กิจกรรมถวายปีการศึกษาและวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

 
                โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้จัดกิจกรรมวันถวายปีการศึกษาและกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีแด่แม่พระและนักบุญเพื่อการปกป้องรักษาคุ้มครองแด่คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน และระลึกในพระคุณของคุณครูอันเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย

                แผนกอนุบาลได้จัดกิจกรรมขึ้นในวันพฤหัสบดีที่14 มิถุนายน 2561 ส่วนแผนกประถมและมัธยมจัดในวันพฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2561   ในปีนี้  ได้รับเกียรติจากคุณพ่อพนมกร สง่าวงศ์ มาเทศน์และให้โอวาทแก่นักเรียน หลังจากนั้นตัวแทนนักเรียนนำกล่าวคำปฏิญาณ, ชมการแสดง Drama เรื่อง “Anything but Mediocre”, พิธีล้างมือ, พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับทุนและรางวัลต่างๆ นอกจากนี้ ตัวแทนศิษย์เก่ายังได้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมกับมอบพวงมาลัยแด่คณะผู้บริหาร ลำดับสุดท้าย นักเรียนได้ร่วมกันร้องเพลงพระคุณที่สามและเพลงสรรเสริญพระบารมี

 

            

โอวาทคุณพ่อพนมกร สง่าวงศ์

 

                สวัสดีครับท่านผู้บริหาร ครูและนักเรียนทุกคน คุณพ่อมีเรื่องมาเล่าเรื่องให้ฟัง มีครอบครัวชาวจีนครอบครัวหนึ่ง มีลูก 2 คน  คนโตไม่เคยเชื่อฟังพ่อแม่ เอาแต่ใจตัวเอง  ส่วนคนเล็กเชื่อฟังพ่อแม่และนำไปปฏิบัติ วันหนึ่งพ่อแม่ได้มอบทรัพย์สมบัติให้ลูกคือ “ต้นไผ่” พ่อแม่ให้ลูกสองคนปลูกต้นไผ่ ซึ่งคนโตไม่ยอมปลูก แต่คนเล็กนำไปปลูกข้างบ้าน อยู่มาวันหนึ่งต้นไผ่โตขึ้น แตกเป็นหน่อ ลูกคนเล็กนำหน่อไม้มาทำอาหาร ตากแห้ง ส่วนลูกคนโตไม่ยอมปลูก ต้องคอยขอแบ่งจากน้อง เมื่อต้นไผ่โตขึ้นเรื่อยๆ ลูกคนเล็กได้ตัดต้นไผ่ทำเป็นกระท่อมเล็กๆเพื่อพักอาศัยเวลาที่ต้องทำงานกลางแจ้ง  เขายังเอาต้นไผ่มาผ่าเป็นชิ้นเล็กๆสานเป็นเครื่องใช้ เช่น กระด้ง  กระจาด ตะกร้า หรือเข่งใส่สิ่งของต่างๆ แต่ลูกคนโตจะมาขอต้นไผ่น้อง แต่น้องไม่ให้ น้องบอกว่าอยากได้ต้องปลูกเอง  เมื่อมีต้นไผ่มากขึ้น ลูกคนเล็กตัดไปขายที่ตลาด และแบ่งมาทำรั้วเพื่อป้องกันสัตว์ร้ายที่จะเข้าบ้าน และได้ประโยชน์ต่างๆมากมาย สิ่งนี้คือผลจากการเชื่อฟัง เพราะคนโตไม่ยอมเชื่อฟัง จึงไม่ได้ประโยชน์อะไร แต่คนเล็กเชื่อฟังจึงได้ประโยชน์หลายอย่าง เช่น อาหาร บ้าน เครื่องใช้ต่างๆ และสามารถสร้างรายได้จากต้นไผ่

                วันนี้เราทุกคนได้ต้นไผ่คนละต้น อยู่ที่ว่าเราจะเลือกเป็นลูกคนโตหรือคนเล็ก  เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ถ้าเราเชื่อฟังบุคคลที่อบรมสั่งสอน เราจะได้ผลประโยชน์ในอนาคต เหมือนลูกคนเล็กนั้น     เขาไม่รู้หรอกว่าพ่อแม่ได้ให้สิ่งมีค่าที่สุดในชีวิต แต่เขาเลือกที่จะเรียนรู้ เขาสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างดี  เหมือนนักเรียนในวันนี้ ได้ต้นไผ่คนละต้นจากครูที่นั่งอยู่ข้างๆ มีครูคอยอบรมสั่งสอนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความรู้และคุณธรรม  เราสามารถพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น ขอให้นักเรียนเป็นคนดีของสังคมและแบ่งปันความรักให้แก่กัน ขอพระเจ้าอวยพร

 

โอวาท ผอ.พิสุทธิ์ ยงค์กมล

 

