กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 2561


             เมื่อวันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคมที่ผ่านมา ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ในระดับชั้น NC-Y.11 และนักเรียนเก่าชั้น Y.1, Y.7 และ Y.10 เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องระบบการเรียนการสอนแบบสองภาษา การจัดหลักสูตรการศึกษาและเนื้อหาวิชา ตลอดจนนโยบายและกฏระเบียบต่างๆของโรงเรียน โดยกิจกรรมได้แบ่งออกเป็น 2 รอบ คือรอบเช้าและรอบบ่าย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

- รอบเช้า ประชุมผู้ปกครองของนักเรียนใหม่ชั้น NC-Y.6 และนักเรียนเก่าชั้น Y.1

             ผู้ปกครองรับชม Presentation แนะนำโรงเรียนและผลสัมฤทธิ์นักเรียน จากนั้นท่านผู้อำนวยการ ได้กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง และฝากแนวคิดในเรื่องทิศทางการส่งเสริมจินตนาการของเด็ก รวมถึงบทบาทครอบครัวที่มีต่อพัฒนาการและการหล่อหลอมบุคลิกภาพของนักเรียน นอกจากนี้ ผู้บริหารฝ่ายต่างประเทศได้อธิบายหลักสูตรและวิธีการฝึกภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนที่บ้าน หลังจากนั้นผู้ปกครองได้แยกประชุมกับคุณครูแต่ละแผนก โดยแผนกอนุบาลพบกับผู้บริหารแผนกอนุบาล รับฟังการบรรยายหัวข้อ “คุณภาพคน เริ่มต้นตั้งแต่อนุบาล” ส่วนแผนกประถมพบกับผู้บริหารแผนกประถมเพื่อรับทราบแนวทางการพัฒนาการเรียนรู้และทักษะของนักเรียนตามหลักทฤษฏีพหุปัญญา

- รอบบ่าย ประชุมผู้ปกครองของนักเรียนใหม่ชั้น Y.7-Y.11 และนักเรียนเก่าชั้น Y.7 และ Y.10

             รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี (ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว) ได้ให้เกียรติมาร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “บทบาทของพ่อแม่และเด็กในยุคปัจจุบัน” จากนั้น คณะผู้บริหารทั้งไทยและต่างชาติ ได้บรรยายทิศทางการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ การอภิบาล และการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา

             ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมประชุมผู้ปกครองในครั้งนี้ ซึ่งทุกท่านได้ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนเป็นอย่างดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีเช่นนี้ในปีต่อๆไป

 

 

โอวาท ผอ.พิสุทธิ์ ยงค์กมล
เนื่องในกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 2561             สวัสดีครับ ผมขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่สละเวลามาในวันนี้ ซึ่งมีทั้งผู้ปกครองนักเรียนใหม่และนักเรียนเก่า ก็ขอยินดีต้อนรับทุกท่านครับ ผมนายพิสุทธิ์ ยงค์กมล เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน แต่ปกติท่านจะไม่ค่อยได้เห็นผมหรอก ท่านคงทราบว่าตอนนี้สารสาสน์เป็นโรงเรียนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีนักเรียนเกือบแสนคน และสารสาสน์เอกตราก็เป็นโรงเรียนสองภาษาแห่งแรกของประเทศไทยด้วย ในแต่ละปีมีนักเรียนจบการศึกษา เราก็คาดหวังว่าเด็กจะมีคุณธรรม วินัย และมีความรักในสถาบัน

