วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ปีการศึกษา 2560


           โรงเรียนสารสาสน์เอกตราได้จัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ   ในวันศุกร์ที่  30 มิถุนายน  2560 ณ สนามหน้าอาคารดอมินิก 1 แผนกประถม เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้สถาปนากิจการลูกเสือไทยและท่าน ลอร์ด เบเดน โพเอลล์ ผู้ให้กำเนิดลูกเสือโลก  โดยทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมให้ลูกเสือ -  เนตรนารี ระดับชั้น Y.2 - Y.9 ได้ถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และตัวแทนคุณครูได้กล่าวประวัติท่านนักบุญจอร์จซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกเสือ จากนั้นจัดให้มีการเดินสวนสนามเพื่อฝึกความมีระเบียบวินัย และกล่าวคำปฏิญาณของลูกเสือ อีกทั้งยังมี การแสดงโชว์ Precision Walk  และประกาศผลการประกวดเดินสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี โดยผลการประกวดเป็นดังนี้

 
การประกวดการเดินสวนสนาม
 
           รางวัลชนะเลิศ
 
• กองร้อยลูกเสือสำรอง ได้แก่ Year 2 และ Year 3
 
 
• กองร้อยเนตรนารีสำรอง ได้แก่ Year 3
 
 
• กองร้อยลูกเสือสามัญ ได้แก่ Year 6
 
 
• กองร้อยเนตรนารีสามัญ ได้แก่ Year 5
 
 
• กองร้อยลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ได้แก่ Year 8
 
 
• กองร้อยเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ได้แก่ Year 9
 
     
     
     
     

โอวาท ผอ.พิสุทธิ์ ยงค์กมล

เนื่องในกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ปีการศึกษา 2560


       “การเดินสวนสนามนั้น แสดงให้เห็นถึง การอยู่ร่วมกันในแต่ละหมู่ของลูกเสือเนตรนารี ซึ่งในแต่ละหมู่อาจจะมีจำนวนลูกเสือเนตรนารี 10-20 คน ในการเดินสวนสนามจะมีประมาณเกือบครึ่งที่เดินได้สวย พร้อมเพรียง เข้มแข็ง และสง่างาม แล้วก็อาจจะมีบางคนที่ยังเดินได้ไม่ค่อยดีนัก แต่เมื่อมองถึงสายตาของเขาแล้วนั้น เราจะเห็นได้ถึง ความมุ่งมั่นและตั้งใจ นั่นแสดงให้เห็นว่า คนเรานั้นอาจมีสรีระ รูปร่าง ที่แตกต่างกันจึงทำให้ลักษณะท่าทางการเดินนั้นแตกต่างกันไปด้วย แต่ถ้าเรามีจิตใจนำแล้วนั้น เราก็ต้องอดทน หมั่นฝึกฝน จะทำให้สิ่งที่เราตั้งใจทำนั้น ทำออกมาได้ดี
          ดังนั้น คุณครูจึงต้องมีการฝึกฝนตนเองให้เกิด “ความเชี่ยวชาญ”  และเมื่อเชี่ยวชาญแล้วนั้น จึง “บอกต่อ”  แก่ลูกศิษย์ของเรา  พร้อมทั้งให้คำแนะนำ ชื่นชม ให้นักเรียนได้หมั่นฝึกฝนและทำดีต่อไป ”

          
         
         
ประมวลภาพกิจกรรม
 
 
   


วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

   


.