กิจกรรมตีถุงและพิธีอำลาตึก

             เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561  โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้จัดกิจกรรมตีถุงและพิธีอำลาตึก ซึ่งเป็นประเพณีของโรงเรียนที่จัดขึ้นทุกปี เป็นการอำลานักเรียนชั้น ม.6  ด้วยการบรรจุถุงลูกกวาดและขนมในถุงกระดาษและแขวนไว้กับเชือกกลางสนาม โดยให้นักเรียนรุ่นน้องระดับชั้น Yr. 2 – Yr.11 มานั่งรวมกัน จากนั้นน้องๆชั้น Yr.6 และ Yr. 11 จะทำการ Boom ให้กับพี่ๆเพื่อแสดงความยินดีต่อความสำเร็จ ต่อด้วยพี่ๆจะใช้ไม้ตีให้ลูกกวาด และขนมร่วงลงมา  โดยลูกกวาดเป็นสัญลักษณ์แทนความรัก ความผูกพัน เป็นความรู้สึกที่ดี ที่พี่ๆ ส่งมอบต่อให้กับรุ่นน้อง อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่กับน้อง

              นอกจากนี้ นักเรียนชั้น Y.12 ยั งได้ขึ้นไปห้องเรียนของตนเพื่อร่วมกันสวดบทขอบคุณนักบุญดอมินิโก ซาวีโอและแม่พระ ทำการคารวะ ขอโทษและขอบคุณครูประจำชั้น จากนั้นเข้าสู่พิธีการผูกข้อมือ ผู้บริหารได้ให้โอวาท นักเรียนไปไหว้นักบุญ John Bosco ที่อาคาร Bosco ลำดับสุดท้าย นักเรียนเดินผ่านคณะครูและตัวแทนน้องๆที่ยืนรอส่งนักเรียนกลับบ้าน

 
ประมวลภาพกิจกรรม
 
 


กิจกรรมตีถุงและพิธีอำลาตึก

 
 
.