กิจกรรมจิตอาสา มอบความสุขด้วยเสียงเพลง เพื่อผู้ป่วยโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน


       เมื่อวันที่  22 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนสารสาสน์เอกตราได้พานักเรียนในระดับชั้น KG.3 ซึ่งเป็นนักร้องประสานเสียงของโรงเรียนไปร้องเพลงส่งมอบความสุข เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน  ซึ่งได้สร้างความสุข รอยยิ้ม และความประทับใจให้แก่ผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างยิ่ง

       กิจกรรมนี้ถือเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกของนักเรียนให้มีจิตเมตตา เอื้ออาทร และส่งเสริมให้รู้จักการเป็นผู้ให้ 


 
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม
 
 
 
 


กิจกรรมจิตอาสา

 
         
         
.