กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาถวายพระพรชัยมงคล

 

             เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสารสาสน์เอกตราได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาถวายพระพรชัยมงคลรัชกาลที่ 10 เนื่องด้วยวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เป็นวันคล้าย วันพระราชสมภพ 66 พรรษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร โดยมีคณะผู้บริหาร ตัวแทนครูและนักเรียนถวายพานพุ่มเงิน พุ่มทอง จากนั้นตัวแทนผู้บริหารอ่านบทสดุดีและบทอาเศียรวาท ลำดับสุดท้าย ทุกคนร่วมกันร้องเพลงสดุดีจอมราชาและเพลงสรรเสริญพระบารมี

 


ประมวลภาพกิจกรรม
 
 
 
 


แผนกอนุบาล


แผนกประถม


แผนกมัธยม

 
 

 
.