภกะนันท์ นักเรียนชั้น Yr.10B  
         
 
3. รางวัลระดับเหรียญทอง (รองชนะเลิศอันดับ 1) จากการแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling)
   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
   
    ด.ญ. ภิญญดา พงศะบุตร นักเรียนชั้น Yr.9B  
 
 
4. รางวัลระดับเหรียญทอง (ชนะเลิศอันดับที่ 1) จากการแข่งขัน Multi Skills Competition
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
   
    ด.ช.ธีร์ เดชปกเกศ นักเรียนชั้น Yr.8B  
 
5. รางวัลระดับเหรียญทอง (รองชนะเลิศอันดับ 1) การแข่งขัน Multi Skills Competition
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
   
    นายเพชร จีระเรืองรอง นักเรียนชั้น Yr.12C  
 
6. รางวัลระดับเหรียญทอง (ชนะเลิศอันดับที่ 1) การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รายชื่อนักเรียน ดังนี้
   
    1. เด็กหญิงฟาริดา เรืองบูชา นักเรียนชั้น Yr.7B  
    2. เด็กหญิงรมย์รัมภา ฐิติธนาวัสส์ นักเรียนชั้น Yr.7B  
    3. เด็กชายณัฐดนัย โรจน์หัสดิน นักเรียนชั้น Yr.8D  
    4. เด็กชยธนิน เลิศอำรุงวัฒนา นักเรียนชั้น Yr.9B  
    5. เด็กหญิงภันวา บุญธนภัทร นักเรียนชั้น Yr.9B  
 
การมอบใบประกาศนียบัตรจากท่านผู้อำนวยการ ให้แก่นักเรียนที่ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลฝึกซ้อมและจัดเตรียมการแสดง Drama เรื่อง “The King’s Promised” ที่ โดยมีนักเรียนดังรายชื่อต่อไปนี้
   
    1. ด.ญ.มาริลิน เคท การ์ดเนอร์ นักเรียนชั้น Yr.9A  
    2. ด.ช.จิรเมธ จู นักเรียนชั้น Yr.9B  
    3. ด.ญ.มิณณา ลิม นักเรียนชั้น Yr.9B  
    4. นางสาวธนัญญาภาสุ์ ธนาภินันท์ชัย นักเรียนชั้น Yr.10A  
    5. นางสาวณัชชา ขันธะชวนะ นักเรียนชั้น Yr.10A  
    6. นายอินคอน คิม นักเรียนชั้น Yr.10B  
 
 
รายการการประกวดต่างๆภายในงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 
การประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “พระผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจ” (รางวัลชนะเลิศ)
   
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
         
  ระดับYear 7 ด.ญ.กิริณี วรรณวาทกุล นักเรียนชั้น Yr.7A  
  ระดับYear 8 ด.ญ.เกสรา สงวนวรพงศ์ นักเรียนชั้น Yr.8A  
  ระดับYear9 ด.ญ.สุรภา อุปริพุทธิพงศ์ นักเรียนชั้น Yr.9B  
 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
       
  นางสาวเมธาวี สถิรเมธากร นักเรียนชั้น Yr.11E  
 
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
1. การประกวดแข่งขันตอบปัญหาเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9
   
(รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)
       
  ด.ช.ธณชล วิมลสัจจารักษ์ นักเรียนชั้น Yr.7A  
 
2. การประกวดแข่งขันตอบปัญหาเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9
 
(รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
       
  นางสาวตุลยดา จันทรสุข นักเรียนชั้น Yr.10D  
 
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 
1. การแข่งขันการประกวดการแข่งขัน การเขียน Essay หัวข้อ “Sufficient life”
 
(รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)
       
  ด.ช.ธีร์ เดชปกเกศ นักเรียนชั้น Yr.8B  
 
2. การแข่งขันการประกวดการแข่งขัน การพูด Speech หัวข้อ “Sufficient life”
 
(รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)
       
  ด.ญ.ปัณฑารีย์ คงพูล นักเรียนชั้น Yr.9D  
 
3. การแข่งขันการประกวดการแข่งขัน การเขียน Essay หัวข้อ “My Beloved Dad”
 
(รางวัลชนะเลิศ ระดับ Year11)
       
  นายคริตสโตเฟอร์ การ์ดเนอร์ นักเรียนชั้น Yr.11A  
 
4. การแข่งขันการประกวดการแข่งขัน การพูด Speech หัวข้อ “My King Forever”
 
(รางวัลชนะเลิศ ระดับ Year12)
       
  นางสาวภานิชา พิเชษฐวรางกูร นักเรียนชั้น Yr.12A  
 
5. การแข่งขัน Handwriting หัวข้อ “Follow the Guidance of the King”
 
(รางวัลชนะเลิศ ระดับYear10)
       
  นางสาวรินรดา เกสมาส นักเรียนชั้น Yr.10E  
 
 
6. การแข่งขัน Calligraphy หัวข้อ “Follow the Guidance of the King”
 
