กิจกรรม Day Camp

 

         เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561    แผนกอนุบาลร่วมกับคุณครูต่างชาติชั้น Y.1 จัดกิจกรรม Day Camp ในTheme ” Surf  Your Way to Year 1” ให้กับนักเรียนชั้น KG.3 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนด้วยกันและยังได้ทำความรู้จักกับคุณครูต่างชาติ ชั้น Y.1


         กิจกรรมได้แบ่งออกเป็น 8 ฐาน ได้แก่ ฐาน Surfing / Body Balance Exercises, Hawaiian Paintings, Surf Board Name Tags,  BBQ Chicken Skewers (ทำบาบีคิว), BBQ Chicken Skewers (ย่างบาบีคิว),  Making Floral Lays, Music/Dance และ Exercise and  games   ซึ่งนักเรียนแต่ละห้องจะต้องเวียนฐาน ใช้เวลาฐานละ 20 นาที  โดยตลอดกิจกรรมนักเรียนได้รับความสนุกสนานพร้อมกับได้พัฒนาภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง

 

 

 


ประมวลภาพกิจกรรม
 
 


Day Camp

 
 

 
.