วันแม่แห่งชาติ 2560


           วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี ถือเป็นวันที่สำคัญของชาติ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเป็นวันแม่แห่งชาติอีกด้วย นอกจากจะน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกร ประดุจเปรียบเหมือนแม่ของแผ่นดินแล้ว ยังเป็นการระลึกถึงในพระคุณของแม่ ที่ลูกทุกคนควรให้ความสำคัญอีกด้วย แผนกมัธยมจึงจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2560
          
           กิจกรรมเริ่มต้นด้วยการ เชิญประธาน ผู้บริหารผู้แทนครูไทย ครูต่างชาติ และผู้ปกครอง ถวายพานพุ่ม แด่พระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และกล่าวบทถวายพระพรชัยมงคล ต่อด้วยกิจกรรมของนักเรียน และตัวแทนคุณแม่  ได้แก่ ร่วมกันร้องเพลง “เรารักแม่” , ตัวแทนคุณแม่ให้ข้อคิดและโอวาทแก่นักเรียน, ตัวแทนนักเรียนกล่าวสุนทรพจน์ “แด่แม่ด้วยดวงใจ” และ SPEECH “TO MOM WITH  LOVE” จากนั้นเป็นการแสดงความสามารถทางดนตรีของนักเรียน จากวง FORTISSIMO ซึ่งเป็นวงดนตรีของโรงเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจากการแข่งขันในรายการบทเพลงรักแห่งแผ่นดิน ปีที่ 7 ในรอบคัดเลือกตัวแทนกรุงเทพมหานครในบทเพลงพระราชนิพนธ์ “ แสงเดือน” และปิดท้ายด้วยประมวลภาพการประกวดภาพความผูกพันและประทับใจระหว่างแม่กับลูก ในหัวข้อ “ The Most Memorable Selfie” และ ภาพประกวด “Singing Contest 2017”

           กิจกรรมวันแม่แห่งชาติในครั้งนี้ ประธานในพิธีได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีความสามารถด้านต่างๆ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้นักเรียน ให้มีความมุ่งมั่น พัฒนาศักยภาพของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นต่อไปรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล และเกียรติบัตรดังนี้
     
การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14 นานาชาติ
     
 
 
     
  ด.ญ. อัญชลี รอดสุนทร  
  นักเรียนชั้น Yr.8B  
  รางวัลชนะเลิศ  
     
 
     
การแข่งขันในรายการบทเพลงรักแห่งแผ่นดิน ปีที่ 7 ในรอบคัดเลือกตัวแทนกรุงเทพมหานครซึ่งจัดโดยกองทัพบก และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
     
  1. รางวัลนักร้องยอดเยี่ยม  
   
 
     
  ด.ญ.ภัทรจารีย์ วณิชย์วงศ์วาน  
  นักเรียนชั้น Yr.8B  
   
     
     
2. รางวัลนักดนตรียอดเยี่ยมประเภท SAXOPHONE
   
 
     
  นายปัณณ์ ปริญญานุสรณ์  
  นักเรียนชั้น Yr.10F  
   
 
     
3. รางวัลวงดนตรี รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ วง FORTISSIMO ดังนี้
   
     
     
1. ด.ญ.ญานินท์ พรหมชาติ 2. ด.ญ.สุพิชชา แวววรวิทย์ 3. ด.ช.ธิติพงศ์ เสถียรสัมฤทธิ์
นักเรียนชั้น Yr.8A นักเรียนชั้น Yr.8A นักเรียนชั้น Yr.8A
นักร้องนำ Piano Drum Set
     
     
     
4. นายพงศกร สถิรเมธากร 5. นายธีรัตม์ เกียรติถาวรชัย 6. นายปัณณ์ ปริญญานุสรณ์
นักเรียนชั้น Yr.10C นักเรียนชั้น Yr.10C นักเรียนชั้น Yr.10F
Guitar Bass Saxophone
     
     
 
 
 
• การประกวด SINGING CONTEST
 
1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่
     
     
ด.ญ.ณิชาภัทร รัชนกูล ด.ญ.อาฐิสยา อัครมาส ด.ญ.ชยุดา จตุรงคสัมฤทธิ์
นักเรียนชั้น Yr.9B นักเรียนชั้น Yr.9C นักเรียนชั้น Yr.8C
อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3
     
     
 
     
ด.ญ.สุชานุช พจน์ปฏิญญา ด.ญ.ธีรดา วิเศษจินดาวัฒน์  
นักเรียนชั้น Yr.9B นักเรียนชั้น Yr.9B  
ชมเชย ชมเชย  
     
 
 
 
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่
     
     
นางสาวอนิกา ศรีอำนาจ นายพัทธดนย์ กมลขันติธร นางสาวสุรางค์ วานิชานันท์
นักเรียนชั้น Yr.12D นักเรียนชั้น Yr.11A นักเรียนชั้น Yr.12D
อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3
     
 
 
 
• การประกวดเขียนเรียงความภาษาไทย ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
     
     
ด.ญ. พรมงคล รัตนศรันย์ ด.ญ.ชาฎา รพีธนธร ด.ญ.สุรภา อุปริพุทธิพงศ์
นักเรียนชั้น Yr.9A นักเรียนชั้น Yr.9A นักเรียนชั้น Yr.9B
อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3
     
 
     
     
• การประกวดแต่งกลอนแปด “แม่ของฉัน” ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
     