(รางวัลชนะเลิศ ระดับYear10)
       
  นางสาวรินรดา จงสมสุข นักเรียนชั้น Yr.10A  
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 
 
1. การแข่งขันประกวดการเขียนเรียงความ หัวข้อ “ใต้ร่มพระบารมี”
 
(รางวัลชนะเลิศ ระดับ Year7)
 
  ด.ช.ภูมิภศิน ลิมป์ชนาภา นักเรียนชั้น Yr.7B  
 
 
2. การแข่งขันประกวดการเขียนเรียงความ หัวข้อ “ตามรอยศาสตร์แห่งพระราชา”
 
(รางวัลชนะเลิศ ระดับ Year8)
 
  ด.ญ.ปารย์ ทรงทรัพย์กุล นักเรียนชั้น Yr.8A  
 
 
3. การแข่งขันประกวดการเขียนเรียงความ หัวข้อ “พระผู้เป็นพลังแห่งแผ่นดิน”
 
(รางวัลชนะเลิศ ระดับ Year9)
 
  ด.ญ.สุรภา อุปริพุทธิพงศ์ นักเรียนชั้น Yr.9B  
 
 
4. การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ หัวข้อ “พระผู้เป็นพลังแห่งแผ่นดิน”
 
(รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
 
  นายเพชร จีระเรืองรอง นักเรียนชั้น Yr.12C  
 
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานและเทคโนโลยี
 
1. การแข่งขันการประกวดการสร้าง Infographic หัวข้อ“9 คำสอนของพ่อ”
 
(รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)
 
  ด.ญ.พิชญา เดชวงศ์ชัยกุล นักเรียนชั้น Yr.9A  
 
 
2. การแข่งขันการประกวดการสร้าง Infographic หัวข้อ“9 คำสอนของพ่อ”
 
(รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
       
  นายภวัต เพ็งหิรัญ นักเรียนชั้น Yr.10E  
 
รายชื่อนักแสดงโขน
       
  1. ด.ญ.รชยา ธัญพัชรการ นักเรียนชั้น Yr.9A  
  2. ด.ญ.ชาลิสา สัมพันธ์ นักเรียนชั้น Yr.9B  
  3. ด.ช.จิรเมธ จู นักเรียนชั้น Yr.9B  
  4. ด.ช.เจษฎาภรณ์ ศรีมาลา นักเรียนชั้น Yr.9D  
  5. นางสาวรินรดา จงสมสุข นักเรียนชั้น Yr.10A  
  6. นางสาวศุภัชฌา ชัยนภาเวทย์ นักเรียนชั้น Yr.10E  
  7. นางสาวอัครยา แสวงหา นักเรียนชั้น Yr.11A  
  8. นางสาวพัชร์ณัฏฐ์ วรรโณทยาน นักเรียนชั้น Yr.11B  
  9. นายสรชัช โชติพิทักษ์กุล นักเรียนชั้น Yr.11C  
  10. นายธนดล มัทรา นักเรียนชั้น Yr.11D  
  11. นายธนภัทร สุขุมธนากุล นักเรียนชั้น Yr.11D  
  12. นายณัฐพร เหลียวอินทร์ นักเรียนชั้น Yr.11E  
 
 
รายชื่อนักเรียนคอรัส แผนกมัธยม กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปีการศึกษา 2560
ตัวแทนนักเรียนคอรัส
       
