กิจกรรม JA Insure Your Success / การประกันความสำเร็จของเรา


           แผนกมัธยมจัดกิจกรรม JA INSURE YOUR SUCCESS  สำหรับ นักเรียนระดับชั้น Y.9 โดย JUNIOR ACHIEVEMENT THAILAND FOUNDATION ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 7 อาคาร ST.JOHN THE BAPTIST   โดยกลุ่มพนักงานอาสาสมัครจากบริษัทกรุงไทย-แอกซ่า เป็นผู้ฝึกสอนให้ความรู้ ซึ่งแบ่งเป็น รอบเช้า และรอบบ่าย เป็นการให้ความรู้เบื้องต้นของการบริหารเงินอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ รู้หลักในการออมเงิน การลงทุน และการประกันภัยเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน และปกป้องความเสี่ยงทั้งของบุคคลและทรัพย์สินจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้
           
           ภายในกิจกรรมมีให้นักเรียนตอบแบบสอบถามก่อนและหลังอบรม ร่วมตอบคำถามกับวิทยากร  มีการแบ่งกลุ่มเพื่อหาคำตอบร่วมกันจากโจทย์ที่วิทยากรให้มา กิจกรรมนี้เป็นการเพิ่มแนวคิดให้กับนักเรียน ว่าควรใช้เงินอย่างไรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  และสามารถต่อยอดในการลงทุนทางการเงินของนักเรียนในอนาคตได้ อีกทั้งเป็นการช่วยเหลือครอบครัวในด้านการประหยัดรายจ่ายภายในครอบครัวอีกด้วย
 
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม
 
 
 
 


JA INSURE YOUR SUCCESS

 
         
         


.