กิจกรรมรับน้อง


          ในวันพุธ ที่ 5 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้จัดโครงการสานสัมพันธ์พี่น้องเอกตรา ซึ่งเป็นโครงการที่จัดเป็นประจำอย่างต่อเนื่องมาทุกปี เพื่อสืบสานวัฒนธรรมรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง

โดยกิจกรรมแบ่งเป็นบ้านสี ประกอบด้วย          
           บ้านที่ 1 Amethyst เป็นกิจกรรมมุ่งเน้นการสร้างระเบียบวินัยให้กับน้อง
           บ้านที่ 2 Emerald ทดสอบความกล้าหาญ
           บ้านที่ 3 Sapphire มุ่งสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้น และ
           บ้านที่ 4 Gold เป็นกิจกรรมสร้างความอดทนมุ่งมั่นให้น้องได้ฝ่าฟัน

          จากนั้นเป็นกิจกรรม “พี่รับน้อง คล้องใจหนึ่งเดียวเป็น...เอกตรา” ซึ่งเป็นกิจกรรมผูกข้อมือรับขวัญน้อง และปิดท้ายด้วยการแสดงดนตรีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ส่งมอบความสุขให้กับรุ่นน้อง บรรยากาศของกิจกรรมดำเนินไปด้วยความสนุกสนาน เกิดความรัก ความสามัคคี และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงสายสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องเอกตรา

          
         
         
ประมวลภาพกิจกรรม
 
 
   


กิจกรรมรับน้อง

   .