การประชุมแนะแนวการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


         เมื่อวันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561    แผนกมัธยมได้จัดกิจกรรมการประชุมแนะแนวการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องสัมมนา ชั้น 7 อาคาร St. John Baptist เพื่อให้ผู้ปกครอง นักเรียนชั้น Y.9  และบุคคลภายนอกที่สนใจนำบุตรหลานมาศึกษาต่อที่โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา  ได้รับทราบโครงสร้างหลักสูตร และแนวทางการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลในการเลือกแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

         โดยกิจกรรมภายในงาน ผู้ปกครองได้พบกับตัวแทนผู้บริหารทั้งไทยและต่างชาติของแผนกมัธยม  เพื่อรับฟังการบรรยายโครงสร้างหลักสูตร แผนการเรียน  เส้นทางการพัฒนาศักยภาพสู่ระดับอุดมศึกษา  และยังมีตัวแทนศิษย์เก่าเอกตรารุ่น 19 ได้มาบอกเล่าการเตรียมตัวสู่รั้วมหาวิทยาลัย  นอกจากนี้ผู้ปกครองได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน พร้อมกับรับฟังดนตรีเพราะๆจากนักเรียนโรงเรียนสารสาสน์เอกตราอีกด้วย

 

 


ประมวลภาพกิจกรรม
 
 


การประชุมแนะแนวการศึกษาต่อ

 
 
.