ในช่วงบ่าย แผนกมัธยมได้จําลองสถานการณ์เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคาร St.John Bosco โดยคณะครูได้เคลื่อนย้ายนักเรียนทุกคนไปที่จุดรวมพลสนาม 1 แผนกอนุบาลและประถม

กิจกรรมฝึกซ้อมหนีไฟ


             เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2561 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้จัดกิจกรรม ฝึกซ้อมหนีไฟ เพื่อให้นักเรียน คุณครู และบุคลากรในโรงเรียน มีความเข้าใจและปฏิบัติได้จริงในการรับมือกับอัคคีภัยที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน รวมทั้งฝึกปฏิบัติในการค้นหา และช่วยเหลือผู้ประสบภัย

            ในช่วงเช้า แผนกอนุบาลและประถม ได้จําลองสถานการณ์เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ห้อง Lab อาคาร Dominic 1ชั้น 4  โดยคณะครูได้รีบพานักเรียนทุกคนเคลื่อนย้ายไปที่จุดรวมพลโถงล่างอาคาร St.John  Baptist และโถงล่างอาคาร St.John Bosco แผนกมัธยม  ยกเว้นนักเรียนชั้น KG.1 และ KG.2 จะไปอยู่จุดรวมพลที่สนาม 3

            ในช่วงบ่าย แผนกมัธยมได้จําลองสถานการณ์เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคาร St.John Bosco โดยคณะครูได้เคลื่อนย้ายนักเรียนทุกคนไปที่จุดรวมพลสนาม 1 แผนกอนุบาลและประถม

            กิจกรรมนี้  เป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน ซึ่งจะช่วยลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินได้

 

 

 


ประมวลภาพกิจกรรม
 
 
 
 


แผนกอนุบาลและประถม


แผนกมัธยม

 
 
.