วันเสกอาคาร

             ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนสารสาสน์เอกตราได้มีพิธีเสกอาคารหลังใหม่ 2อาคาร ประกอบด้วยอาคาร Dominic1 อาคาร Dominic2 และสระว่ายน้ำ โดยเชิญคุณพ่อ 4 ท่านมาร่วมประกอบพิธีทางศาสนาได้แก่
                   1. คุณพ่อสมศักดิ์ ธิราศักดิ์
                   2. คุณพ่อพนมกร สง่าวงศ์
                   3. คุณพ่อสนธยา ไทยสนธิ
                   4. คุณพ่อเสาร์ ตนประเสริฐ
            โดยงานนี้ได้เรียนเชิญท่านประธาน พิบูลย์ ยงค์กมล และผู้บริหารในเครือสารสาสน์มาร่วมงาน ในงานจัดให้มีการแสดงวงออร์เคสตราประกอบด้วยนักเรียนระดับชั้นประถม มัธยมและนักเรียนคอรัส วงออร์เคสตราได้บรรเลงเพลงในพิธีอย่างไพเราะรวมถึงการถ่ายทอดบทเพลงบัวขาวโดยมีนักเรียนประถมและมัธยมเป็นนักร้องนำผ่านการแสดงจินตลีลาอันน่ารักของนักเรียนระดับชั้น kg.3c และปิดท้ายด้วยการนำเสนอบทเพลง You raise me up ในรูปแบบ flash mob โดยมีนักเรียนระดับป.2-ป.5 รวมแสดง สร้างความประทับใจกับผู้มาร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง

 

 


ประมวลภาพกิจกรรม
 
 


วันเสกอาคาร

 
 
.