งานประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น Y.6            เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2560  แผนกมัธยม ได้จัดการประชุมแนะแนวการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2561 ให้กับผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้อง Auditorium อาคาร 6 ชั้น 4 เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงแนวทางการจัดการศึกษา หลักสูตรวิชาการภาคภาษาอังกฤษและภาษาไทย และการอภิบาลนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา ตลอดจนเส้นทางก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัย   นอกจากนี้ยังมีตัวแทนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันได้มาแบ่งปันประสบการณ์ในช่วงที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ซึ่งได้แก่


         ตัวแทนศิษย์เก่า
     
     
 
     
นายวิธิวัสส์ จิรากุลธัญสิริ   นายปณิธาน อารีพงษา
  


           1. นายวิธิวัสส์ จิรากุลธัญสิริ  ปัจจุบันกำลังศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ( ทุนเพชรพระจอม )  
           2. นายปณิธาน อารีพงษา ปัจจุบันกำลังศึกษาชั้นปีที่ 1  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

         

         ตัวแทนศิษย์ปัจจุบัน
     
     
 
     
น.ส. ณัฏฐนิช จันทโรจวงศ์ Y.12A ( ซ้าย )   ด.ญ. มิณณา ลิม Y.9B
น.ส. ภานิชา พิเชษฐวรางกูร Y. 12A ( ขวา )    
  


           1. น.ส. ภานิชา พิเชษฐวรางกูร Y.12A เป็นตัวแทนประเทศไทย ในการแข่งขัน  International Trade Challenge (ITC) 2017 ครั้งที่ 11 จัดโดย Junior Achievement (JA) และ FedEx Express ในรอบ Asia Pacific Regional Final ที่ประเทศสิงคโปร์ และผ่านเข้ารอบ Grand Final ( 6 ทีมสุดท้าย )
           2. น.ส. ณัฏฐนิช จันทโรจวงศ์ Y.12A เป็นตัวแทนประเทศไทย ในการแข่งขัน  International Trade Challenge (ITC) 2017 ครั้งที่ 11 จัดโดย Junior Achievement (JA) และ FedEx Express ในรอบ Asia Pacific Regional Final ที่ประเทศสิงคโปร์
           3. ด.ญ. มิณณา ลิม Y.9B  ตัวแทนนักเรียน Drama Club   ทางโรงเรียนสารสาสน์เอกตราขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่ให้ความสนใจและให้เกียรติมาร่วมการประชุมในครั้งนี้ประมวลภาพกิจกรรม
 
 


งานประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น Y.6

 

 
.