                สวัสดีครับ  วันนี้ผมมีข้อคิดอยากฝากคุณครู เราเป็นโรงเรียนแรกในประเทศไทยที่พัฒนาการสอนในระบบสองภาษาและไม่แบ่งแยก เราให้เกียรติมนุษย์ทุกสีผิว ทุกเผ่าพันธุ์ ไม่กีดกัน ไม่รังแก และนี่คือสิ่งที่อยากให้คุณครูนำไปสอนเด็ก ฝึกเด็กให้มีความเคารพและรักผู้อื่น เหมือนกับที่อยากให้คนอื่นรักตนเอง วันนี้ต้องกราบขอบคุณคุณพ่อพนมกรเป็นอย่างมาก คุณพ่อสละเวลามาจากต่างจังหวัดให้กับลูกๆเอกตรา และท่านก็เอาฮู้ดมาใส่เหมือนแฮร์รี่ พอตเตอร์ เพราะอยากให้ลูกๆฟังนิทานเกี่ยวกับต้นไผ่   ขอให้คุณครูเป็นเหมือนประภาคารที่ส่องแสงนำทางให้ลูกศิษย์  ประภาคารต้องเจอพายุ ฟ้าฝน แต่ก็ต้องทนอยู่อย่างนั้น ซึ่งอาชีพครูได้รับความเคารพและได้รับเกียรติอย่างมาก และขอแสดงความยินดีกับครูหลายคนที่ได้เห็นศิษย์เก่ามาแสดงความเคารพ เราส่งพวกเขาถึงฝั่งแล้ว แต่เขาก็ยังกลับมาหาเรา  ยังไม่ลืมครู ครูเป็นเหมือนญาติผู้ใหญ่  อาจจะมีบ่นบ้าง แต่เด็กเชื่อเถอะว่าครูผ่านอะไรมาเยอะ  ครูหวังดี เหมือนพระเยซูให้ความรัก ยอมสละทุกอย่างให้กับมนุษย์ ขอขอบคุณคุณครูทุกคน ขอพระเจ้าอวยพรและกราบขอบพระคุณคุณพ่อพนมกรอย่างสูง

 
 
 
รายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนสอบ O-NET 100 คะแนนเต็ม
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 
วิชาคณิตศาสตร์
     
     
     
1.ด.ช.กัญจน์  รงคะศิริพันธ์ 2.ด.ญ.โบยอง  คิม            
Yr.6D   Yr.6D
     
     
  3.ด.ช.ณัฐวี                วิวัฒน์ธนกุล Yr.6A
     
  4.ด.ช.อดุลวิทย์          จิตต์พูลกุศล       Yr.6E
     
  5.ด.ญ.ไอริณรยา          พิทักษ์วงษ์          Yr.6E
     
     
 
 
 
วิชาภาษาอังกฤษ
 
     
     
1.ด.ช.กัญจน์             รงคะศิริพันธ์ 2.ด.ญ.สุพิชญา รัตนโอภาส         
Yr.6D   Yr.6E
     
     
     
3.ด.ญ.ภัทรภร ภูริธีรางกูร 4.ด.ช.ศุภเดช             อรุณศุภนิตย์         
Yr.6E   Yr.6D
     
     
  5.ด.ญ.ภัทรานิษฐ์ นาคะสุวรรณ Yr.6A
     
  6.ด.ญ.สลิล เอกะวิภาต Yr.6C
     
  7.ด.ญ.ชามา ชลานุเคราะห์ Yr.6C
     
     
     
 
 
 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 
วิชาคณิตศาสตร์
 
     
     
     
1.ด.ญ.วรีวรรณ สุจิรภิญโญกุล 2.ด.ช.ทรรศนัย วิจิตรจรรยากุล
Yr.9A   Yr.9C
     
     
  3.ด.ญ.ภัทร์นฤน เจริญจิตรวัฒนา Yr.9A
                      
     
     
     
 
 
 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 
     
     
1. ด.ญ.ศริน อมันตกุล 2. ด.ช.ปัณณ์ จันทรารังษี 3. ด.ช.ชาคร ชูวงศ์วาน
Yr.7A Yr.7B Yr.7A
ทุนด้านภาษา ทุนด้านภาษา ทุนด้านดนตรี
     
     
     
4. ด.ญ.เมธานันทน์ พงศธรวราณัฐ 5. ด.ช.หมั่นยิน แซม 6. ด.ญ.ลภัสรดา ภัทรกุลวิศุทธิ์
Yr.7A Yr.7A Yr.7B
ทุนด้านดนตรี ทุนด้านดนตรี ทุนด้านดนตรี
     
     
   
     
7. ด.ญ.รัฐนันท์ จิตศรีสุนันท์    
Yr.7D    
ทุนด้านดนตรี    
     
     
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
     
     
1. น.ส. วรีวรรณ สุจิรภิญโญกุล 2. น.ส. มาริลิน เคท การ์ดเนอร์ 3. น.ส.มิณณา ลิม
Yr.10A Yr.10A Yr.10C
ทุนด้านวิชาการ ทุนด้านวิชาการ ทุนด้านวิชาการ
     
     
     
4. นายกฤษฎิ์ วังวิจิตร 5. นางสาวอรไพลิน วณิชย์ธนโอฬาร 6. นายศิรา สิทธิจารธรรม
Yr.10A Yr.10A Yr.10C
ทุนด้านดนตรี ทุนด้านดนตรี ทุนด้านดนตรี
     