  น.ส.อนิกา ศรีอำนาจ นักเรียนชั้น Yr.12D  
 
 
รายชื่อนักเรียนคอรัส ดังนี้
       
  1. ด.ญ.พรปวีณ์ ธนทานต์ นักเรียนชั้น Yr.7A  
  2. ด.ญ.ศิรดา ประกิจฤทธานนท์ นักเรียนชั้น Yr.7A  
  3. ด.ญ.พิมพ์นิภา ฤกษ์พิศุทธิ์ นักเรียนชั้น Yr.7A  
  4. ด.ช.ภูมิภศิน ลิมป์ชนาภา นักเรียนชั้น Yr.7B  
  5. ด.ช.เจิ้นเทา เถียน นักเรียนชั้น Yr.7C  
  6. ด.ญ.ยอนเจ ซอ นักเรียนชั้น Yr.7C  
  7. ด.ญ.อรรถพร อัสสะบำรุงรัตน์ นักเรียนชั้น Yr.7C  
  8. ด.ญ.เยบิน มุน นักเรียนชั้น Yr.7C  
  9. ด.ช.ตู้เซฟ ทองสะพัก นักเรียนชั้น Yr.7C  
  10. ด.ญ.อาจาริยา ชิโนมี นักเรียนชั้น Yr.7D  
  11. ด.ญ.กรกนก ลิมปยารยะ นักเรียนชั้น Yr.7D  
  12. ด.ญ.วริยา วัฒนาอรุณ นักเรียนชั้น Yr.8B  
  13. ด.ญ.ภัทรจารี วนิชย์วงศ์วาน นักเรียนชั้น Yr.8B  
  14 . ด.ญ.นาตาชา กีเลน นักเรียนชั้น Yr.8B  
  15. ด.ญ.ปาลิตา อรุณศุภนิตย์ นักเรียนชั้น Yr.8D  
  16. ด.ญ.จิดาภา สมคิดเลิศ นักเรียนชั้น Yr.8D  
  17. ด.ช.ณัฐดนัย โรจนหัสดินทรี นักเรียนชั้น Yr.8D  
  18. ด.ญ.อรไพลิน วณิชย์ธนโอฬาร นักเรียนชั้น Yr.9B  
  19. ด.ช.สารัช อุดมเพทายกุล นักเรียนชั้น Yr.9C  
  20. ด.ช.ศิรา สิทธิจารธรรม นักเรียนชั้น Yr.9C  
  21. ด.ญ.อฐิษยา อัครมาส นักเรียนชั้น Yr.9C  
  22. ด.ช.ชาครียพัฒน์ แป้นสุข นักเรียนชั้น Yr.9D  
  23. ด.ญ.ปัณฑารีย์ คงพูล นักเรียนชั้น Yr.9D  
  24. ด.ญ.กันตา ธนสารผดุงกิจ นักเรียนชั้น Yr.9D  
  25. ด.ญ.สุวิชญา อัศวสุปรีชา นักเรียนชั้น Yr.9E  
  26. น.ส.พชรวรรณ วรรณสุทธิวัฒน์ นักเรียนชั้น Yr.10D  
  27. นายอภิวัฒน์ ขุนทศ นักเรียนชั้น Yr.11D  
  28. นายวีรวิชญ์ มิลินพัฒนกรณ์ นักเรียนชั้น Yr.12B  


 

 

โอวาท ผอ.พิสุทธิ์ ยงค์กมล

 

         ตั้งแต่เกิดมาวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันมงคล แต่น่าเสียดายที่เป็นวันหยุด จึงทำให้ขาดพิธีกรรมที่จำเป็น ขาดการสืบทอดและทำให้ความสำคัญของวันจริงๆหายไป บางคนอาจจะเห็นความสำคัญของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชตอนที่ท่านจากไป และอาจพึ่งเห็นความสำคัญตอนที่ไปกราบพระบรมศพ จากเหตุการณ์นี้จึงทำให้เห็นว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรยั่งยืน ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไปเป็นธรรมดา ในขณะที่พระองค์ท่านยังมีชีวิตอยู่พระองค์ยังหาวิธีแก้ปัญหาในด้านต่างๆของคนไทยมาตลอด เพื่อให้คนไทยมีชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นบนพื้นฐานของความพอเพียง สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ถึงแม้วันนี้ประเทศไทยจะไม่มีพ่อ แต่คำสอนพ่อที่ใช้เป็นหลักในการดำรงชีวิตยังอยู่ ถึงพระองค์ท่านจะไม่อยู่แล้วแต่คนยังสรรเสริญพระองค์ “เพราะความดีของพระองค์และพระองค์ยังเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง”

         อดีตในสงครามโลกครั้งที่ 2 มีกลุ่มคนไทยกลุ่มหนึ่งชื่อกลุ่ม “พยัคร้าย” หรือไทยจีน จะคอยถีบเสบียงหรืออาวุธของญี่ปุ่นให้ตกจากขบวนรถไฟจึงเรียกคนกลุ่มนี้ว่า “ไทยซุ่ม” หรือ “โจรมุมตึก” แต่ในปัจจุบัน คำว่าไทยซุ่มมีความหมายเปลี่ยนไป โดยเฉพาะที่โรงเรียนเรา ขณะที่ ผู้ปกครอง ครู หรือบุคคล ขึ้นมาพูดนักเรียนก็จะมีการคุยแข่ง
ผู้พูดและเมื่อผู้พูดหยุดนักเรียนก็จะหยุดตามด้วย แบบนี้เรียกว่า “ไทยซุ่ม” ผอ. อยากให้นักเรียนโรงเรียนเราหยุดพฤติกรรมแบบนี้และหันมาเป็นนักเรียนที่ดีและมีระเบียบวินัย ในสังคมไทยหากใครทำไม่ดีสังคมจะไม่ชื่นชม แต่สังคมจะชื่นชมคนที่ทำความดี ถ้าเยาวชนเป็นคนดีและมีระเบียบประเทศชาติก็จะเจริญ

        ดังนั้นเยาวชนทุกคนต้องฝึกตัวเองให้เป็นคนดีและมีระเบียบวินัย เพราะการเปลี่ยนที่ง่ายที่สุดคือการเปลี่ยนตัวเอง ถ้าเยาวชนทำแบบนี้ทุกคนสังคมเราก็จะมีระเบียบและส่งผลให้ประเทศชาติเจริญ

“เมื่อเราไม่อยู่แล้วเขาจะคิดถึงเราที่ความเก่งหรือความดี”

 

 

 
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม
 
 
 
 


Father’s Day 2017

 
         
         
.