ในช่วงบ่าย แผนกมัธยมได้จําลองสถานการณ์เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคาร St.John Bosco โดยคณะครูได้เคลื่อนย้ายนักเรียนทุกคนไปที่จุดรวมพลสนาม 1 แผนกอนุบาลและประถม

กิจกรรมวันลอยกระทง


               แผนกอนุบาลและประถมได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทงในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย การละเล่นแบบไทย วิธีการประดิษฐ์กระทง รวมถึงสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนระลึกถึงคุณประโยชน์ของน้ำ และรู้จักการขอขมาพระแม่คงคา

            - แผนกอนุบาล    ขอขอบพระคุณผู้ปกครองนักเรียนชั้น  KG.2 ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรประจำฐาน ร่วมให้ความรู้และเล่นกิจกรรมเกมกับนักเรียน โดยการจัดฐานต่างๆ ดังนี้

                     ฐานที่ 1     ประวัติวันลอยกระทง - ผู้ปกครองได้ให้เกร็ดความรู้แก่นักเรียน และร่วมเล่นเกมตอบคำถามเกี่ยวกับวันลอยกระทง

                     ฐานที่ 2    รำวงกับขนมไทย - เรียนรู้วิธีการรำท่าทางต่าง ๆ และร่วมกันรำวง  จากนั้นนักเรียนได้ทานขนมไทย เช่น ลูกชุบ เป็นต้น

                     ฐานที่ 3    ประดิษฐ์กระทง - นักเรียน ได้มีส่วนร่วมในการทำกระทง เรียนรู้วิธีการพับและปักใบตอง วางดอกไม้ต่างๆลงในกระทงอย่างสวยงาม
   
                     ฐานที่ 4    ขอขมาพระแม่คงคา - นักเรียนได้กล่าวขอขมาพระแม่คงคา จากนั้นนำกระทงที่ได้ประดิษฐ์ ลอยในบ่อที่จัดไว้

                     ฐานที่ 5    เกมการศึกษา - เล่นเกมต่อจิ๊กซอว์ รูปลอยกระทง                          
                                                                                                             
                     ฐานที่ 6    การละเล่นไทย - สอนให้นักเรียนรู้จักการละเล่นแบบไทย เช่น ขี่ม้าก้านกล้วย เป็นต้น

 

             - แผนกประถม    นักเรียนได้รับชมวิดีทัศน์เกี่ยวกับวันลอยกระทง พร้อมเล่นเกมตอบคำถาม  ต่อด้วยเล่นการละเล่นพื้นบ้าน เช่น มอญซ่อนผ้า, รีรีข้าวสารและงูกินหาง  จากนั้นครูไทย ครูต่างชาติ และนักเรียนร่วมกันรำวง พร้อมกับลอยกระทงในบ่อที่จัดไว้ประมวลภาพกิจกรรม
 
 
 
 


แผนกอนุบาล


แผนกประถม

 
 
.