     
   
     
7. นายกฤติน สุทธิจิตร์    
Yr.10A    
ทุนด้านกีฬา    
     
     
     
 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล
 
การประกวดเขียน R.C.W หัวข้อ “ครูของฉัน”
 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
 
     
 
 
     
  ด.ญ.วรัฐภรณ์ พัชรวงศ์ปกรณ์  
  Yr.2B  
  ชนะเลิศ  
     
 
 
 
การประกวดเขียน R.C.W หัวข้อ “ พระคุณที่ 3”
 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 
     
 
 
     
  ด.ช.นัทธภูมิ พวงประทุม  
  Yr.3A  
  ชนะเลิศ  
     
 
 
 
การประกวดเขียน R.C.W หัวข้อ “ฉันอยากบอกครูว่า”
 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 
     
 
 
     
  ด.ช.ณปภัช ทักข์พิมาน  
  Yr.4E  
  ชนะเลิศ  
     
 
 
 
การประกวดเขียน R.C.W หัวข้อ “ครูในดวงใจ”
 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 
     
 
 
     
  ด.ช.กฤตภาส นฤพนธ์จิรกุล  
  Yr.5E  
  ชนะเลิศ  
     
 
 
 
การประกวดเขียน R.C.W หัวข้อ “คุณครูในความหมายที่ฉันค้นพบ”
 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 
     
 
 
     
  ด.ญ.พีรดา คิม  
  Yr.6E  
  ชนะเลิศ  
     
     
     
     
 
การประกวดเขียน R.C.W หัวข้อ “My Ideal Teacher หรือ ครูในอุดมคติ”
 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 
     
 
 
     
  ด.ช.ณธรรศ กิตติสาร  
  Yr.4C  
  ชนะเลิศ  
     
 
 
 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 
     
 
 
     
  ด.ญ.ธนพร ชวนะสุนทรพจน์  
  Yr.5A  
  ชนะเลิศ  
     
 
 
 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 
     
 
 
     
  ด.ช.อภิชา ศุภพัฒน์  
  Yr.6E  
  ชนะเลิศ  
     
 
 
 
 
การประกวดเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ หัวข้อ “A Working Teacher”
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 
     
 
 
     
  ด.ญ. รัฐนันท์ จิตศรีสุนันท์  
  Yr.7D  
  ชนะเลิศ  
     
 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 
     
 
 
     
  ด.ญ. วรดา เร้ารุจา  
  Yr.8C  
  ชนะเลิศ  
     
 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 
     
 
 
     
  ด.ญ. ปารย์ ทรงทรัพย์กุล  
  Yr.9A  
  ชนะเลิศ  
     
 
 
 
การประกวดเขียนเรียงความภาษาไทย หัวข้อ “ครูในดวงใจ”
 
ระดับมัธยมต้น
 
     
 
 
     
  ด.ญ. เปมิกา เสนะวีณิน  
  Yr.8D  
  ชนะเลิศ  
     
 
 
 
การประกวดเขียนเรียงความภาษาไทย หัวข้อ “พระคุณครู”
 
ระดับมัธยมปลาย
 
     
 
 
     
  น.ส. กุลกัลยา กนกพรวศิน  
  Yr.12D  
  ชนะเลิศ  
     
     
     
     
 
การประกวดมารยาทไทย
 
ระดับมัธยมต้น
         
         
         
 
 
         
  ด.ช. แซ็ก แอนดริว มอร์ลี่   ด.ญ. รุจิรดา ตรรกธาดา  
  Yr.9A   Yr.9A  
  ชนะเลิศ   ชนะเลิศ  
         
 
ระดับมัธยมปลาย
         
         
         
 
 
         
  นายปณต แก้วไพฑูรย์   น.ส. พัชร์ณัฎฐ์ วรรโณทยาน  
  Yr.12B   Yr.12B  
  ชนะเลิศ   ชนะเลิศ  
         
         
 
 
 
การประกวดวาดภาพ หัวข้อ We are Ektra
 
ระดับมัธยมต้น
 
     
 
 
     
  ด.ญ. กิริณี วรรณวาทกุล  
  Yr.8D  
  ชนะเลิศ  
     
 
 
ระดับมัธยมปลาย
 
     
 
 
     
  น.ส. บวรกชพรรณ พงศธรวราณัฐ  
  Yr.12D  
  ชนะเลิศ  
     
 
 
     
     
     
     
ผลการประกวดพานไหว้ครู
 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
     
     
ห้อง Year 7A ห้อง Year 8C ห้อง Year 9A
ชนะเลิศ ชนะเลิศ ชนะเลิศ
     
     
 
     
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
     
     
ห้อง Year 10C ห้อง Year 11E ห้อง Year 12A
ชนะเลิศ ชนะเลิศ ชนะเลิศ
     


         
 
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม
 
วันถวายปีการศึกษา
 
 


แผนกอนุบาล


แผนกประถม


แผนกมัธยม

 
         
         
 


ประกวดพานไหว้ครู
แผนกมัธยม

 .