กิจกรรมวันแม่ 2560 แผนกอนุบาล

          
           วันที่ 12 สิงหาคม คือวันที่ปวงชนชาวไทยทุกคนต่างรับทราบและซาบซึ้งกันดี เนื่องจากวันสำคัญนี้ตรงกับ วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ และถือเป็นวันแม่แห่งชาติด้วย แผนกอนุบาล จึงจัดงานวันแม่ขึ้นในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 เพื่อแสดงความจงรักภักดีสดุดีแด่องค์ราชินีและเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระคุณของแม่ หลังจากประธานในพิธีเปิดกรวย ถวายพานพุ่มเงิน พุ่มทอง แด่พระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และกล่าวบทสดุดีแล้ว มีกิจกรรมและการแสดงของนักเรียน ดังนี้
           1 )   การแสดงรำถวายพระพร ชุด “ระบำดอกบัว” ของนักเรียนระดับชั้น KG.2
           2 )   ตัวแทนนักเรียนอ่านคำกลอนภาษาไทยเนื่องในวันแม่
           3 )   ตัวแทนนักเรียนกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
           4 )   การแสดงของนักร้องประสานเสียงในบทเพลง “Glowing Inside” ของนักเรียนระดับชั้น KG.3
           5 )   ประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ตัวแทนนักเรียนที่แสดงรำถวายพระพร  และนักเรียนที่กล่าวสุนทรพจน์

           หลังจากนั้นมีการฉายสไลด์ภาพโปรเจคเตอร์เกี่ยวกับภาพความ ผูกพันระหว่างแม่กับลูก ให้ทุกคนในงานได้รับชม และปิดท้ายด้วยนักเรียนทุกคนร่วมกันร้องเพลง “ก่อนไม่มีแม่ให้กอด” และนางรำถวายพระพร นำพวงมาลัยมาไหว้แม่ ซึ่งสร้างความซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง

           นอกจากนี้ ระดับชั้น KG.1 ยังเปิดโอกาสให้คุณแม่ได้ร่วมทำกิจกรรมกับนักเรียนในห้อง สานสายใยความรักความผูกพันของแม่กับลูก เช่น การให้การ์ดวันแม่ การกราบแม่และการแสดงความรักต่อแม่ เป็นต้น


รายชื่อนักเรียนที่ได้รับประกาศนียบัตร
 
 
                     1. นักเรียนอ่านคำกลอนและสุนทรพจน์
 
       
    1.  เด็กหญิง ณัฐกฤตา  กอบวิยะกร นักเรียนชั้น   KG.2C
    2.  เด็กหญิง มิเชลล์  ภูษณิศา คริส์ป นักเรียนชั้น   KG.2D
    3.  เด็กหญิง ปัญชดา  อินทรสุริยวงษ์ นักเรียนชั้น   KG.2E
    4.  เด็กชาย ธีร์ธวัช  เกียรติกวินวงศ์ นักเรียนชั้น   KG.2H
       
 
 
                     2. ตัวแทนนักเรียนที่แสดงระบำดอกบัว
 
       
    1.  เด็กหญิง อัญชสา  เลิศปัญญาอาวุธ นักเรียนชั้น   KG.2D
    2.  เด็กหญิง อรรญารักษ์  คูหิรัญญรัตน์ นักเรียนชั้น   KG.2B
    3.  เด็กหญิง ภัทรวดี  อภิชนบุตร นักเรียนชั้น   KG.2C
    4.  เด็กหญิง วณิชย์ชญา   ศิริวัฒนานุพงศ์ นักเรียนชั้น   KG.2A
    5.  เด็กหญิง ณัฐปภัสร์  วงศกรพิสิฐ นักเรียนชั้น   KG.2E
    6.  เด็กหญิง ธรณ์ธันย์  บุหรี่ทอง นักเรียนชั้น   KG.2F
    7.  เด็กหญิง รมณ  สุนทรสุรัติ นักเรียนชั้น   KG.2G
    8.  เด็กหญิง เคลียร่า  มากาเรต  บราเซล นักเรียนชั้น   KG.2H
       
 
       
        

         
         
         
ประมวลภาพกิจกรรม
 
 
   


วันแม่แห่งชาติ

   

 

 

 

 
.