วันถวายปีการศึกษา 2560


           โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้จัดกิจกรรมวันถวายปีการศึกษาและกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพต่อพระแม่มารีย์ และนักบุญดอมินิกโก ซาวีโอ องค์อุปถัมภ์โรงเรียนเพื่อวิงวอนขอให้อำนวยอวยพรและปกป้องรักษานักเรียนและโรงเรียนให้อบอุ่นปลอดภัยตลอดปีการศึกษา รวมทั้งเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตา ระลึกในพระคุณของคุณครูอันเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย ซึ่งแผนกอนุบาลได้จัดกิจกรรมขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 ส่วนแผนกประถมจัดในวันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2560 และแผนกมัธยมจัดในวันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน 2560
           ในปีนี้ ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจากคุณพ่อณรงค์ รวมอร่ามและคุณพ่อสมโภชน์ พูลโภคผล มาเทศน์และให้โอวาทแก่นักเรียน หลังจากนั้นตัวแทนนักเรียนนำกล่าวคำสัญญา, พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2560 (รอบระดับประเทศ), รางวัลการประกวดมารยาทไทย, รางวัลการประกวดเขียนเรียงความ, รางวัลการประกวดวาดภาพ, รางวัลประกวดพานไหว้ครูและรางวัลสำหรับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา เป็นต้น นอกจากนี้ นักเรียนยังได้ร่วมกันร้อง เพลงพระคุณที่สาม, เพลง If we hold all together, เพลง We are Ektra และเพลงสรรเสริญพระบารมี

บทเทศน์คุณพ่อณรงค์ รวมอร่าม

           สวัสดีท่านผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน วันนี้เราพร้อมใจกันมาวิงวอนขอพรจากพระเพื่อให้มีความ รอบรู้ ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อกิจการของโรงเรียนและเพื่อการศึกษาของพวกเราทุกคน
           ในพระวรสารนักบุญยอห์น พระเยซูเจ้าได้พูดถึง พระองค์เป็นนายชุมพาบาล และเป็นนายชุมพาบาลที่รู้จักแกะทุกตัว สามารถจำชื่อแกะเหล่านั้นได้ ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคณะครูและผู้บริหารในฐานะที่เป็นนายชุมพาบาลและเป็นผู้ดูแลนักเรียน เราเรียกชื่อแกะทุกตัวได้และตรวจดูว่าแกะเหล่านั้นเจ็บป่วยหรือไม่ ถูกสุนัขป่ารังแกหรือไม่ เพื่อจะได้เยียวยาและรักษา หากนายชุมพาบาลไม่ได้อยู่กับแกะ กลิ่นของแกะจะไม่ได้ติดตัวเขา คนๆนั้นจึงเป็นนายชุมพาบาลที่ดีไม่ได้ คุณพ่อขอฝากบรรดาเด็กๆที่เป็นเหมือนลูกแกะของพระเจ้า ให้อยู่ในความดูแลของคุณครู ทำให้คุณครูมีกลิ่นของแกะ ให้ภาพความผูกพันของคุณครูกับนักเรียนเป็นภาพที่สวยงาม มิตรภาพทางใจจึงเกิดขึ้น นักเรียนคงเคยไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ในบางที่จะมีนมขวดเล็กๆ ขวดละ 20 บาท เพื่อให้อาหารลูกแกะ ลูกแพะ บางที่เราก็ไปซื้อฟาง ซื้อหญ้าเดินเข้าไปท่ามกลางฝูงแกะ ฝูงแพะ แล้วก็ป้อนให้กิน บรรดาลูกแกะ ลูกแพะต่างก็เข้ามาห้อมล้อมเรา เพราะว่าลูกแกะ ลูกแพะนั้นไม่มีเขี้ยวเล็บและไม่มีพิษมีภัย บรรดาธุรกิจทั้งหลายจึงอนุญาตให้ผู้คนที่ไปเที่ยวได้ใกล้ชิดและรู้สึกผูกพันกับลูกแกะลูกแพะ ซึ่งนักเรียนก็เปรียบเสมือนลูกแกะเล็กๆของคุณครู ต้องเชื่อฟังอยู่ในโอวาทของคุณครู หากนักเรียนทำได้ นักเรียนก็จะพบแต่ความสุข
           พระสันตะปาปาฟรานซิส องค์ปัจจุบัน พระองค์ได้กล่าวว่า “เวลา สำคัญกว่า สถานที่” บ่อยครั้งที่ผู้ปกครองหรือคุณครูห่วงใยเด็ก ไปไหน ไปกับใคร จะกลับเมื่อไหร่ จะอยู่อย่างไร เราถามเพื่อเราจะได้เช็ค เราเป็นห่วงในสถานที่ การที่คุณครูสอนและอยู่กับนักเรียน เวลาที่ทุ่มเทให้กับโรงเรียนและเด็กนั้นสำคัญกว่าสถานที่ นั่นคือ การอุทิศตน การทุ่มเท พวกเราที่เป็นเด็กนักเรียนหน้าที่หลักของเราคือ การจำและตามเสียงคุณครู คุณครูจะมอบความรอบรู้ทุกอย่างให้กับเรา การตั้งใจเรียน ต้องใช้ความพากเพียรและความอดทน ดังนั้น ลูกแกะเดินตามนายชุมพาบาลไปในทุ่งหญ้าเพื่อไปหาแหล่งอาหาร เพื่อที่จะได้กิน เคี้ยว และมีชีวิต นักเรียนที่เป็นลูกแกะ ไม่ควรนั่งอยู่เฉยๆแล้วรอความรู้วิ่งเข้าสู่สมอง เมื่อคุณครูเป็นผู้ชี้นำ เราเป็นลูกแกะต้องออกแรง เฝ้าติดตาม และขวนขวาย เพื่อที่เราจะได้มีทุ่งหญ้า มีวิชาความรู้ เพื่อให้ความรู้นั้น เข้ามาอยู่ในเส้นทางชีวิต
           วันนี้คุณพ่อจึงขอฝากเอาไว้ลักษณะของนายชุมพาบาลที่ดีสำหรับคุณครู ลักษณะลูกแกะที่ดีฝากไว้แก่นักเรียน ขอให้ปีการศึกษาใหม่นี้ เป็นปีการศึกษาซึ่งทำให้พวกเราเจริญก้าวหน้า ทางความรู้ และขอพรของพระ ณ สถานที่นี้ สถิตย์อยู่กับทุกคน ขอพระเจ้าอวยพร

