JA Company Program


         ในวันที่ 21 และ 28 พฤศจิกายน และวันที่ 12 ธันวาคม 2560  ระหว่างเวลา 12.30-14.30 น. นักเรียนโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา จำนวน 25  คน จากระดับชั้น Year 10-11 ได้ร่วมทำเวิร์กชอป ภายใต้โครงการ“JA Company Program” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารกรุงเทพกับมูลนิธิ Junior Achievement Thailand มูลนิธินี้เป็นสาขาขององค์กรไม่แสวงหากำไรจากประเทศสหรัฐอเมริกา

         นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้หลักการสำคัญต่างๆในการทำธุรกิจและยังได้รับประสบการณ์จากการทดลองทำธุรกิจจริง โดยมีเจ้าหน้าที่จากธนาคารกรุงเทพให้เกียรติมาเป็นวิทยากร มอบความรู้ และจัดทำเวิร์กชอปร่วมกับนักเรียนเกี่ยวกับการวางแผนเพื่อทำธุรกิจประเภทบริษัทจำลอง เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการจัดตั้งบริษัท การสรรหาคณะกรรมการบริหาร การสมัครและจัดสรรบุคคลในตำแหน่งต่างๆภายในบริษัทจำลอง การอธิบายและทำความเข้าใจถึงบทบาทของตำแหน่งและหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย การคิดค้น ผลิตสินค้า รวมถึงการคำนวณเกี่ยวกับกำไรและต้นทุนต่างๆ

          นอกจากนี้ นักเรียนยังได้รับโอกาสที่จะไปแข่งขันกับทีมบริษัทจำลองจากโรงเรียนอื่นๆที่ร่วมโครงการ ภายใต้กฎเกณฑ์และความเป็นธรรม โดยนักเรียนเอกตราได้ร่วมกันจัดตั้งบริษัทจำลอง ในชื่อ “Lenim” มีนางสาวพัชร์ณัฏฐ์ วรรโณทยาน นักเรียนชั้น Year 11B    ทำหน้าที่เป็นประธานบริหาร  บริษัท Lenim จะเน้นการผลิตสินค้าที่เจาะกลุ่มเป้าหมายไปที่นักเรียนนักศึกษา และในช่วงเดือนมกราคม    ทางธนาคารกรุงเทพจะมีการจัด Trade Fair ขึ้นเพื่อให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้มาแข่งขันการดำเนินธุรกิจที่ได้จัดตั้งขึ้น  

            


 
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม
 
 
 
 


JA Company Program

 
         
         
.