     
นางสาวทัศพร สุขุมธนากุล นายธราธร ชูชัยโชคไพศาล นางสาวนลินฉัตร์ จิรากุลธัญสิริ
นักเรียนชั้น Yr.11D นักเรียนชั้น Yr.12D นักเรียนชั้น Yr.11D
อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3
     
 
     
     
• การประกวดภาพถ่ายคู่กับแม่ ในหัวข้อ “The Most Memorable Selfie”
     
     
นายเดชณัท รพีธนธร นางสาวณัฎฐณิชา เทวินทรภักติ นางสาวอุทัยวรรณ เกียรติปัญญา
นักเรียนชั้น Yr.10A นักเรียนชั้น Yr.10A นักเรียนชั้น Yr.10A
อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3
     
     
     
 
     
นางสาวอติกานต์ เอี่ยมวรกุล นางสาวตาชา เบอร์โธ  
นักเรียนชั้น Yr.10F นักเรียนชั้น Yr.10F  
อันดับ 4 อันดับ 5  
     

 

และในโอกาสสำคัญเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 นี้  ผู้อำนวยการพิสุทธิ์ ยงค์กมล ให้โอวาทแก่คณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม  ดังนี้


โอวาท ผอ.พิสุทธิ์ ยงค์กมล

เนื่องในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2560

          “ วันนี้ เป็นวันที่ดี ที่เราได้สัมผัสสิ่งดี ๆ ได้ยินคำพูดดี ๆ ทำให้ได้รับแต่สิ่งดีๆ เข้ามา และมาสเซอร์อยากให้ข้อคิดอย่างหนึ่งสำหรับครูและนักเรียนคือ “จงอย่าตัดสินคนอื่น Don’t judge people” บางครั้งที่เพื่อนทำให้เราโกรธ บางครั้งเราอาจมองไม่เห็นปัญหาของเขา  เขาอาจจะมีปัญหาในเรื่องสุขภาพ  ความลำบาก เขากำลังครุ่นคิด เขากำลังทุกข์อยู่ก็เป็นได้ ดังนั้นจงอย่าตัดสินคนอื่น  และในปัจจุบัน เรากำลังอยู่ในวัฒนธรรมซอมบี้ ที่แฝงอยู่ในโลกโซเชียลต่าง ๆ ที่ เป็นกระแสสังคมที่เราได้เห็นกันในเวลานี้ ที่เขาเรียกกันว่า กระแสดราม่าจนบางครั้งทำให้เราตามกระแสนั้นไป โดยไม่รู้ข้อเท็จจริงว่า เป็นเรื่องจริงหรือไม่จริง ผิดหรือถูก มาสเซอร์อยากจะฝากคุณครู เรื่องกระแสสังคมเหล่านี้ ถ้ากระแสนั้นผิด ให้ลองคิดว่า เราจำเป็นต้องตามหรือไม่กับกระแสที่ผิดเหล่านั้น

         สำหรับนักเรียนชาย เมื่อเข้ามาเป็นนักเรียนของเอกตรา เราต้องเป็นสุภาพบุรุษ ต้องเคารพเพศแม่ ทั้งเพื่อนของเรา และทุกคนที่เป็นผู้หญิง จงให้เกียรติเขา สำหรับนักเรียนหญิง สิ่งที่เรียนรู้ที่ใกล้ตัวที่สุดของนักเรียนคือ คุณแม่ หรือ คุณยาย ของนักเรียนเอง แต่ถ้าเราไม่มีแม่อยู่ บางครั้งนักเรียนที่ไม่มีคุณแม่ ในวันแม่ ก็จะคิดเสมอว่าวันแม่นี้ เป็นวันที่ฉันเกลียดที่สุด แต่นักเรียนคือลูกของเอกตรา ดังนั้นขอให้นักเรียนจงวิ่งเข้าหาครู เพราะครูอยู่ใกล้ตัวนักเรียนมากที่สุด ไม่ต้องกลัวคุณครู คุณครูพร้อมที่จะให้ความเป็นพ่อและแม่แก่นักเรียนทุกคน และขอฝากคุณครู จงให้ความเป็นพ่อเป็นแม่แก่นักเรียนให้มากที่สุดให้อภิบาลเขา  RESPECT ยอมรับในตัวนักเรียน อย่ากำหนดชีวิต และตัดสินอนาคตของเด็ก จงดูแลและเอาใจใส่นักเรียนให้ดีที่สุด

          และอีกเรื่องสำคัญ ที่มาสเซอร์อยากจะบอกกับนักเรียน คือ นักเรียนควรเก็บ ใบ CERTIFICATE  ไว้ให้ดี ใบ CERTIFICATE ทุกใบ ล้วนแล้วแต่มีความหมาย เก็บไว้ดีๆ เพราะเป็นตัวช่วยนักเรียนได้ดีในอนาคต ถ้านักเรียนคนไหนไม่มี ใบ CERTIFICATE ให้วิ่งเข้าหา อย่ารอให้เข้ามาเอง จนค้นหาศักยภาพของตัวเองให้เจอ

          สุดท้ายนี้ ขอให้นักเรียนทุกคนจำไว้ว่า นักเรียนมีศักยภาพในตัวเองทุกคน จงวิ่งค้นหาให้เจอ และเก็บไว้ให้ดี เพื่ออนาคตของตัวนักเรียนเอง”

 

         
         
         
ประมวลภาพกิจกรรม
 
 
   


วันแม่แห่งชาติ

   

 

 

 
.