ในช่วงบ่าย แผนกมัธยมได้จําลองสถานการณ์เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคาร St.John Bosco โดยคณะครูได้เคลื่อนย้ายนักเรียนทุกคนไปที่จุดรวมพลสนาม 1 แผนกอนุบาลและประถม

หลักสูตร JA Cha-Ching นักบริหารการเงินรุ่นเยาว์


            เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2561 มูลนิธิจูเนียร์อะชีฟเม้นท์ ประเทศไทย ร่วมกับบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้จัดหลักสูตร JA Cha-Ching นักบริหารการเงินรุ่นเยาว์  ให้กับนักเรียนชั้น Y.6 ณ ห้อง Auditorium อาคาร 6 ชั้น 4  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง และเพิ่มพูนความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการที่ดีในอนาคต 

             กิจกรรมภายในงาน นักเรียนได้เรียนรู้การทำงานร่วมกัน การหารายได้ การอดออม การใช้จ่าย การแบ่งปัน สิ่งไหนคือความจำเป็นและสิ่งไหนคือสิ่งที่อยากได้ ผ่านกิจกรรมการเล่นเกมต่างๆ ที่ให้แง่คิดที่เข้าใจง่ายและมีความสนุกสนาน เช่น การฝากเงินธนาคาร การจ่ายค่าน้ำและค่าไฟ การซื้อของที่ร้านค้า การบริหารเงินที่มีอยู่ ฯลฯ ซึ่งนักเรียนได้รับความเพลิดเพลินและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปฝึกบริหารเงินตนเองในชีวิตประจำวัน

 

 

 


ประมวลภาพกิจกรรม
 
 


JA Cha-Ching นักบริหารการเงินรุ่นเยาว์

 
 
.