การเลือกตั้งสภานักเรียน 2560 และ พิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่ง

           แผนกประถมและมัธยม ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อฝึกให้นักเรียนเข้าใจ รู้หลักการและขั้นตอนของการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

  แผนกมัธยม ได้จัดกิจกรรมในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณใต้โถงอาคาร St. John Bapthist โดยผลการเลือกตั้ง ได้แก่

     
 
 
     
  เบอร์ 3 พรรค The Creator  
  อันดับที่ 1  
  ได้ 231 คะแนน  
 
  
     
 
     
เบอร์ 4 พรรค The Eagle's Heart   เบอร์ 5 พรรค Together Ektra
อันดับที่ 2   อันดับที่ 3
ได้ 166 คะแนน   ได้ 93 คะแนน
 
 
  
 
     
เบอร์ 1 พรรค SWAG   เบอร์ 2 พรรคการเรียน
อันดับที่ 4   อันดับที่ 5
ได้ 72 คะแนน   ได้ 29 คะแนน
 
 
  

 
ประธานสภานักเรียนแผนกมัธยม ประจำปีการศึกษา 2560
     
   
     
  นายวิชยุตม์ คนึงโชติ  
นักเรียนชั้น Yr.12D  
หัวหน้าพรรค The Creator  
 

   แผนกประถม ได้จัดกิจกรรมในวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณหน้าอาคาร Dominic 1 โดยผลการเลือกตั้ง ได้แก่
                

     
 
 
     
  เบอร์ 1 พรรคเด็กดีพัฒนาเอกตรา  
  อันดับที่ 1  
  ได้ 234 คะแนน  
 
  
     
 
     
เบอร์ 2 พรรค The Mask Learner   เบอร์ 3 พรรค EKTRA FOR YOU
อันดับที่ 2   อันดับที่ 3
ได้ 176 คะแนน   ได้ 70 คะแนน
 
 
  


 
ประธานสภานักเรียนแผนกประถม ประจำปีการศึกษา 2560
     
   
     
ด.ช.กวินภพ อำนวยวิทยากุล  
นักเรียนชั้น Yr.6D  
หัวหน้าพรรคเด็กดีพัฒนาเอกตรา  
 
       นอกจากนี้แผนกประถมและมัธยม ยังได้จัดพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งประธานนักเรียนและสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560  โดยมีรายละเอียดดังนี้
           - แผนกมัธยม จัดพิธีในวันจันทร์ที่ 17กรกฎาคม 2560 โดยมีนางสาวบุษรารัตน์ เกิดเพิ่มพูล รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธี และอดีตประธานนักเรียนแผนกมัธยม ปีการศึกษา 2559 ได้แก่ น.ส. วันอิศริยาภรณ์ เพชรวานิชสกุลมาร่วมกล่าวแสดงความยินดีและให้กำลังใจแก่น้องๆ

           - ส่วนแผนกประถม จัดพิธีในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 ในโอกาสนี้ นางปวีณรัตน์ บุญสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการฯ   ได้ให้โอวาทแก่ประธานนักเรียนและสภานักเรียนนอกจากนั้น ด.ญ. พิชญธิดา ตั้นสถาพรชัยอดีตประธานนักเรียนแผนกประถม ปีการศึกษา 2559   ยังได้มาพูดคุยและให้คำแนะนำแก่น้องๆ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ตลอดปีการศึกษานั้นสำเร็จลุล่วงด้วยดี


   
   
   
ประมวลภาพกิจกรรม
 
 
การเลือกตั้งสภานักเรียน 2560 
   
   


แผนก ประถม


แผนก มัธยม

   
   
   
   
พิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่ง
   
   


แผนก ประถม


แผนก มัธยม.