กิจกรรมค่ายลูกเสือ Y.6 ปี 2560

           
            เมื่อวันที่ 5 - 7 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา  แผนกประถม ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือของนักเรียนระดับชั้น Y.6 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนในเครือสารสาสน์ เพื่อฝึกทักษะการเรียนรู้ต่างๆ ของวิชาลูกเสือสมุทร และเนตรนารีสมุทร โดยตลอดระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ลูกเสือสมุทร และเนตรนารีสมุทร ได้ทำกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

            วันที่ 5 ต.ค. : พิธีเปิดกอง กิจกรรมเดินทางไกล จากนั้นจึงทำกิจกรรมสันทนาการและรอบกองไฟ  มีการแสดงเป็นชนเผ่าซูลูและการแสดงนันทนาการโดยคณะครูต่างชาติและครูไทย ซึ่งสร้างความสนุกสนานให้กับเด็กๆ เป็นอย่างมาก และยังมีการแสดงละครภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้น Y.6A และ Y.6B

            วันที่ 6 ต.ค. : ลูกเสือ – เนตรนารี ได้เรียนรู้และทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น  กิจกรรมฐานผจญภัย  ได้แก่ ฐานเดินบนยอดไม้ฐานกำแพงอกไก่และฐานไม้กระดก  เป็นต้น  อีกทั้งนักเรียนต้องสอบวิชาพิเศษ ได้แก่ วิชานักพายเรือและวิชาชาวค่าย เช่น การกางเต๊นท์  หุงข้าวและตกปลา  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมรอบกองไฟและการแสดงละครภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้น Y.6C, Y.6D และY.6E

            วันที่ 7 ต.ค. : ทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ณ ค่ายลูกเสือสารสาสน์ และออกกำลังกายยามเช้า จากนั้นจึงกลับมาทำพิธีมอบรางวัลต่างๆ ให้กับลูกเสือสมุทรและเนตรนารีสมุทร และพิธีปิดค่าย ณ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา แผนกประถม 

 
 
รางวัลกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสมุทร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 
                        
                        - รางวัลชนะเลิศบทละครยอดเยี่ยม ได้แก่
     
     
 
 
     
  ลูกเสือ – เนตรนารีห้อง Y.6D  
     
 
                        
                        - รางวัลชนะเลิศการเต้นประกอบเพลงยอดเยี่ยม ได้แก่
     
     
 
 
     
  ลูกเสือ – เนตรนารีห้อง Y.6B  
     
 
                        
                        - รางวัลชนะเลิศการใช้ภาษากายยอดเยี่ยม ได้แก่
     
     
 
 
     
  ลูกเสือ – เนตรนารีห้อง Y.6A  
     
 
                        
                        - รางวัลชนะเลิศการใช้ภาษายอดเยี่ยม ได้แก่
     
     
 
 
     
  ลูกเสือ – เนตรนารีห้อง Y.6E  
     
 
                        
                        - รางวัลชนะเลิศเครื่องแบบและเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม ได้แก่
     
     
 
 
     
  ลูกเสือ – เนตรนารีห้อง Y.6C  
 
         
                        
                        - รางวัลชนะเลิศกิจกรรมเดินทางไกล ได้แก่
         
         
 
 
         
  ฝ่ายชาย ลูกเสือหมู่ที่ 6   ฝ่ายหญิง เนตรนารีหมู่ที่ 8  
         
 
                        
                        - รางวัลชนะเลิศกิจกรรมผจญภัย ได้แก่
         
         
 
 
         
  ฝ่ายชาย ลูกเสือหมู่ที่ 13   ฝ่ายหญิง เนตรนารีหมู่ที่ 1  
         
 
                        
                        - รางวัลชนะเลิศจากการตรวจเยี่ยม ได้แก่
         
         
 
 
         
  ฝ่ายชาย ลูกเสือหมู่ที่ 13   ฝ่ายหญิง เนตรนารีหมู่ที่ 2  
         
 
                        
                        - รางวัลชนะเลิศ นักแสดงชาย ได้แก่
     
     
 
 
     
  ด.ช. ณัฐวี วิวัฒน์ธนกุล  
  Y.6A  
 
                        
                        - รางวัลชนะเลิศ นักแสดงหญิง ได้แก่
     
     
 
 
     
  ด.ญ.อิสเบล เกร์  
  Y.6D  
 
                        
                        - รางวัลขวัญใจชาวค่าย ได้แก่
     
     
 
 
     
  ด.ช. อีวาน ลือวงศ์ศุภกิจ  
  Y.6A  
 
 


 
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม
 
 
 
 


Yr. 6 Scout Camp 2017

 
         
         

         
       
.