กิจกรรมวันเด็ก ปีการศึกษา 2560

     
            เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 แผนกอนุบาลและประถม ได้จัดกิจกรรมงาน “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2561 ภายใต้คำขวัญ “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี”  เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักในหน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น  อีกทั้งยังได้ทำกิจกรรมเพื่อสร้างความสนุกสนาน เช่น การเล่นเกมตอบคำถาม  การเต้นเพื่อผ่อนคลาย และมีการแจกของรางวัลให้กับนักเรียนทุกคน    
   
   
ประมวลภาพกิจกรรม
 
 
 


แผนกอนุบาล


แผนกประถม
.