กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2562

   
           ทุกวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม ถูกกำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งคำขวัญประจำวันเด็กในปีนี้คือ “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” แผนกอนุบาลและประถมจึงได้จัดกิจกรรมวันเด็กในวัน ศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 เพื่อกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตน เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัยที่มีต่อตนเองและสังคม และเตรียมพร้อมเป็นอนาคตของชาติ    สำหรับ กิจกรรมวันเด็กในปีนี้  นักเรียนได้ร่วมแข่งขันกีฬา เล่นเกม และมีการแจกของรางวัลมากมาย   โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความสนุกสนานของเด็กๆ

 

 

 

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม
 
 
 
 
 


แผนกอนุบาล


แผนกประถม

 
 
.