Sports Carnival 2017

   
             เมื่อวันที่ 18-19 ม.ค. 2561 ที่ผ่านมา โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา แผนกประถมและแผนกมัธยม ได้จัดกิจกรรม Sports Carnival 2017 ขึ้นเพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และฝึกความสามัคคีให้กับนักเรียน ซึ่งในปีนี้ได้รับเกียรติจากผู้ปกครองและศิษย์เก่ามาเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกับให้กำลังใจบุตรหลาน และน้องๆเป็นจำนวนมาก ส่วนการแข่งขันกีฬานั้นได้จัดช่วงเวลาพักกลางวัน ตั้งแต่วันที่ 17-19 ม.ค. 2561  โดยมีการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆดังต่อไปนี้ 

กีฬาที่ทำการแข่งขันในระดับชั้นประถมศึกษา ได้แก่
 
       
  1. ฟุตซอล (ชาย) 2. บาสเกตบอล (ชาย-หญิง) 3. แชร์บอล (หญิง)
  4. แบดมินตัน (ชาย-หญิง) 5. เทเบิลเทนนิส (ชาย-หญิง)    6. วิ่งทางไกล (ชาย-หญิง)
  7. ชักกะเย่อ (ผสม)    
       
       
กีฬาที่ทำการแข่งขันในระดับชั้นมัธยมศึกษา ได้แก่
 
       
  1. บาสเกตบอล (ชาย-หญิง) 2. วอลเลย์บอล (ชาย-หญิง) 3. ฟุตซอล (ชาย)
  4. ดาร์ท (ผสม) 5. เทเบิลเทนนิส (ชาย-หญิง) 6. วิ่งทางไกล (ชาย-หญิง)
  7. ชักกะเย่อ (ผสม)
 
       
       

 

             สำหรับวันที่ 18 ม.ค. 2561 ได้จัดแข่งขันวิ่ง EKTRATHON ซึ่งเป็นการแข่งขันวิ่งภายในโรงเรียน นักกีฬาต้องวิ่งขึ้นอาคารเรียน ได้แก่ อาคารจอดรถ 7 ชั้น, อาคาร Bosco, อาคาร Baptist และอาคาร Dominic 1  แล้วเข้าสู่เส้นชัยที่แผนกประถม ซึ่งมีนักเรียนระดับประถม มัธยม  ครูไทย และครูต่างชาติ  เข้าแข่งขันเป็นจำนวนมาก 

 

    
      สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ EKTRATHON มีดังนี้
 
         
         
1.ระดับประถมปลาย
         
 
ชาย
 
หญิง
 
         
 
 
         
  ด.ช. กีรติกร เจนฐิติกุล   ด.ญ. ลภัสรดา ภัทรกุลวิศุทธิ์  
  นักเรียนชั้น Yr.6B   นักเรียนชั้น Yr.6B  
  Sapphire   Amethyst  
         
         
         
2.ระดับมัธยมต้น
         
 
ชาย
 
หญิง
 
         
 
 
         
  ด.ช. กฤติน สุทธิจิตร์   ด.ญ. ชิดชญา อัศวยุทธกุล  
  นักเรียนชั้น Yr.9D   นักเรียนชั้น Yr.8C  
  Sapphire   Emerald  
         
         
         
         
3.ระดับมัธยมปลาย
         
 
ชาย
 
หญิง
 
         
 
 
         
  นายสิรภพ ก๋งอุบล   นางสาวพุธิตา ต้นรัตนกุล  
  นักเรียนชั้น Yr.10D   นักเรียนชั้น Yr.11C  
  Sapphire   Amethyst  
         
         
         
4.คุณครูระดับประถม
         
 
ชาย
 
หญิง
 
         
 
 
         
  ม.เกรียงศักดิ์ ศรีบานชื่น   ม.มุธิตา กาลจักร  
  Sapphire   Emerald  
         
         
5.คุณครูระดับมัธยม
         
 
ชาย
 
หญิง
 
         
 