บทเทศน์คุณพ่อสมโภชน์ พูลโภคผล

            เมื่อปีการศึกษา 2560 เริ่มต้นขึ้น วันนี้จึงเป็นวันที่ดีที่นักเรียนได้มาขอพร 2 ข้อ ข้อแรก นักเรียนขอพรจากพระผู้เป็นเจ้าหรือขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นักเรียนนับถือ เพื่ออำนวยอวยพรให้นักเรียน มีสติปัญญา ปรีชาญาณ ความคิด พละกำลัง และความศรัทธาของนักเรียนให้แก่ผู้ที่ให้การศึกษา นั่นคือ คณะผู้บริหารและคณะครู เพื่อเริ่มปีการศึกษาใหม่นี้ ข้อสอง นักเรียนมาขอพรจากคุณครู โดยการเข้าร่วมพิธีวันไหว้ครูในวันนี้ “ครู” ผู้ซึ่งเป็นผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้และเป็นผู้ที่สอนเรา ดังคำที่ว่า “สอน” ที่ดีที่สุดคือการเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดไม่ใช่ตัวหนังสือ และการไหว้ครูนั้นเป็นการแสดงออกถึงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณครู
           พระวาจาจากนักบุญยอห์นในวันนี้ ให้ข้อคิด 3 ประการ แก่พวกเรา คือ
ประการที่หนึ่ง “ผู้ที่ไม่เข้าคอกแกะทางประตู แต่ปีนเข้าทางอื่น เป็นขโมยและโจร” ข้อคิดนี้คือ ขโมยหรือโจรนั้น อาจเข้ามาในชีวิตของเราในรูปแบบต่างๆ เช่น การเสพสื่อที่ไม่ถูกต้อง ข่าวอาชญากรรม สิ่งเสพติด สิ่งผิดกฏหมาย เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านั้นทำให้จิตใจเรานั้นไขว้เขว จิตใจที่มีความรุนแรง ทำให้เกิดผลร้ายสำหรับชีวิต
ประการที่สอง “ผู้ที่เข้าทางประตู ต้องเป็นผู้เลี้ยงแกะ คนเฝ้าประตูยอมเปิดประตูให้แกะเข้าไปได้” ยกตัวอย่าง เช่น
ในขณะที่คุณพ่อเดินทางมาที่โรงเรียนสารสาสน์เอกตรานั้น ไม่รู้ว่าเส้นทางนั้นไปทางไหน ก็ได้สอบถามเส้นทางมาเรื่อยๆ และเมื่อมาถึงก็ยังไม่รู้ว่าจะไปทางไหนต่อ แต่ มีรปภ.และพนักงาน ชี้บอกทางให้ไปที่ตึกจอดรถ แล้วยังมีคุณครูที่ให้การต้อนรับ สิ่งนี้ทำให้เห็นถึงคุณภาพของโรงเรียน เมื่อคนที่มามีเจตนาดีมาทางประตูที่ไม่ได้มาในลักษณะของโจร ทางโรงเรียนก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี แต่การเป็นคนดีนั้นนักเรียนต้องให้ความเคารพและรู้ว่าต้องปฎิบัติตนเช่นใด เช่น เมื่อเราพบ รปภ. หรือพนักงาน นักเรียนก็ต้องให้ความเคารพโดยการยกมือไหว้ เช่นเดียวกับที่นักเรียนยกมือไหว้คุณครูนั่นเอง
ประการที่สาม “บรรดาแกะก็จะฟังเสียงผู้นำ เขาเรียกชื่อแกะแต่ละตัว พาออกไปข้างนอก เขาจะเดินนำหน้าเสมอ”
           นักเรียนนั้นมีคุณครูที่เป็นแบบอย่าง คุณครูจึงต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียน คอยดูแลเอาใจใส่ ส่งลูกศิษย์ให้ไปถึงฝั่ง แต่การส่งลูกศิษย์ให้ถึงฝั่งนั้นยังไม่เพียงพอ แต่ต้องส่งให้ถึงฝั่งโดยมีความสุขและประสบความสำเร็จด้วย คุณพ่อจึงขอฝากข้อคิดไว้เพียงเท่านี้ ขอบคุณพระเจ้าที่อวยพรให้กับเราและให้เรามีวันนี้ ขอพระเจ้าอวยพรครับ

