กิจกรรมเยาวชนผู้นำเอกตรา จิตอาสาเพื่อสังคม (CSR)

 

             เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561  แผนกมัธยมได้จัดกิจกรรมเยาวชนผู้นำเอกตรา จิตอาสาเพื่อสังคม (CSR)    ให้กับอาสาสมัครระดับชั้น Y.7 - Y.12  จำนวน 33 คน โดยร่วมกันพิมพ์ต้นฉบับหนังสือ ส่งต่อให้กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด เพื่อนำไปผลิตหนังสืออักษรเบรลล์ให้กับผู้พิการทางสายตา เป็นจำนวน 31 เรื่อง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จะช่วยปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการเสียสละ  การให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อที่นักเรียนจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่รู้จักทำประโยชน์ต่อส่วนรวม

            

 


ประมวลภาพกิจกรรม
 
 


CSR

 
 .