กิจกรรม AFR Day (Apology, Forgiveness, Reconciliation)


          ในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 โรงเรียนสารสาสน์เอกตราได้จัดกิจกรรม AFR Day (Apology, Forgiveness, Reconciliation)  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้เราทุกคน รู้จักขอโทษ ให้อภัย และคืนดี โดยมีรายละเอียดกิจกรรม   ดังนี้              

       -  กิจกรรมช่วงเช้า เป็นพิธีแห่องค์พระกุมารและการแสดงชุดกำเนิดพระเยซู เพื่อให้นักเรียนทราบถึงที่มาของวันคริสต์มาส ต่อด้วยชมการแสดงของนักเรียนคอรัส  จากนั้นประธานในพิธีได้จับฉลากมอบของขวัญให้กับนักเรียนผู้โชคดีแต่ละระดับชั้น และในลำดับสุดท้าย ร่วมกันร้องเพลง Jingle Bells

       -  กิจกรรมช่วงบ่าย  แต่ละแผนกได้จัดช่วงเวลาให้นักเรียนร่วมกันจัดปาร์ตี้เล็กๆ ในห้องเรียน โดยนักเรียนสามารถนำขนมมาร่วมรับประทานกับเพื่อนๆ  จากนั้นครูไทยและครูต่างชาติได้เขียนการ์ดมอบให้แก่กัน ส่วนนักเรียนเขียนความในใจใส่ในกระดาษหัวใจที่ครูเตรียมไว้ให้ และครูรวบรวมทำเป็นรูปหัวใจขนาดใหญ่ติดไว้ที่ห้องเรียน นอกจากนี้ ครูได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ส่งความรักความปรารถนาดี รวมถึงกล่าวคำขอโทษกับเพี่อนๆ ในห้องที่เราอาจเคยรังแกหรือแกล้งเพื่อนทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ และขอให้นักเรียนทุกคนได้ให้อภัยซึ่งกันและกัน 


ประมวลภาพกิจกรรม
 
 
 
 


แผนกอนุบาล


แผนกประถม


แผนกมัธยม

 

 
.