โอวาท ผอ.พิสุทธิ์ ยงค์กมล

           ในวันนี้พวกเราได้ฟังข้อคิดจากคุณพ่อ และคงได้เห็นรูปพระเยซูเจ้าได้แบกลูกแกะเอาไว้ ซึ่งในรูปนั้น ได้สื่อความหมายให้คุณครูทุกท่านทราบว่า คุณครูมีหน้าที่ไม่ต่างกับพระเยซูเจ้า ซึ่งเรามีหน้าที่แบก อุ้ม เลี้ยงลูกแกะ และต้องเป็นผู้ชี้นำทางให้ลูกแกะได้เจอทุ่งหญ้าสีเขียว รวมถึงการมีหน้าที่ปกป้องลูกแกะ จากอันตรายต่างๆ เช่น ปกป้องจากฝูงหมาป่า กิ่งไม้ บ่อน้ำ หลุมทรายดูด และป้องกันจากโรคภัยต่างๆ จากที่กล่าวมานั้นคือ บทบาทของการเป็น “นายชุมพาบาลที่ดี” ซึ่งต้องรู้จักลูกแกะทุกตัว และจะต้องมีกลิ่นอายของลูกแกะอยู่ในตัว ไม่ว่าคุณครูนั้นจะสอนวิชาใด มีหน้าที่บทบาทที่แตกต่างกันออกไป แต่จงระลึกไว้เสมอว่า ตนเองนั้นเป็นนายชุมพาบาลและต้องทำหน้าที่ปกป้องดูแลฝูงลูกแกะของเราให้ดี ทั้งหมดนี้จึงอยากฝากไว้เป็นข้อคิด
           ขออวยพรให้นักเรียนทุกคนมีความเจริญ มีความคิดอ่านที่ดี ตั้งใจเรียน เป็นลูกศิษย์ที่ดีของคุณครู เป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่ เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและประเทศไทย รวมถึงการเป็นส่วนหนึ่งที่ดีของสังคม เพื่อนำพาประเทศของเราให้ก้าวไกลและมีความเจริญทางด้านจิตใจ ขอบคุณผู้บริหาร คุณครู ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน และขอบใจนักเรียนทุกคน


 
    รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2560 (รอบระดับประเทศ)
 
วิชาคณิตศาสตร์
         
 
 
         
  ด.ญ.ไอริณรยา พิทักษ์วงษ์   ด.ช.ณัฐวี วิวัฒน์ธนกุล  
  นักเรียนชั้น Yr.6E   นักเรียนชั้น Yr.6A  
  เหรียญเงิน   เกียรติบัตรชมเชย  
         
         
 
 
 
ผลการประกวดมารยาทไทย 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
     
     
ด.ช.ศิรา  สิทธิจารธรรม ด.ช.กฤตภาส  ทัตธนสมบัติ ด.ช.ชยพล  สิตะโยธิน
ด.ญ.มนัสนันท์  ศรีวิชชุพงษ์ ด.ญ. อเล็กซิส  ศิริสมบูรณ์วงศ์ ด.ญ. ชาลิสา  โล่ห์พัฒนะกิจ
นักเรียนชั้น Yr.9C นักเรียนชั้น Yr.8D นักเรียนชั้น Yr.7B
ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2
     
