World Cultural Day 2017


           โรงเรียนสารสาสน์เอกตรามีความต้องการให้นักเรียนตระหนักและยอมรับในความแตกต่างทางวัฒธรรม และยังมุ่งหวังที่จะสนับสนุนแนวคิดขององค์การสหประชาชาติในหลักการรักษาสันติสุขและความมั่นคงระหว่างประเทศ รวมถึงการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเท่าเทียมกัน โรงเรียนจึงจัดกิจกรรม World Cultural Day 2017 ขึ้นเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ทั้ง 3 แผนก คือแผนกอนุบาลร่วมกับแผนกประถมที่ ซ.20 และแผนกมัธยม มีกิจกรรมต่างๆภายในงาน ดังนี้

แผนกอนุบาลและแผนกประถม

           นักเรียนเริ่มต้นกิจกรรมที่สนามบินนานาชาติเอกตรา ( Ektra International Airport ) มีคุณครูแต่งชุดเป็นนักบินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมาพูดคุยกับนักเรียนเรื่องความสำคัญของการเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างและประโยชน์จากการศึกษาแผนที่ โดยนักเรียนระดับ NC,  KG 1 - 3 และ Yr.1 - 6 ได้ทำกิจกรรมในฐานต่างๆ ซึ่งมีทั้งหมด 20 ประเทศ ร่วมกันจัดโดยทั้งผู้ปกครอง ครูต่างชาติและครูไทย นักเรียนร่วมกิจกรรมโดยเวียนฐานทั้งหมด 5 ฐานและได้เพลิดเพลินไปกับการชิมอาหาร ทำงานฝีมือ เต้นและได้รับความรู้จากซุ้มประเทศต่างๆ ดังนี้

                สนามบินนานาชาติเอกตรา - จุดเริ่มต้นของการเดินทางและศึกษาแผนที่
                โถงล่างอาคาร St. Dominic 2 - นิทรรศการอาหาร งานฝีมือและวัฒนธรรมของประเทศจีน ญี่ปุ่นและเกาหลี
                โถงล่างอาคาร St. Dominic 1 - นิทรรศการอาหาร งานฝีมือ วัฒนธรรมและการถ่ายรูปในชุดประจำชาติของประเทศเยอรมนี, สวิตเซอร์แลนด์, สเปน, อิตาลี, ไอร์แลนด์ และไต้หวัน
                Crescent Court 1 (โซนกีฬา) - จัดแสดงและให้นักเรียนมีส่วมร่วมในการเล่นกีฬาบาสเกตบอล รักบี้ และฮอกกี้ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา, อังกฤษ และแคนาดา
                Crescent Court 2 (โซนการแสดงพื้นเมืองและงานฝีมือ) - จัดแสดงการเต้นประจำชาติ ภาษา งานฝีมือ อาหารและการละเล่นต่างๆ ของประเทศแอฟริกาใต้, อูกันดา, เคนย่า, ฟิลิปปินส์ และอินเดีย
                อาคาร 4 - บริการเครื่องดื่ม อาหารของประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา ในบรรยากาศที่สนุกสนานของดนตรีนานาชาติ

แผนกมัธยม

             ที่สนามและโถงล่างอาคาร Saint John the Baptist ได้จัดให้เป็นซุ้มต่างๆเพื่อแสดงวัฒนธรรมจากนานาทวีป กิจกรรมเริ่มต้นด้วยการแสดงโขนในนิทานพื้นบ้านเรื่องพิกุลทอง จากนั้นนักเรียนได้ชมนิทรรศการเกี่ยวกับชุดประจำชาติ, อาหารพื้นเมือง และการแสดงท้องถิ่นของประเทศแถบเอเชียตะวันออกไปจนถึงอเมริกาใต้ รวมถึงมีการตอบคำถามเกี่ยวกับเกร็ดความรู้ต่างๆ จากนั้นนักเรียนจาก Ektra Chorus และนักเรียนที่ได้รับคัดเลือก ร่วมกันร้องเพลง  One Big Family บรรเลงโดยวงดนตรีของโรงเรียน กิจกรรมส่งท้ายความสนุกของวันนี้คือ ขบวนพาเหรด ของครูไทยและครูต่างชาติที่แต่งกายด้วยชุดประจำชาติที่สวยงาม  สร้างสีสันและความประทับใจเป็นอย่างมากให้กับนักเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
           การจัดงานในครั้งนี้ได้สร้างความสนุกสนานและความตื่นตาตื่นใจไปกับการเฉลิมฉลองความหลากหลายทางวัฒนธรรม และยังช่วยให้ทุกคนเข้าใจความแตกต่างของประเพณีและวัฒนธรรมและเกิดความชื่นชมในสิ่งเหล่านี้ ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่สละเวลาให้เกียรติมาร่วมงาน และร่วมกันสร้างประสบการณ์ที่มีค่าให้กับนักเรียน

 

   
Photo Gallery
 
 


Infant and Primary Department


Secondary Department


Secondary Department
.