กิจกรรม M.I.


        โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้จัดกิจกรรม Multiple Intelligences Academic  Fun Fair 2017 เมื่อวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อค้นหาความสามารถที่โดดเด่นของนักเรียนในการพัฒนาศักยภาพในอนาคต ตามแนวคิดทฤษฏีพหุปัญญาของ ศ. โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์  โดยแผนกประถมจัดกิจกรรมในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ส่วนแผนกอนุบาลและมัธยมจัดกิจกรรมในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561  ซึ่งมีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้

แผนกอนุบาล

        ประธานในพิธีเปิดงาน และถวายพวงมาลัยแด่แม่พระ  จากนั้นมีการแสดง  M.I. ต่างๆ ของนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 3  ดังนี้  การแสดงของนักร้องประสานเสียง  การแสดงละครเวทีภาษาอังกฤษ   การเต้นประกอบจังหวะเพลงแอโรบิก  การทดลองวิทยาศาสตร์และเทควันโด   จากนั้นนักเรียนกล่าวแนะนำฐาน M.I. ในแต่ละฐาน เช่น ฐานคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  และศิลปะ  ทั้งนี้นักเรียนและผู้ปกครองได้เข้าร่วมกิจกรรมภายในฐานที่สอดแทรกความรู้ เกมต่างๆอย่างสนุกสนาน  และในกิจกรรมสุดท้ายยังได้พบปะกับครูประจำชั้นทั้งไทยและต่างชาติเพื่อแลกเปลี่ยนและรับทราบข้อมูลต่างๆ

แผนกประถม

             กิจกรรมได้จัดขึ้น 2 รอบ ซึ่งรอบเช้าเป็นการแสดงผลงานของนักเรียนชั้น Y.5-6ส่วนรอบบ่ายเป็นของนักเรียนชั้น Y.4 โดยกิจกรรมในแต่ละรอบเริ่มจากชม Multiple Intelligences Presentation, ชมละครเรื่อง Day of the Multiple Intelligences Presentation, ชม Multiple Intelligences Presentation พระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 จากนั้นตัวแทนนักเรียน Present กิจกรรมภายในบริเวณงาน และเรียนเชิญผู้ปกครองที่ให้เกียรติร่วมงานเข้าชมผลงานนักเรียนตาม ซุ้มกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ Music, นาฏศิลป์, Photo, Cooking, Story Telling, Futsal, Computer, Basketball , Art, D.I.Y., Reading & Writing, Math Craft ,Science, Basketball  และ Let’s Play with English


แผนกมัธยม
           

             ประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงานและรับชมการแสดง Chorus, มายากลและ Skit    จากนั้นนักเรียนกลุ่ม M.I. และClub ได้นำเสนอผลงานของซุ้มตนเองเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งนักเรียนได้จัดซุ้มกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ Language, Food Park, Business, Science, Art & Design, Sport, First Aid, Drama, Music, Debate และ Poem โดยมีน้องๆระดับชั้น Y.3-6 เข้าร่วมชมผลงานและร่วมทำกิจกรรมตามซุ้มต่างๆ พร้อมกับรับชมการแสดงดนตรีของพี่ๆมัธยม


         

             นอกจากนี้ แผนกประถมและมัธยมยังได้จัดจำหน่ายสินค้าเพื่อสมทบทุนสร้างตึกนวมินทรบพิตร 84 พรรษา โรงพยาบาลศิริราช  รวมเป็นเงินจำนวน 34,740 บาท  


   

 
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม
 
 
 
 


แผนกอนุบาล


แผนกประถม


แผนกมัธยม

 
         
         

 
.