วันฮาโลวีน

     
          วันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี คือ วันฮาโลวีน ซึ่งชาติตะวันตกนิยมจัดกิจกรรมอย่างสนุกสนาน  โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กๆ ที่จะแต่งกายเป็นภูตผี ปีศาจ  และพากันออกไปร่วมงานฉลองวันฮาโลวีน  ในวันพิเศษนี้ครูชาวต่างชาติ แผนกอนุบาลและประถม จึงได้จัดกิจกรรมวันฮาโลวีนขึ้นในคาบเรียนตอนเช้า โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนชั้น KG.1 - Y.3 ได้แต่งตัวแฟนซีเป็นผีชนิดต่าง ๆ  ซึ่งกิจกรรมภายในงาน มีการเล่าความเป็นมาของวันฮาโลวีนและการเต้นประกอบเพลง เป็นกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนานให้กับนักเรียนเป็นอย่างมาก  

KG1
 
     
     
KG.1A KG.1B KG.1C
     
     
     
KG.1D KG.1E KG.1F
     
     
 
KG 2
 
     
     
KG.2A KG.2B KG.2C
     
     
     
KG.2D KG.2E KG.2F
     
     
     
KG.2G KG.2H  
     
     
 
 
KG 3
 
     
     
KG.3A KG.3B KG.3C
     
     
     
KG.3D KG.3E KG.3F
     
     
 
     
KG.3G    
     
     
 


 
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม
 
 
 
 


วันฮาโลวีน

 
         
         
.