             เมื่อสักครู่ Mr. Allan ได้พูดถึงคำว่า Code-Switching คือให้แม่พูดไทย ส่วนพ่อพูดอังกฤษ ซึ่ง Code-Switching ของเด็กจะทำให้สัมพันธภาพระหว่างสมองด้านซ้ายและด้านขวาพัฒนาได้เร็วกว่าเด็กปกติ ส่วนเรื่องจินตนาการนั้นสำคัญ หากท่านหยุดจินตนาการ สมองด้านซ้ายขวาจะขาดการประสานงาน ตามหลักการ M.I. (Multiple Intelligences) คนเรามีทักษะมากมายแต่ถ้าไม่สามารถนำมาใช้ทั้งหมดได้ ก็เหมือนกับสำนวนที่ว่า “ความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด” นี่คือเหตุผลที่ผมผลักดันให้เด็กของเราดูทีวีให้น้อย ถ้าเราให้เด็กดูทีวีมากเกินไป จินตนาการก็จะหาย แต่เด็กที่อ่านหนังสือ เขาจะมีจินตนาการ ผมจึงอยากให้ผู้ปกครองสอนให้เด็กอ่านหนังสือควบคู่ไปกับการเล่นเกมและดูทีวี ส่วนลูกต้องมี Quality Time ความรักของพ่อแม่ลูกอาจมองไม่ออก เมื่อไหร่ที่พ่อแม่โอบกอดลูกโดยไม่พูดอะไร ลูกก็สามารถสัมผัสได้ โดยไม่ต้องสอนจินตนาการด้านความรัก แต่เด็กบางคนก็ขาด Quality Time ขาดความรัก ใช้จินตนาการผิดเพราะไม่ได้รับการดูแลจากพ่อแม่ สำหรับสุนัขตัวใหญ่ที่ท่านเห็นเงาบนโปรเจคเตอร์ จริงๆ แล้วเป็นลูกสุนัข ส่วนอีกตัวเป็นแมว แต่พอมองกระจกเงาเห็นตัวเองเป็นเสือ หากแมวกับสุนัขกัดกัน ท่านคิดว่าใครชนะครับ คำตอบคือแมวครับ เพราะแมวคิดว่าตัวเองเป็นเสือ ในขณะที่สุนัขคิดว่าตัวเองเป็นลูกสุนัข สู้อย่างไรก็ไม่ชนะ ถ้าลูกของเราเป็นแมว แล้วกระจกบานนี้ที่พ่อแม่สะท้อนความเป็นจริงให้เห็น และพ่อแม่ก็สอนลูกว่า วันหนึ่งหนูเป็นเสือได้นะ แต่อย่าไปกดดันลูก ผมอยากให้ผู้ปกครองดูภาพยนตร์เรื่อง “The Hunt” เป็นเรื่องที่ครูอนุบาลคนหนึ่ง ชีวิตต้องพังทลายเพราะเด็กอนุบาลหนึ่งคน ซึ่งเด็กมีจินตนาการที่เกินขอบเขต เพราะเห็นพี่ชายตนเองดูคลิป18+ ก็เลยจินตนาการว่าครูเป็นอย่างนั้น และบอกครูคนอื่นๆด้วย แม้ว่าสถานการณ์เคลียร์แล้ว ก็ยังมีบางคนไม่ให้อภัยครู แม้ว่าครูถูกปรักปรำ ถูกทำร้ายทั้งวาจาและร่างกาย แต่ครูก็ไม่หนีไปไหน เผชิญหน้าความจริง เด็กไม่ผิดครับ แต่จินตนาการของเด็กที่ผิดเพราะไม่ได้รับการอบรม อีกเรื่องหนึ่งที่จะให้ชมคือ “Wonder” มีเด็กชายชื่อ “อ๊อกกี้” หน้าตาอัปลักษณ์ แต่เขาไม่เคยโทษพ่อแม่เลย เขามีครอบครัวที่ดี มีพ่อแม่คอยให้กำลังใจและดูแลเขาอย่างดีมาก

             ขอขอบคุณครูทุกคนที่มาสนับสนุนวันนี้ หากติดขัดประการใดก็ขออภัย และหวังว่าคงได้อะไรเล็กๆน้อยๆ แม้ว่าไม่ใช่เชิงวิชาการ แต่ก็ให้ประโยชน์ วันนี้ผมภูมิใจอย่างหนึ่ง ผมเห็นลูกศิษย์ตนเองรุ่นแรก เป็นคุณแม่แล้วด้วย ผมอยากฝากคุณครูว่าผู้ปกครองที่สละเวลามาวันนี้ มีน้ำใจ อยากให้คุณครูให้เกียรติ ให้ใจผู้ปกครองมากๆ อภิบาลลูกของผู้ปกครองให้ดี ให้สมกับที่ผู้ปกครองให้ใจกับเรา ขอบคุณทุกๆท่านมากครับ


ประมวลภาพกิจกรรม
 
 
 
 
 


แผนก อนุบาล


แผนก ประถม


แผนก มัธยม

 

 

 

 

 .