โครงการ “คบเด็กสร้างโรงพยาบาล”

         
             ในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา แผนกมัธยม ได้จัดกิจกรรมเยาวชนผู้นำเอกตรา จิตอาสาเพื่อสังคม(CSR) โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองของ  นายรัชชานนท์ มิตสุโมโต้   Year 10C   นำนักเรียนกลุ่มจิตอาสาจำนวน 73 คน  เข้าร่วมโครงการ  “คบเด็กสร้างโรงพยาบาล”  โดยรูปแบบกิจกรรม นักเรียนต้องแบ่งกลุ่มในการสร้างโมเดลเครื่องบิน เริ่มตั้งแต่วาดแบบ ตัดไม้ ประกอบ และตกแต่ง เมื่อนักเรียนสร้างเสร็จแล้ว จะนำไปประมูลเพื่อนำเงินที่ได้ไปสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นอกจากนี้ นักเรียนยังได้สานปลาตะเพียนเพื่อส่งกำลังใจไปให้กับผู้ป่วย ซึ่งในโบราณเชื่อว่า "ปลาตะเพียน" เป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่ง สุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์   ถึงแม้ว่านักเรียนจะเป็นเพียงแค่กลุ่มเล็กๆ แต่นักเรียนก็สามารถสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ โดยการร่วมกลุ่มเป็นจิตอาสา ที่ได้แสดงความมีน้ำใจ สละเวลา พร้อมกันช่วยเหลือสังคม

 

  


ประมวลภาพกิจกรรม
 
 


โครงการ “คบเด็กสร้างโรงพยาบาล”

 
 .