 
         
  Mr. Raymond Lopez   ม.ณัฐภรณ์ อักษรศักดิ์  
  Sapphire   Amethyst  
         
         
         


             วันที่ 19 ม.ค. 2561 เป็นพิธีเปิดกิจกรรม มีการเดินขบวนพาเหรด 4 สี ได้แก่ Emerald คือสีเขียว , Gold คือสีเหลือง , Amethyst คือสีม่วง และ Sapphire คือสีฟ้า ในปีนี้จัดประกวดเต้น Salsa ซึ่งเป็นการเต้นจังหวะลาติน และได้รับเกียรติจากท่านผู้ปกครองในการร่วมเดินขบวนพาเหรดอย่างสนุกสนาน จากนั้นเป็นการแข่งขันกีฬาชักกะเย่อรอบชิงชนะเลิศ กิจกรรมประกวดกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ นอกจากนี้มีการแสดงของครูไทยและครูต่างชาติมาร่วมสร้างสีสันให้กับงานด้วย ปิดท้ายด้วยพิธีการมอบรางวัลต่างๆ ซึ่งมีผู้ที่ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

 
 
รางวัล ในการแข่งขันกิจกรรม Sports Carnival 2017
 
1. บุคคลดีเด่น
- ประธานสี
 
     
  น.ส. อรจิรา หวังวีระมิตร  
  นักเรียนชั้น Yr.12C  
  Sapphire  
     
     
 
 
ศิษย์เก่า
 
Emerald  มีศิษย์เก่าเข้าร่วมงานมากที่สุด จำนวน  21   คน
 
 
 
 
ผู้ปกครอง
 
Sapphire   มีผู้ปกครองเข้าร่วมงานมากที่สุด จำนวน 115   คน
 
 
     
     
     
     
- ครูแม่สีดีเด่น   
     
     
     
ม.มัทธยา พุทธทอง   ม.ณัฐสินี อดิศักดิ์โสภณ
Gold   Emerald
     
     
     
     
ม.เด็ดดวง โพธิ์คำ   ม.วัลลภ โยโพธิ์
Sapphire   Amethyst
     
     
     
     
- ครู Entertain ดีเด่น
     
     
     
Mr. Reymar Iglesia   Mr. Rodel Tubal
Gold   Sapphire
     

 
 
2. นักกีฬายอดเยี่ยม
 
- ประถมชาย
 
- ประถมหญิง
     
     
ด.ช.ณภัทร เดือนฉาย   ด.ญ. นริศา ซาโต้
นักเรียนชั้น Yr.6C   นักเรียนชั้น Yr.5E
Sapphire   Sapphire
     
     
     
- มัธยมชาย
 
- มัธยมหญิง
     
     
ด.ช. ฉัตรดนัย แว่นทอง   ด.ญ.ณิชา อนุศักดิ์สิริ
นักเรียนชั้น Yr.9C   นักเรียนชั้น Yr.9C
Sapphire   Amethyst
     
 
 
 
 
 
      3. ชนะเลิศการแข่งขัน Marching
Gold
   
      4. ชนะเลิศการแข่งขันขบวนพาเหรด
Gold
   
      5. ชนะเลิศการแข่งขัน Salsa
Sapphire
   
      6. ชนะเลิศการตกแต่งซุ้มประจำสี
Emerald
   
      7. ชนะเลิศเชียร์ลีดเดอร์
Gold
   
      8. ชนะเลิศการแข่งขันกองเชียร์
Emerald
   
      9. ชนะเลิศการแสดงครู
Gold
   
      10. ชนะเลิศถ้วยรวมกีฬา
Emerald
   
      11. โล่ห์ชนะเลิศการแข่งขันชักกะเย่อ
Emerald
   
      12. โล่ห์ชนะเลิศคะแนนรวม
Sapphire

 
.