 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
     
     
นายปณต  แก้วไพฑูรย์ นายธนบูรณ์  ลิ้มปิยวรรณ นายธานน  ธัญพัชรการ
นางสาวพัชร์ณัฎฐ์  วรรโณทยาน นางสาวสุรางค์  วานิชานันท์ นางสาวณัชนิชา  สุนันทรา
นักเรียนชั้น Yr.11B นักเรียนชั้น Yr.12D นักเรียนชั้น Yr.10F
ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2
     
     
     
     
     
ผลการแข่งขันประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ พระคุณครู 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
     
     
ด.ญ.วรีวรรณ  สุจิรภิญโญกุล ด.ญ.ชยุตา  จตุรงคสัมฤทธิ์ ด.ญ.พิมพ์รตา  บุณยาภัทร์กุลศิริ
นักเรียนชั้น Yr.9A นักเรียนชั้น Yr.8C นักเรียนชั้น Yr.8E
ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2
     
     
     
     
     
ผลการแข่งขันประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ A Superb Teacher 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
     
     
ด.ญ.ปารย์  ทรงทรัพย์กุล ด.ญ.สุรภา  อุปริพุทธิพงศ์  ด.ช.ธีร์  เดชปกเกศ
นักเรียนชั้น Yr.8A นักเรียนชั้น Yr.9B นักเรียนชั้น Yr.8B
ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2
     
     
     
     
     
ผลการแข่งขันประกวดวาดภาพ หัวข้อ We Are Ektra 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
     
     
ด.ญ.กิริณี  วรรณวาทกุล ด.ช.ภูมิภศิน  ลิมป์ชนาภา ด.ญ.ลีลาวดี  อัศวเทวินทร์
นักเรียนชั้น Yr.7A นักเรียนชั้น Yr.7B นักเรียนชั้น Yr.9D
ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2
     
 
     
ด.ญ.นัชชา  มะลิซ้อน ด.ช.ภูริ  โสตถิปรีดาวงศ์
นักเรียนชั้น Yr.7D นักเรียนชั้น Yr.9C
ชมเชย อันดับ 1 ชมเชย อันดับ 2
     
     
     
     
     
ผลการประกวดพานไหว้ครู
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
     
     
ห้อง Year 7D ห้อง Year 8E ห้อง Year 9E
ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2
     
     
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
     
     
ห้อง Year 10C ห้อง Year 11B ห้อง Year 12A
ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2
     
     
     
     
     
     
     
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
     
     
ด.ช.เจมส์ ชัชพล  ลีลายุวัฒน์ ด.ช.ธนทัต  ธีรวิจารณญาณกุล ด.ช.พิชาภพ  เจียรภักดี
นักเรียนชั้น Yr.7A นักเรียนชั้น Yr.7A นักเรียนชั้น Yr.7B
ทุนด้านภาษา ทุนด้านดนตรี ทุนด้านภาษา
     
     
     
ด.ญ.ณิชนันท์  คูร์พิพัฒน์ ด.ช.ภูมิภศิน  ลิมป์ชนาภา ด.ช.สุภวิศ  ถิรสุนทรากุล
นักเรียนชั้น Yr.7B นักเรียนชั้น Yr.7B นักเรียนชั้น Yr.7C
ทุนด้านดนตรี ทุนด้านวิชาการ ทุนด้านดนตรี
     
     
     
ด.ญ.มยุรี  ซาโต้ ด.ช.จตรรก  ลิม
นักเรียนชั้น Yr.7C นักเรียนชั้น Yr.7D
ทุนด้านดนตรี ทุนด้านดนตรี
   
     
 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
     
     
น.ส.ณัชชา  ขันธะชวนะ น.ส.รินรดา  จงสมสุข นายปัณณธร  วิศวธน
นักเรียนชั้น Yr.10A นักเรียนชั้น Yr.10A นักเรียนชั้น Yr.10A
ทุนด้านภาษา ทุนด้านดนตรี ทุนด้านดนตรี
     
     
     
นายปุณยธร  จิรไชยภาส นายภวัต  เพ็งหิรัญ นายอิทธิกร  วสุภิรักษ์
นักเรียนชั้น Yr.10A นักเรียนชั้น Yr.10E นักเรียนชั้น Yr.10F
ทุนด้านกีฬา ทุนด้านดนตรี ทุนด้านดนตรี
     
     
 
         
 
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม
 
วันถวายปีการศึกษา
 
 


แผนกอนุบาล


แผนกประถม


แผนกมัธยม

 
         
         
 


ประกวดพานไหว้ครู
แผนกมัธยม

 

 
.